Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2014 - 2015

Kế hoạch công tác tháng 05/2015

Chủ nhật - 10/05/2015 22:33
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 52/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 05 tháng 5 năm 2015
   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015 

 
 
 

I. Triển khai các văn bản mới trong tháng 5/2015
1. Thông tư liên tịch số 01/2015/TTL-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ NV và Bộ TC hướng dẫn 1 số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.
2. Công văn số 2049/BGDĐT-CTHSSV, ngày 27/4/2015 của Bộ GD&ĐT về V/v hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2015.
- Thời gian triển khai Tuần từ ngày 04 -> 10/5/2015.
- Nội dung và hình thức tuyên truyền trong công văn trên.
- GVCN tổ chức cho HS ký cam kết thực hiện theo mẫu của công văn.
3. Công văn số 13/CĐGD ngày 27/4/2015 về xét KNCVSNCĐ.
- Tiêu chuẩn có thời gian làm công tác Công đoàn liên tục 10 năm trở lên tính đến ngày 30/5/2015.
- Nếu là Ủy viên BCH Công đoàn trường phải phô tô quyết định công nhận các chức danh của Công đoàn cấp trên qua từng nhiệm kỳ (kèm theo).
- Nếu là Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn phải có quyết định công nhận của Ban chấp hành công đoàn cơ sở công nhận chức danh tổ trưởng, tổ phó công đoàn qua từng nhiệm kỳ (kèm theo).
- Thời gian nộp hồ sơ về Công đoàn Giáo dục huyện hạn cuối ngày 10/5/2015.
4. Công văn số 03/CV-LT, ngày 05/5/2015 của Phòng GDĐT và CĐGD huyện về giao chỉ tiêu 3 đơn vị hiến máu nhân đạo cho trường. Nộp DS về CĐGD huyện ngày 15/5/2015.
5. Công văn số 95-CV/ĐU ngày 05/5/2015 của ĐU xã Hòa Khương về HD Đản viên đăng ký thực hiện CT 03 chuyên đề 2015 và thực hiện CT 29.
II. Công tác giáo dục truyền thống và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước cho đội ngũ CBCC và học sinh
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế lao động (ngày 01/5) và tháng “Công nhân”; kỷ niệm 61 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07/7/1954); 74 năm ngày sinh nhật Đội TN (15/5) và 125 ngày sinh nhật Bác Hồ.  
2. Toàn thể CB,ĐV,GV,NV trên địa bàn về tham gia các hoạt động ở địa phương và treo cờ chào mừng ĐH Đảng bộ xã lần thứ VIII.
3. Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy ĐN về hưởng ứng thực hiện tốt năm VH-VM 2015 (100% CBCC ký kết giao ước TĐ đúng quy định).
4. Hưởng ứng tốt tháng hành động “vì trẻ em”; tổ chức tặng quà cho con em CBCC nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, giúp đỡ học sin nghèo, phát thưởng HSG các cấp, bàn giao học sinh nghỉ hè đúng quy định…
5. 100% CBCC tiếp tục hoàn thành tiến độ các khoản quỹ Bảo trợ TE, QĐƠĐN, quỹ vì người nghèo, ủng hộ quỹ chất độc da cam đã triển khai từ tháng 4/2015.
III. Nhiệm vụ chính trị
1. Công tác chuyên môn (chú ý bám sát lịch công tác để thực hiện cho đúng)
a) Tập trung ôn tập và KTĐKCN đảm bảo chất lượng.
- Tiếp tục ôn tập và KTĐKCN từ ngày 05->12/5/2015.
b) Dạy hoàn thành chương trình hết ngày 15/5.
c) GV thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Coi - chấm - đánh giá HS, báo cáo thống kê, vào điểm các loại hồ sơ chính xác, kịp thời, đúng quy chế. Hoàn thành cập nhật phần mền thông kê GDTH.
d) Xét kết quả HS lên lớp, kiểm tra lại, danh hiệu thi đua, HTCTTH.
e) Làm lễ trưởng thành và bàn giao học sinh lên lớp 6 cho THCS. Bàn giao CLHS lớp chủ nhiệm.  
g) Tổng kết lớp; tổ CM bình bầu thi đua, ĐGCC cuối năm, đánh giá CNN-GVTH theo QĐ 14, đánh giá 6 tháng đầu năn theo CT 29; tổng kết tổ CM tiến đến Tổng kết CM toàn trường.
h) Tiếp tục bồi đưỡng và đưa HS đi thi Tin học trẻ thành phố đạt yêu cầu.
i) Tạo điều kiện để cô Phong thi GVCNG vòng 2 đạt yêu cầu.
j) Xây dựng kế hoạch công tác tuyể sinh cho năm học 2015-2016.
k) Triển khai kế hoạch ôn tập VH trong hè 2015 cho học sinh (theo hình thức tự nguyện có sự đồng ý của CMHS). Có tờ trình, số lượng và kế hoạch nộp cho PGD.
l) Tổ chức dạy bơi từ ngày 25/5.
m) Xây dựng và nộp về PGD kế hoạch dạy học theo PP Đan Mạch (có phân phối chương trình)
2. Công tác chủ nhiệm
- Tăng cường giữ vững các nề nếp; GD phòng chống dịch bênh, ATGT, phòng ngừa tai nạn thương tích.
- Kiểm tra và hoàn thành các khoản thu tiền trong học sinh.
- Họp CMHS lớp CN, bình bầu thi đua HS đúng QC, công khai với CMHS, phát phiếu liên lạc...
- Công khai thu, chi 70% Quĩ PH lớp và 30% phí HPH trường. Triển khai kế hoạch phụ đạo HS chưa HTCTLH trong hè để tổ chức kiểm tra lại đạt yêu cầu.
- Triển khai kế hoạch dạy bơi với CMHS
3. Công tác đoàn thể
- Công đoàn, Chi đoàn vận động các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường và nghĩa vụ với nhà nước. Động viên CBGVNV tham gia hiến máu nhân đạo đảm bảo chi tiêu.
- Tham gia xét thi đua cuối năm, ĐGVC, CNN-GVTH, Chuẩn CBQL, bình bầu các danh hiệu TĐ của đoàn thể. Thống nhất bàn kế hoạch khen thưởng các thành tích nổi bật của CBGVNV như đã thống nhất trong HNCCVC.
- Bàn công tác tổ chức 1/6 cho con CBVC.
- Tổ chức tổng kết năm học theo nhiệm vụ của đoàn thể.
- Giám sát nâng lương Q2.
- TPT đội chuẩn bị số liệu xếp loại lớp CN, lớp học thân thiện, trường học thân tiện; lập thủ tục bàn giao học sing về nghỉ hè với địa phương.
III. Các công tác khác
1. Đón các đoàn kiểm tra về TĐ; kiểm tra ĐKCN, kiểm tra Liên đội, kiểm tra quy trình ĐGVC, chuẩn CBQL của các cấp (theo Lịch công tác và đột xuất).
2. Tổ chức TKNH, BG, khen thưởng, bàn giao HS nghỉ hè (theo lịch công tác).
3. TPT tổ chức đánh giá THTT-HSTC (hoàn thành trước ngày 15/5).
4. Làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học 2015-2016 hoàn thành KH trước ngày 10/6.
5. Văn thư hoàn thành các loại báo cáo thống kê và nhập phần mềm đúng quy định; lập danh sách học sinh xét HTCTTH.
- Nhận ở GVCN: Sổ CN, KH cá nhân, HS tổ CM làm MC- KĐCLGD.
- Nhận bài thi; Phát học bạ và thu hồi đúng quy định (theo lịch công tác)
6. Thư viện làm tốt công tác TK thư viên và nộp BC đúng quy định. Thu hồi các loại sách báo và thiết bị cho GV và HS mượn để kiểm kê.
- Cùng với CM xếp loại VSCĐ theo TL % để xếp thi đua cuối năm học.
- Vận độnh tặng SGK cho thư viện dùng chung.
7. Tài vụ:
- Tổng kết các khoản tiền thu trong năm học. Xếp loại mức thu đạt được của các lớp theo TL để xếp loại thi đua (Trừ HSKT và diện con nhà nghèo).
- Làm dự toán kinh phí khen thưởng cuối năm học. Phối hợp với tổ VP làm công tác in giấy khen, mua phần thưởng và phân gói phần thưởng.
- Làm giúp Hội PH về thu chi quỹ hội để công khai qua Họp PH lớp CN (KP 30%).
- Lập dự toán, tu sửa bể bơi để triển khai đúng kế hoạch.
7. Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu cho công tác cuối năm học. Nhất là công tác tổng kết và bế giảng năm học; kiểm kê và bàn giao tài sản, bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc cây về mùa hè...
Nơi nhân:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-Tổ CM, các bộ phận (để T/H);
-CCVC (để T/H);
-Lưu: VT.
 

                                                                                     Ngô Hồng Khánh 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài