Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2014 - 2015

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Thứ sáu - 06/02/2015 11:50
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 16/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
Hòa Khương, ngày 30 tháng 01 năm 2015
                                   
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2014-2015
 
Căn cứ công văn sô 35/PGDĐT-TH ngày 29/01/2015 của PHDĐT huyện về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2014-2015 cấp tiểu học;
Căn cứ NQ.HN-CCVC năm học 2014-2015;
Trên cơ sở kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2014-2015 của đơn vị. Trường TH Hòa Khương 2, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác giáo dục học kỳ II như sau:
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Công tác PCGDTH-ĐĐT:
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, đến cuối năm hạn chế tỉ lệ học sinh lưu ban dưới 1%. Không để học sinh bỏ học.
- Học sinh không khuyết tật được xét HTCTTH đạt 100%.
- Xây dựng kế hoạch phát triển GD cho năm học 2015-2016 sát với thực tế của địa phương về tình hình nhà trường. Cập nhật và theo dõi tốt tình hình học sinh.
- Điều tra nắm chắc các độ tuổi trong địa phương để chuẩn bị huy động cho năm học đến đạt tỷ lệ 100% trong hè 2015.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
2.1. Gĩư vững nền nếp thực hiện đổi mới PPDH cho đội ngũ giáo viên tất cả các môn học. Tăng cường các hình thức dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, tạo ra tính tích cực, chủ động lĩnh hội KT của HS; chống tình trạng HS chán học và lười học. Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
2.2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy các tiết TC ở môn Toán - Tiếng Việt ở buổi thứ 2 để phụ đạo HS chưa hoàn thành KT-KN ở lớp để đạt được các chuẩn KT quy định, kiên quyết chống hiện tượng HS không đủ chuẩn được lên lớp (có địa chỉ, nội dung phụ đạo và thời gian phụ đạo rõ ràng).
2.3. Tập huấn công tác biên soạn đề cương và đề KTĐK đảm bảo tính toàn diện cũng như hình thức trình bày theo quy định của TT 30 và TT 01.
2.4. Thực hiện tốt công tác BD và thi GVG thực hành và GVCNG đạt kết quả tốt. Tăng cường ứng dụng CNTT trong soạn giảng BGĐT và QL phần mền tin học.
2.5. Tăng cường thời lượng bồi dưỡng về kỹ năng phân tích đề của HS giỏi giao lưu các cấp đạt hiệu quả; thi giải toán qua mạng, thi tin học trẻ không chuyên đạt kết quả tốt..
2.6. Tổ chức tốt kiểm tra định kỳ, thi văn nghệ dân gian học sinh, xét TNTH.
2.7. Thực hiện tốt chương trình GD lồng ghép qua các môn học như: ATGT, GDSK, GDMT, phòng bệnh cho học sinh, phòng ngừa TNTT, Sử dụng tiết kiệm năng lượng...
2.8. Chỉ đạo thực hiện tốt việc điều đỉnh nội dung chương trình trong dạy học.
2.9. Tăng cường hỗ trợ GV nhận xét đánh giá HS đúng TT 30.
2.10. Thống nhất chọn lớp/ khối để dạy thí điểm môn MT theo PP Đan Mạch.
3. Các công tác khác:
3.1. Công tác xây dựng bộ máy, công tác cán bộ và GD chính trị tư tưởng:
- Làm tốt công tác tổ chức, công tác CB đúng quy định đảm bảo chất lượng, làm tốt công tác GD chính trị tư tưởng cho CC-VC về đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành... Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện CT 03-CT/TW; cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo điều kiện thuận lợi để CC-VC được học tập, nâng cao nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn thể CC-VC.
- Thực hiện tốt công tác KTNB để uốn năn kịp thời cũng như đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV chính xác. Đồng thời làm căn cứ để đánh giá thi đua khách quan và công bằng với từng CC-VC.
- Xây dựng tốt kế hoạch chào mừng các ngày chủ điểm trong năm như ngày: 3/2, 29/3, 30/4, 19/5, 27/7, 19/8... Trước mắt chỉ đạo các đoàn thể, hoạt động ngoài giờ, xây dựng công trình măng non cấp liên đội, công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp, “Mừng Đảng - mừng xuân mới”, mừng ĐH chi bộ...
3.2. Công tác xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn hoàn thành KĐCLGD, xây dựng để án nâng cao trường CQG giai đoạn 2015-2020.
- Có giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại của đơn vị, đưa nhà trường phát triển đúng hướng theo yêu cầu của các tiêu chí trường đạt chuẩn để đón đoàn ĐGN đạt chất lượng tốt.
- Duy trì tốt về nền nếp kiểm tra nội bộ thực chất mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình bồi dưỡng GV cũng như đánh giá chính xác GV theo chuẩn của GVTH tại QĐ 14/BGDĐT để không ngừng nâng cao chất lượng dạy để nâng cao chất lượng học của học sinh.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh.
- Làm tốt công tác thông tin hai chiều và thi đua chính xác.
3.3. Tập trung điều kiện XDTV đạt TT trong học kỳ II.
4. Các tiêu chí phấn đấu đến cuối năm:
- Học sinh lên lớp thẳng:                 99%
- TNTH:                                             100% (không tính học sinh khuyết tật)
- Học sinh giỏi giao lưu các cấp:   10 giải/ số học sinh dự thi các môn
- GVCN giỏi cấp trường:                 4->5 GV
- CSTĐCS:                                         8-> 10đ/c.
- Lao động tiên tiến đạt:                  65->80%.
- Các đoàn thể đều đạt:                   Vững mạnh xuất sắc.
- Danh hiệu thi đua trường:            Đạt tập thể lao động xuất sắc.       
II. Các giải pháp thực hiện
1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
a) Tiếp tục quán triệt cho toàn thể CCVC có lập trường tư tưởng kiên định theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng - Pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, nắm vững và thực hiện đúng sự chỉ đạo nhiệm vụ năm học cấp tiểu học của lãnh đạo nghành cấp trên đề ra. Từng thành viên của đơn vị cụ thể hóa kế hoạch học kỳ II của nhà trường chi tiết, sát với tình hình nhiệm vụ được phân công, thực hiện có hiệu quả theo chỉ tiêu đã giao ước thi đua.
b) 100% CBCC không vi phạm pháp luật, Điều lệ trường TH và nội qui - qui chế cơ quan, qui chế chuyên môn; quy chế đánh giá xếp loại CGVTH theo quyết định 14/2006/QĐ-GDĐT; các văn bản của ngành quy định về chức trách nhà giáo, đặc biệt thực hiện đúng nội dung cam kết về quy định của Chỉ thị số 29-CT/TU ngày ngày 26/11/2013 của Thành ủy, về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát trienr thành phố trong tình hình mới mà trọng tâm là thực hiện đúng “5 xây”, “3 chống”. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của nhà nước, của ngành đã triển khai về Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục trong giáo viên và học sinh, trên cơ sở kiểm tra việc thực hiện việc làm cụ thể mà cá nhân được phân công.
c) Tăng cường phát huy công tác dân chủ theo phương châm “CCVC biết, CCVC bàn và CCVC giám sát”. Hiệu trưởng và người đứng đầu đoàn thể, tổ chuyên môn… quản lý, điều hành đúng chức trách nhà nước qui định và đặt lợi ích chung của đơn vị để thực hiện công tác mang lại hiệu quả cao, giữ vững khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Không để trong tập thể có biểu hiện tiêu cực, chia rẽ bè phái đi ngược lại lợi ích của tập thể.
d) Xây dựng nền nếp sinh hoạt, học tập, rèn luyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sao nhi đồng, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học để thường xuyên giáo dục tốt truyền thống nhà trường, truyền thống cách mạng cho học sinh.
2. Về công tác tổ chức
a) Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức và hoạt động của cơ quan đúng theo điều lệ quy định; thường xuyên củng cố các tổ chức Đảng; các Đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh để lãnh chỉ đạo cơ quan hoạt động đồng bộ, mang lại kết quả cao.
b) Lãnh đạo các Hội đồng tư vấn hoạt động đúng Điều lệ trường TH quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị nhà trường. Làm tốt công tác chọn lựa CB kế cận để chuẩn bị bổ nhiệm các chức danh cốt cán đảm bảo uy tín và năng lực để điều hành công tác phù hợp với yêu cầu chung của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.
c) Phân công và sử dụng lao động đúng nguyên tắc, đúng yêu cầu chuyên môn của thông tư 35 và QĐ 28/BGD&ĐT. Nhất là công tác phân công phân nhiệm cho số GV nghỉ hộ sản và số CBCC bị đau ốm trong học kỳ II.
d) Tổ chức chu đáo, phát huy dân chủ tập trung trong quá trình tổ chức các đợt sinh hoạt của Chi bộ đảng, chính quyền, các đoàn thể đúng theo các văn bản hướng dẫn của ngành, của các đoàn thể và các điều lệ quy định. Tập trung khắc phục những tồn tại còn mắc phải sau khi sơ kết rút kinh nghiệm của học kỳ I; làm rõ vai trò phối hợp trong việc nâng cao chất lượng HSY với PHHS cụ thể ngay trong sơ kết  PH lớp CN học kì I.
3. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị:
a) Công tác PCGDTH-ĐĐT:
- Tập trung đề ra giải pháp hữu hiệu trong từng tháng để nâng cao chất lượng GD đại trà. Tăng cường phụ đạo HSY buổi thứ 2, phụ đạo học sinh KT để đến cuối năm hạn chế tỷ lệ HS lưu ban. Nâng cao chất lượng dạy học buổi thứ 2 kết hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao phù hợp lứa tuổi để HS được vận động, giao lưu lành mạnh. Đồng thời, dành thời gian tăng cường phụ đạo học sinh chưa đủ chuẩn kiến thức ở học kì I đạt chuẩn về kiến thức thực chất.
- Thường xuyên thực hiện tốt CT 24-CT/TU và NQ 06-NQ/HU về nắm bắt cụ thể hoàn cảnh đối tượng học sinh để có giải pháp giúp đỡ thiết thực, không để bất cứ trường hợp nào bỏ học giữa chừng vì khó khăn về.
- Đối với HS lớp 5, thường xuyên tạo mọi ĐK để HS có nhiều cơ hội học tập đạt được chuẩn KT-KN quy định, đủ ĐK xét tuyển vào lớp 6 đạt tỷ lệ cao. Phấn đấu HS lớp 5 TNTH được xét vào lờ 6; HS các khối lên lớp thẳng đạt 98,5% (chưa tính sau khi rèn luyện trong hè).
- Xây dựng kế hoạch phát triển số lượng và huy động cho năm học sau sát với tình hình thực tế của địa phương đạt TL huy động là 100% các độ tuổi HS theo quy định.
- Cập nhật và theo dõi tốt tình hình HS trong hè 2015, mở các lớp ôn tập trong hè chu đáo để đối tượng HS thi lại đạt hiệu quả tốt.
b) Nâng cao chất lượng GD toàn diện:
- Chỉ đạo việc thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, nội dung chương trình theo QĐ 16, chuẩn KT-KN và công văn 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/9/2011 của BGD&ĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở tiểu học đúng quy định. Giữ vững nề nếp thực hiện đổi mới GDPT nhất là công tác đổi mới PPDH; tăng cường tổ chức, kiểm tra các CĐ do Ngành và nhà trường tổ chức trong quá trình vận dụng trong thực tế giảng dạy của GV. Tập trung nâng cao chất lượng các tiết dạy học ở buổi thứ 2.
- Nghiêm túc chỉ đạo vững chắc nề nếp thực hiện các quy chế CM. Chú trọng công tác soạn-giảng-chấm và nhận xét chữa bài của GV; trong giảng dạy chú ý bồi dưỡng tốt cho GV quá trình cung cấp chính xác KT trọng tâm và rèn được KN chủ yếu từng bài học.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh đúng thực chất, nghiêm túc, không chạy theo thành tích. Tiếp tục thực hiện đánh giá đúng tinh thần chỉ đạo, bảo đảm các nguyên tắc, không hạ thấp yêu cầu. Tổ chức tốt việc ôn tập trước thời gian kiểm tra định kì cuối năm. Tổ chức kiểm tra khách quan, nghiêm túc, không tạo ra căng thẳng, gây ức chế tâm lí, ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh. Đề kiểm tra đảm bảo tính vừa sức, đúng chương trình, mang tính toàn diện, đánh giá đúng thực chất, đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức và kĩ năng theo qui định của chương trình.
- Tổ chức chặt chẽ việc rút kinh nghiệm và xử lý chất lượng sau mỗi đợt kiểm tra, phân công phụ đạo củng cố vững chắc kiến thức cho học sinh. Từ kết quả xếp loại các môn (đặc biệt Tiếng Việt Toán) chưa cao, thực hiện thật tốt việc phân tích, đánh giá cụ thể giữa kết quả kiểm tra đột xuất và định kỳ để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch phụ đạo ở từng lớp.
- Tổ chức hiệu quả việc dạy học các môn tự chọn, nhất là dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh lớp 5 chương trình chính khoá theo Quyết định 1400/QĐ/TTg của Chính phủ.
- Thực hiện tốt việc xét hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức bàn giao học sinh lớp Năm cho các trường THCS cũng như bàn giao chất lượng giữa các lớp đúng yêu cầu quy định.
- Tăng cường công chủ nhiệm lớp và nề nếp học tập, phụ đạo HSY, sử dụng có hiệu quả các tiết tăng cường, tự học để ôn luyện nâng cáo chất lượng môn toán, Tiếng Việt và tiếng Anh cho HS yếu đạt được các chuẩn KT quy định. Thực hiện thường xuyên KN rèn nói và viết đúng chính tả cho HS ở tất cả hoạt đọng GD.
- Tăng cường kiểm tra đối tượng HSG các lớp để đầu tư hợp lý cho đội giao lưu học sinh tiểu học.
- Tiếp tục thực hiện đúng chế độ dự giờ ở 100% CBQL, GV.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, mỗi GV tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu 1 BGĐT trên đĩa CĐ đợt 2.
- Phân công tốt trách nhiệm giúp đỡ xây dựng các tiết dạy buổi thứ 2 để học tập chung cho toàn HĐGD.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra CM hàng tháng có chất lượng để tư vấn cho GV có cơ hội học tập nhanh nhất.
- Thực hiện nghiêm túc việc Kiểm định chất lượng đúng theo TT 42/BGD&ĐT.
- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức kiểm tra việc triển khai các lớp hàng tháng đạt 100%
- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện. Xây dựng trường học an toàn, phòng TTNTT; môi trường Xanh-Sạch-Đẹp. Tăng cường mối quan hệ giữa học sinh - học sinh, thầy - thầy, thầy - học sinh, nhà trường – PHHS, nhà trường - cộng đồng… duy trì và thắt chặt tình đoàn kết, thân thiện.
- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và địa phương, có các giải pháp đồng bộ để giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập cho các em.
- Tổ chức tốt lễ Bế giảng năm học 2014-2015 kết hợp làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5 HTCTTH có ý nghĩa. Tổ chức hoạt động bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt Hè và tổ chức tốt Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh Giỏi năm học 2014-2015 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
III. Trách nhiệm của CBQL, CC-VC:
1. Công tác chỉ đạo của BGH:
- Làm tốt công tác GD chính trị, tư tưởng đến 100% CB-CC về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Nhất là các nội dung văn bản chỉ đạo của Ngành các cấp và của Nhà trường đề ra để toàn thể đội ngũ có nhận thức đúng và hành động đúng. Tiếp tục GD tốt truyền thống các ngày chủ điểm trong HK 2.
- BGH thường xuyên chỉ đạo bộ máy tổ chức cơ quan đúng nguyên tắc và vận hành có hiệu quả, không chồng chéo; đảm bảo dân chủ và uy tín trước toàn đội ngũ.
- Xây dựng kế hoạch học kỳ, tháng và từng tuần sát với tình hình của nhà trường, Chỉ đạo tổ chuyên môn và các bộ phận công tác cụ thể hóa kế hoạch của trường thành kế hoạch của các đơn vị sát với từng GV.
- Trong chuyên môn bám sát chương trình, xây dựng tốt các chuyên đề về đổi mới GDPT đạt theo các yêu cầu của ngành quy định.
- Thực hiện tốt chế độ kiểm tra trên mọi lĩnh vực kết hợp với đánh giá thi đua thực chất, công bằng và chính xác.
- Tập trung kế hoạch và thời lượng phụ đạo HS yếu, BD-HSG một thường xuyên.
- Tham gia đầy đủ các phong trào cấp huyện và thành phố tổ chức.
- Tạo mọi ĐK về CSVC và các trang TB dạy học đáp ứng các yâu cầu gảng dạy và học tập của HS.
- Khắc phục những tồn tại để hoàn thành hồ sơ đón đoàn khảo sát KĐCLGD, trường CQG của Huyện và Thành phố yêu cầu.
- Tăng cương công tác chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn cho công tác đầu tư nâng chuẩn TV 01 lên mức tiên tiến cho năm học tiếp theo.
2. Đối với tổ CM:
- Xây dựng kế hoạch của tổ CM cụ thể trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, sát yêu cầu và tình hình của tổ CM, đáp ứng được các yêu cầu chính đáng của mỗi GV trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng của từng HS.
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra và bồi dưỡng trực tiếp cho GV trong tổ.
- Tổ chức sinh hoạt tổ CM khoa học, nội dung sinh hoạt có chất lượng sát với tình hình từng lớp CN và mỗi GV. Trong sinh hoạt chuyên môn chú trọng khâu nghiên cứu nội dung, chương trình SGK, nội dung dạy học các bài khó, cách thức tổ chức dạy học, mức độ kiến thức chuẩn theo đối tượng học sinh...; Cách dạy phụ đạo học sinh yếu, BD học sinh giỏi...
- Thường xuyên tham mưu kịp thời với BGH để khắc phục những tồn tại của tổ CM và của từng GV.
3. Đối với từng thầy cô giáo:
- Lên lớp chấp hành đúng các quy định về quy chế CM. Xác định đúng trọng tâm bài dạy, thiết kế các hoạt động dạy học đúng với đặc trưng bộ môn, phù hợp với từng bài và đối tượng HS. Nghiên cứu làm và sử dụng TBDH khoa học, tiện lợi nhưng hiệu quả.
- Làm tốt công tác tổ chức lớp học và giáo dục HS trên mọi phương diện. Có kế hoạch và tổ chức phụ đạo HS yếu một cách thiết thực.
- Làm tốt công tác kiểm tra, chấm chữa bài cho HS chính xác. Phối hợp tốt giữa GVCN với GVBM và phụ huynh đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng HS, nhất là HS yếu.
4. Các bộ phận công tác khác:
- Từng bộ phận công tác làm đúng chức trách và nghiệp vụ của bản thân. Thường xuyên tham mưu kịp thời cho BGH về những yêu cầu cần thiết để đáp ứng tốt công tác dạy và học. Tuyệt đối không để tình trạng khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường bị vướng mắc ở bất cớ một công tác nào.
- Chủ động nghiên cứu nội dung kế hoạch chỉ đạo của PGD để có những giải pháp đồng bộ trong việc triển khai nhiệm vụ công tác hàng tháng của nhà trường, từng tổ công tác và các bộ phận đạt hiệu quả cao.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác học kỳ II năm học 2014-2015. Yêu cầu các tổ công tác và CBCC cụ thể hóa thành công tác của mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường đề ra được thống nhất trong NQ-HNCBCC đầu năm.
 
Nơi nhận:                                                                        Hiệu trưởng
-PGD (để B/C);
-Các tổ CM, bộ phận,
PHT, ĐT (để T/H);
-Đăng website trường;
-Lưu: VT, HSHT (Khánh).
 
                                                                                    Ngô Hồng Khánh
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài