Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2014 - 2015

Kế hoạch công tác tháng 03/2015

Thứ năm - 12/03/2015 08:35
       
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 27/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
Hòa Khương, ngày 03 tháng 3 năm 2015
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 3 năm 2015

 
 
 

I. Công tác chính trị tư tưởng và GD truyền thống
1. Chỉ đọa Công đoàn, chi đoàn tập trung tham gia cắp trại ngành GD huyện “40 năm một chặng đường” để tuyên truyền, giáo dục truyền thống 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ ngày (8/3/1910-8/3/2015); chào mừng các ngày lễ trọng đại trong năm 2015 và chào mừng ĐH Đảng các cấp. Đồng GD tốt dưới cờ cho 100% HS về các nội dung nói trên.
2. Chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện tốt chủ đề “Tháng thanh niên”; phối hợp với Ban HĐGDNGLL giáo dục tốt ý nghĩa 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-29/3/2015); kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng TPĐN (29/3/1975-29/3/2015) dưới cờ và chủ đề công tác tháng do HĐĐ huyện triển khai.
Tập trung:
- Nâng cao chất lượng dạy và học để đạt kết quả cao vào cuối năm học.
- Tạo điều kiện để thi GVG thực hành, GVCNG cấp huyện lần thứ I đạt kết quả.
- Tăng cường BD các đội tuyển để thi giải toán qua mạng các cấp, tin học trẻ, giao lưu Toán, TV tuổi thơ đạt chất lượng theo kế hoạch đề ra.
- Chấm chọn và tham gia thi ĐDDH cấp huyện theo kế hoạch.
- Hoàn thành các hạng mục để đón đoàn kiển tra thư viện đạt tiên tiến.
II. Triển khai và thực hiện tốt các văn bản pháp luật trong tháng 3/2015”:
1. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt KH số 29/KH-PGDĐT ngày 21/01/2015 về thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của PGD&ĐT huyện trong năm 2015. BGH nhà trường sẽ hoàn tất trước ngày 07/3/2014. Tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
a) Về đổi mới căn bản công tác QLGD&ĐT.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW “Về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của BTV Thành ủy ĐN về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB, CC, VC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”; với việc thực hiện tốt “5 xây”, “3 chống”
- Tăng cường phát huy thực hiện tốt QCDC trong trường học; thực hiện nề nếp công khai minh bạch quá trình quản lý trường học. Thực hiện tốt công tác “Dân vận chính quyền”, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong CB,CC,VC.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trường học.
b) Có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục.
c) Phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ QLGD
d) Tăng cường nguồn lực đầu tư về CSVC và công tác quản lý tài chính phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục.
2. Triển khai các quy định của đơn vị về thực hiện tốt Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của CP về “xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức”.
3. Hoàn thành bài thi tìm hiểu HP 2013 theo lịch công tác.
4. Tham gia và hoàn thành bài thi tìm hiểu lịch sử huyện Đảng bộ Hòa Vang để chào mừng 40 năm giải phóng quê hương (Có lịch của Đảng ủy sau).
III. Công tác chuyên môn:
1. Thực hiện đúng đủ chương trình, kế hoạch dạy học và quy chế chuyên môn.
2. Tập trung nâng cao chất lượng học tập của học sinh yếu ở buổi dạy thứ 2 (chú ý: Dạy học đảm bảo chuẩn KT-KN, tăng cường thực hiện đổi mới PPDH, thực hiện tốt việc điều chỉnh nội dung dạy học, tích hợp GD lồng ghép các nội dung dạy học phù hợp ở từng môn học, từng đơn vị KT và đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng GDHS cuối năm học.
3. Thầy Trung (GV Tin) tăng cường BD tin cho đội tuyển thi TH trẻ không chuyên cấp huyện; thầy Khanh, cô Nga BD học sinh lớp 5 tham gia giao lưu cấp TP, thi giải toán qua mạng cấp huyện và TP; thi toán và TV tuổi thơ. (theo lịch công tác)
4. Công tác thanh kiểm tra: Tiếp tục KTTDGV, KTCĐ theo hình thức đột xuất, kiểm tra HSGV. Mỗi tổ trưởng và tổ phó phải kiểm tra được 2 GV/ 1 kiểm tra viên. (Tập trung vào dự giờ GVG thi thực hành cấp huyện). Kiểm soát không để GV trong trường vi phạm quy định dạy thêm học thêm.
5. Mỗi tổ chuyên môn tổ chức 1 chuyên đề về tiết dạy tăng cường của buổi thứ 2 do tổ tự phân công và thống nhất.  
6. Chấm chọn Đ DDH cấp trường để thi cấp huyện trong Hội trại 6/3.
7. Thầy Lợi TD tăng cường cho công tác luyện tập thi bơi lội cấp huyện.
8. Bình chọn GVCNG để thi cấp huyện đảm bảo yêu cầu và chỉ tiêu.
IV. Công tác chủ nhiệm:
- Ổn đinh và giữ vững các nề nếp theo quy định. Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu đạt hiệu quả.
- Thực hiện tốt liên lạc với PHHS và trao đổi trực tiếp về quá trình học tập của HS theo TT 30 để nâng cáo chất lượng GDHS.
- Tiếp tục đôn đốc thu các khoản tiền nhất là thu tiền TA- Victoria đạt tiến độ.
V. Công tác đoàn thể:
1. Công đoàn:
- Phối hợp với CQ và chi đoàn TN tham gia tốt Hội trại ngành 6/3.
- Tuyên truyền và vận động 100% ĐV công đoàn hoàn thành quỹ hoạt động xã hội theo công văn số 02/CĐGD ngày 22/01/2015 của CĐGD huyện.
- Thực hiện tốt chức năng giám sát KH chi tiêu nội bộ năm 2015.
- Tiến hành tập luyện cầu lông nam, nữ CBQL để tham gia giải truyền thống của PGD hăng năm.
2. Đoàn - Đội:
- Tổ chức GD tốt ý nghĩa ngày 08/3, 26/3 và 29/3. Tổ chức kết nạp Đội viên đúng Điều lệ đội. Tham gia hỗ trợ tốt các hội thi của CM và bơi lội.
- Duy trì tốt các nề nếp hoạt động của đội đã quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nề nếp lớp, lớp học thân thiện như đã phân công.
VI. Các công tác khác của các bộ phận:
- Thực hiện đúng trức trách được phân công và nội dung giao ban của từng bộ phận tại Phòng GD.
- Công tác của từng bộ phận đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho công tác dạy và học và các hoạt động của nhà trường.
- Văn thư thường xuyên làm tốt công tác lưu trữ và xác lập hồ sơ công việc.
- Kế toán hoàn thành việc nhập tài sản theo phần mềm trực tuyến đúng tiên độ.
- Công tác VSMT, nhất là nhà vệ sinh phải được chú ý, đảm bảo tuyuệt đối sạch sẽ 100%.
- Hướng dẫn tốt việc sổ giun đợt 2 và GD phòng bệnh theo mùa...
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 3/2015 của Trường TH Hoà Khương 2. Yêu cầu các tổ chuyên môn, bộ phận công tác theo dõi và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
-PHT, ĐThể, TCM, các bộ phận
(để T/H);
-Lưu: VT, KHHT.
                                                                                        
                                                                                 Ngô Hồng Khánh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài