Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

“Nhịp điệu tuổi thơ”

“Nhịp điệu tuổi thơ” là một sân chơi truyền hình thú vị và hấp dẫn với sự tham giam các tiết mục văn nghệ của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đã Nẵng.

Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố

Tham gia cuộc thi “Tin học trẻ không chuyên” cấp thành phố năm học 2012-2013, trường tiểu học Hoà Khương 2 đã dự thi phần thi chung và phần mềm sáng tạo.

Ngày hội giai lưu học sinh giỏi cấp thành phố

Học sinh trường Tiểu học Hoà Khương 2 tham gia “Ngày hội giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2012-2013.

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài