Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2014 - 2015

Kế hoạch công tác tháng 02/2015

Thứ hai - 09/02/2015 20:35
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 30 tháng 01 năm 2015
   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015 

 
 
 

1. Công tác chính trị tư tưởng, GD truyền thống và tuyên truyền VB mới:
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích mừng 85 năm ngày thành lập ĐCSVN và mừng xuân Ất Mùi; tiến đến kỷ niệm ngày 8/3, chào mừng ngày 29/3. Cụ thể:
- Tập trung tập luyện nội dung thi hội trại 8/3; tham gia tốt Hội thi GVG huyện. 
- GD tốt chủ điểm mừng Đảng – đón xuân cho toàn thể CBGVNV và HS như: GD lồng ghép thông qua nội dung dạy học, các hoạt động ngoại khóa, giờ chào cờ, trang trí, treo khẩu hiệu đúng quy định, giữ vững các nền nếp, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Về địa phương 100% CBGVNV tham gia tốt VSMT và treo cờ tết…
- CBGVNV và HS thực hiện tốt chủ trương “Tết vì người nghèo”: Giúp đỡ 10 xuất quà HS nghèo cấp trường; 30 xuất vở của công ty vở Sài Gòn hỗ trợ, 10 xuất quần áo của Trường TH Hoàng Dư Khương kết nghĩa nếu có).
- 100% CBCC và HS thực hiện tốt ATGT trước, trong và sau tết âm lịch.
* Tiển khai các VB mới và thực hiện QCDC:
- Tập trung thực hiện QCDC, công khai chi tiêu nội bộ năm 2015.
- Triển khai CV số 26/KH-PGDĐT ngày 14/01/2015 của PGDĐT về kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị - 2015”. Trong đó PGD giao cho trường làm đơn vị làm điểm.
- Triển khai CV số 28/PGDĐT-VP ngày 19/01/2015 của PGDĐT về kế hoạch thực hiện Phòng chống dịch, bệnh năm 2015.
- Triển khai CV số 29/KH-PGDĐT ngày 21/01/2015 của PGDĐT về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
- Triển khai CV số 260/KH-SGDĐT ngày 27/01/2015 của SGDĐT về kế hoạch phổ biến, GVPL của Ngành GDTP năm 2015.
- Triển khai CV số 35/PGDĐT-TH ngày 29/01/2015 của PGDĐT về triển khai nhiệm vụ HK2.
2. Công tác CM:
a) Thực hiện quy chế CM, gồm: 
- Giữ vững nề nếp soạn, giảng, chấm đúng kế hoạch và chương trình dạy học nhất là trước và sau tết.
Chú ý: Do thời gian nghỉ Tết từ ngày 13/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (từ 25 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi), kế hoạch thời gian năm học được điều chỉnh như sau:
+ Tuần 24: từ ngày 09/02/2015 đến ngày 12/02/2015.
+ Tuần 25: từ ngày 24/02/2015 đến ngày 28/02/2015.
+ Tuần 35: từ ngày 04/5/2015 đến ngày 09/5/2015: Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì II.
+  Tuần từ: 11/5/2015  /5/2015: Hoàn thành chương trình; xét Hoàn thành chương trình Tiểu học.
+ Thời gian từ 17/5/2015 - 25/5/2015: Tổng kết, bế giảng năm học, tuyên dương, khen thưởng.
- Giữ vững tiến độ dạy ATGT lớp 1 (tuần 24 trước tết): Đ/c Vân PHT phối hợp với cô Phong ra đề khảo sát ATGD lớp 1 trong giờ sinh hoạt lớp tuần 24.
- GVCN tập trung nâng cao chất lượng HS chưa đạt chuẩn KT trong buổi thứ 2.
- Tổ CM: Tập trung BDGV thi thực hành GVG cấp huyện.
- Tăng cường BDHSG các đội tuyển để dự thi đạt kết quả tốt ở các cấp.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để SGD về ĐGN công tác KĐCLGD vào ngày 3 và 4/2/2015 (có nội dung kèm theo).
- Tổ cộng tác viên TV phối hợp với CBTV hỗ trợ trong công tác XDTVTT.
