Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

DANH SÁCH CB - VC Trường TH Hòa Khương 2

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê Văn Ngân 1963 0905233520 Hiệu trưởng
2 Lê Thị Thúy Vân 1986 0935424205 Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Phong 1977 0905120404 Tổ trưởng tổ 1
4 Bùi Thị Mễ 1967 Giáo viên
5 Phan Thị Ngọc Lan 1981 0935133719 Giáo viên
6 Nguyễn Thị Sương 1972 0935688950 Giáo viên
7 Thái Thị Nương 1969 01205988458 Giáo viên
8 Đặng Thị Thuý 1971 01223433280 Giáo viên
9 Đặng Thị Quý 1983 0905878047 Giáo viên
10 Đặng T Ánh Thuận 1978 0905570393 Giáo viên
11 Huỳnh T Thu Hà 1979 0905719877 Giáo viên
12 Trần T Kiều Nga 1978 01652639355 Giáo viên
13 Nguyễn T Hoài Đông 1990 0905105217 Giáo viên
14 Nguyễn Văn Khanh 1972 0905739826 Tổ trưởng tổ 4, 5
15 Đặng Thị Lời 1964 0936085174 Giáo viên
16 Tán T Ánh Nguyệt 1980 0914781217 Giáo viên
17 Trần Thị Vinh 1979 01696396815 Giáo viên
18 Phạm T Ngọc Bích 1980 01215554758 Giáo viên
19 Dương Thị Chi 1965 Giáo viên
20 Trần Thị Ngọc Yến 1960 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 37 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài