Tieng Anh lớp 4: Unit 14: My mother. Lesson 1.

Tieng Anh lớp 4: Unit 14: My mother. Lesson 1.
Tieng Anh lớp 4: Unit 14: My mother. Leson 1.
Chúng ta cùng tiếp tục học tiếng Anh nhé các em. Hôm nay chúng ta sang Unit 14: My mother. Lesson . Các em hãy click vào đường link http://quizlet.com/69808888/my-mother-flash-cards/ và bấm các nút Flashcards, Learn, Speller,  Test, Scatter, Space Race để học và chơi nhé.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ngọc Bích