- GV bộ môn sắp xếp ngăn nắp phòng học chức năng, nhật ký hoạt động để Ktra TVTT và phục vụ ĐGN-KĐCLGD.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: Chú trọng kiểm tra đột xuất chuyên đề trức và sau tết: Kiểm tra chữ viết, nề nếp học tập, PĐHSY, KN sống của HS, PPDH của GV; PHT, TT tổ CM khảo sát lượng học sinh 2 môn T+TV để có biện pháp nâng cao chất lượng.
3. Công tác chủ nhiệm:
- Củng cố và giữ vững các nề nếp, nhất là nề nếp trong học tập, vệ sinh môi trường, PTTNTT; thường xuyên đề phòng tai nạn giao thông, … GV tăng cường các biện pháp phụ đạo HSY ở tiết tiết TC buổi thứ 2.
- GVCN cùng với TPT đội phát động phong trào thu KH nhỏ sau tết bằng lon bia (Tự nguyện).
- Nhắc nhở HS của lớp thực hiện tốt tiêu chí xây dựng lớp học thân thiện.
- GVCN tăng cường hướng dẫn HS tìm sách đọc qua Internet.
- Phối hợp với Y tế tuyên truyền phòng dịch bệnh đã triển khai.
4. Công tác đoàn thể:
a) Công đoàn:
- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.
- Động viên và tào điều kiện để nữ giáo viên tham gia tốt hội thi trại 8/3 do CĐGD huyện tổ chức.
- Nắm tình hình đời sống của đội ngũ để động viên kịp thời và thăm hỏi trong dịp tết nguyên đán.
b) Đoàn - Đội:
- Đội TNTP-HCM giáo dục tốt truyền thống theo chủ đề quy định; tập trung giáo dục an toàn trước, trong và sau tết.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tháng do cấp trên triển khai sát với tình hình thực tế của đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra mảng công tác được phân công.
- Bồi dưỡng cho nhi đồng để kết nạp Đội đợt 1 cho HS lớp 3.
- Thực hiện tốt kế hoạch nhỏ như đã triển khai.
5. Công tác khác:
a) Tài vụ - CSVC:
- Xây dựng kế hoạch chi ngân sách được phân bổ năm 2015; Chú ý: ưu tiên cho công tác xây dựng TVTT, KĐCLGD, hoạt động CM, hoạt động website, TĐ-KT cấp trường cuối năm học, PCCC...
- KT và đôn đốc việc thu tiền trong học sinh nhất là sau tết (quỹ VSMT và quỹ CMHS trong kỳ I chưa hoàn thành).
- Thanh toán kịp thời các chế độ của CBCC trước tết.
b) Công tác TV-TB:
- Tham mưu mua sách, TB, TVTT năm 2015; Phục vụ tốt công tác dạy và học.
- Xác lập hồ sơ thư viện, khắc phục tồn tại sau kiểm tra kỹ thuật của PGD về các tiêu chuẩn của TVTT.
- Xác lập HS theo dõi thi đua lớp đạt tiêu chí bảo quản sách vở, đọc sách và viết chữ đẹp trong học sinh.
c) Công tác văn thư giáo vụ:
Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều. Cùng nhà trường tham gia công tác KĐCLGD đạt kết quả. Kiểm tra tốt công tác vào điểm học bạ HKI của GVCN.
d) Bảo vệ - phục vụ: Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; bàn giao ca trực và cảnh giác tình trạng mất trộm trong dịp tết. Thường xuyên dọn dẹp tốt VSMT, tưới cây trong những ngày nắng khô, chú ý sử lý rác đúng quy đinh.
e) Công tác y tế trường học:
- Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh học đường; tuyên truyền VSATTP, phòng ngừa TNTT, dịch bệnh...
- Thường xuyên xác lập hồ sơ về công tác y tế và hồ sơ theo dõi kết quả xanh, sạch, đẹp của trường. Cùng TPT đội tuyên truyền không để học sinh chơi các trò chơi nguy hiểm.
- Nghiên cứu tiêu chí về trường đạt trường học xanh để đề xuất trong thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ./.
Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG
- PHT, Tổ CM, ĐT                                                                        (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để rút TH);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSHT (Khánh).                                         Ngô Hồng Khánh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài