Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố

Tham gia cuộc thi “Tin học trẻ không chuyên” cấp thành phố năm học 2012-2013, trường tiểu học Hoà Khương 2 đã dự thi phần thi chung và phần mềm sáng tạo.

Ngày hội giai lưu học sinh giỏi cấp thành phố

Học sinh trường Tiểu học Hoà Khương 2 tham gia “Ngày hội giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2012-2013.

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài