Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Khương 2

Trường tiểu học Hòa Khương 2

- Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Khương - Địa điểm trụ sở chính: Thôn Phú Sơn 1, Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng - Điện thoại: 0511 3788136 - Email: thhoakhuong2.hv@gmail.com

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài