Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 09/2015

Thứ sáu - 13/11/2015 18:45
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 76/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 31 tháng 8 năm 2015
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 - NĂM 2015

 
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016; Lịch công tác tháng 9/2015 của PGD&ĐT, Trường TH Hoà Khương 2 cụ thể kế hoạch công tác và lịch công tác tháng 9 năm 2015 như sau :
I. Công tác tổ chức:
- Tiếp nhận và phân công giáo viên mới (cô Oanh)
- Tiếp tục củng cố bộ máy cán sự lớp, các nền nếp trong dạy, học và chủ nhiệm lớp; nhắc nhở HS thực hiện đúng nội quy HS, 5 điều BH dạy và chủ đề tháng “Truyền thống nhà trường”. Hướng dẫn HS thực hiện đúng thời gian biểu, TKB, sách - vở hàng ngày.
- Tổ chức chu đáo KG năm học 2015-2016 và “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; Tổ chức đón HS lớp 1 trong ngày khai giảng có ý nghĩa.
- Tổ chức dân chủ, chất lượng Hội nghị CC-VC, Hội nghị Công đoàn năm học 2015-2015 và SK giữa nhiệm kỳ; Đại hội đại biểu Hội CMHS; Đại hội chi đoàn; Đại hội các chi Đội tiến đến Đại hội Liên Đội TN-TPHCM (nếu kịp).
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống bão, lụt; xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của nhà trường.
- Củng cố Ban HĐNG, Ban TDTT, Ban CNTT, Ban hỗ trợ viết và áp dụng SKKN…; tiến hành tổ chức Hội khoẻ PĐ cấp trường (theo KH-HĐNGLL).
II. Công tác GD truyền thống và tư tưởng trông đội ngũ:
- Tổ chức kỷ niệm 70 năm quốc khánh ngày 2/9: 100% CBCC về gia đình treo cờ, lao động vệ sinh thôn xóm; cơ quan có khẩu hiệu, treo cờ và làm sạch, đẹp nơi làm việc, công trình công cộng theo khu vực lớp được phân công…
- Thực hiện ATGT: Có băng zôn tuyên truyền trước cổng trường; quán triệt cho CB,GV,NV và HS có ý thức chấp hành tốt luật GT đường bộ. tiếp tục dạy chương trình ATGT cho HS lớp 2->5 vào các tiết SHL và HĐNGLL theo báo giảng quy định; đối với HS lớp 1 GVCN lớp trực tiếp hướng dẫn HS thực hiện ATGT theo các quy định thông thường; TPT tổ chức cam kết đăng ký thực hiện ATGT cho 100% CB,GV,NV và HS các khối lớp.
- Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”: Có băng zôn để tuyên truyền, GVCN hướng dẫn PHHS đưa con em đến trường dự lế khai giảng theo KH của trường.
- Công đoàn vận động ĐV thực hiện nhiệm vụ chính trị và giám sát việc sử dụng lao động đầu năm học. Chăm lo xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ cơ quan, nhất là cùng chính quyền XD tốt QCDC theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
III. Công tác chuyên môn:
1. Thực hiện đúng đủ chương trình theo quy định. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn theo quy đinh (Chú ý: Soạn, giảng đúng mục tiêu bài học và từng đơn vị kiến thức theo chuẩn KT và KN; thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đối tượng HS; Thực hiện tốt nội dung GD lồng ghép về MT, TNTT, TKNL, GDHSKT… thông qua các môn học và GD ngoại khoá đúng quy định của Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn).
2. Xây dựng và qui ước tốt các nề nếp trong giờ học, sinh hoạt của các lớp.
3. PHT làm việc với từng GVCN, xác định từng đối tượng HS yếu để giao ước chỉ tiêu thi đua thiết thực.
4. Tổ CM sinh hoạt đúng điều lệ. Tập trung ttiển khai nhiệm vụ NH cấp tiểu học, bàn trong Hội nghị tổ về giải pháp nâng cao chất lượng HSG, HS yếu, về chỉ tiêu thi đua của GV, lớp CN. Triển khai CĐ cấp HĐGD; tổ chức CĐCM cấp tổ thống nhất về chuẩn KT và KN cần đạt của mỗi bài học (2 tiết/ 1 tổ/ tháng).
5. Tổ CM, cá nhân GV, NV xây dựng tốt các kế hoạch công tác năm học, công tác trọng tâm, KH học kỳ I, tháng và tuần đúng quy định của nhà trường.
7. Phối hợp với Ban hoạt động ngoài giờ, GVTD tổ chức tốt HKPĐ cấp trường có chất lượng.
8. Tiến hành khảo sát và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1,2,3, 4 và lớp 5. Trước mắt tổ chức thi giải toán qua mạng cho HS.
9. Thường xuyên đánh giá và nhận xét học sinh đúng TT 30.
IV. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Hiệu trưởng xây dựng KH kiểm tra nội bộ chung toàn trường năm học.
- PHT lên kế hoach công tác kiểm tra CM năm học; Chỉ đạo TT, TP nộp kế hoạch kiểm tra nội bộ trong tổ năm học.
- Kiểm tra TD dự giờ ít nhất 2 GV; KT: HSSS-GV 100%; kiểm tra đột xuất thực hiện QCCM, nền nếp lớp ở 100% GV và chuyên đề ít nhất 2 GV.
- Các bộ phận công tác kiểm tra thuộc trách nhiệm được phân công phụ trách ít nhất 1 lần/ tháng.
V. Công tác chủ nhiệm:
1. Củng cố các nề nếp lớp CN và giữ vững từ đầu năm học: Nề nếp sách-vở, áo-quần, dụng cụ học tập... có liên quan đến HS theo quy định. Chú ý ngay đến việc rèn chữ giữ vở của HS.
2. HS học thuộc các phẩm chất để thực hiện đúng TT 30, 5 điều BH dạy, các nội quy của HS được quy định trong nhà trường và chủ đề tháng.
3. Thường xuyên nắm chắc tình hình HS: Độ tuổi, đi - đến, LB, lý lịch hoàn cảnh và số ĐT thoại của mỗi HS để có biện pháp xử lý tốt ở mọi tình huống (nắm chính xác số ĐT của CMHS).
4. Hướng dẫn HS thực hiện đúng TKB và đi học đúng giờ, thuộc bài và và làm BT đầy đủ trước khi đến lớp. Phân công các đối tượng học sinh khá - giỏi giúp đỡ học sịnh yếu một cách cụ thể.
5. Phối hợp với Ban HĐNG và TPT Đội tổ chức tốt Đại hội chi đội và Hội khoẻ PĐ cấp trường.
6. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường và cá nhân. Sắp xếp phòng học ngăn nắp đúng quy định; chấp hành tốt quy định lớp trực của Ban HĐNG. HD học sinh đổ rác đúng quy định.
7. Nhắc nhở học sinh thường xuyên bảo vệ cây xanh trong nhà trường.
8. Nhắc nhở HS nộp kịp thời các khoản tiền theo quy định.
VI. Công tác Đoàn - Đội TN.TPHCM; Y tế:
- Hướng dẫn học sinh khai giảng đúng KH của trường. Tổ chức tốt phân công và thực hiện chương trình khai giảng trù bị (15h00-4/9) và chính thức (vào lúc 7h00 ngày 5/9).
- Ổn định các nề nếp học tập, các nề nếp sinh hoạt ngoài giờ theo quy định của Hội đồng đội. Tổ chức chu đáo Đại hội chi đội; Xây dựng tốt bộ máy tổ chức của đội từ chi đội đến sao nhi đồng. Thực hiện tốt nề nếp TD giữa giờ, xếp hàng ra vào lơp, hát đầu giờ, vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân, tác phong HS... Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo nhiệm vụ của mình. Giúp nhà trường trang trí các Đại hội và Hội nghị đầu năm. (GVCN chú ý nề nếp TD giữa giờ)...
- Phân công trực cho các lớp K4 -> 5 trực cờ đỏ và VSMT. Làm tốt công tác kiểm tra nề nếp, công tác của từng lớp trực.
- Tổ chức tốt ngày hội trung thu cho học sinh; phối hợi với GVTD tổ chức chu đáo HKPĐ cấp trường.
- Phối hợp với GVCN làm tốt công tác theo dõi đối tượng HS nghèo.
- Phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức sổ giun đợt 1 (theo TB) thực hiện tốt các nhiệm vụ y tế từ đầu năm học.
VII. Công tác khác:
1. Văn thư - giáo vụ:
- Bộ phận PC tiến hành thực hiện cập nhật các biểu mẫu điều tra theo quy định; hoàn chỉnh số liệu PC của năm 2015 để chuẩn bị cho công tác KT tháng 10, 11/2015 của UBND xã và huyện; heo dõi tốt tình hình HS. Lập các danh sách HS nơi khác đến và đi nơi khác để gởi cho các đơn vị bạn đúng quy định.
- Nhận và nộp công văn đúng thời hạn. Thực hiện tốt công tác thống kê; công tác thông tin 2 chiều; lưu công văn đúng quy định. Viết các giấy mời KG, HNCBCC…
- Kiểm tra lại hồ sơ tuyển sinh lớp 1.
2. Tài vụ-cơ sở vật chất:
- Thực hiện tốt chế độ thanh quyết toán.
- Chuẩn bị tốt công khai tài chính trước Hội nghị CC-VC.
- Làm dự toán tham mưu giúp Hội phụ huynh mở HN đầu năm theo QĐ 28/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBNDTPĐN.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CB,GV,NV.
- Đôn đốc, theo dõi tiến độ các khoản thu theo quy định.
- Nộp tiền vào kho bạc đúng quy định.
3. Thư viện-thiết bị:
- Tích cực bám sát kế hoạch của chuyên môn, cung ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ liên quan đến nghiệp vụ của GV, phục vụ kịp thời nhất các điều kiện dạy và học.
- Nhận báo và phụ vụ bạn đọc chu đáo.
- Kiểm tra tình hình mua sắm sách vở và dụng cụ hoạc tập của HS.
- Tham mưu kịp thời với BGH để giúp đỡ tốt những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về sách vở và những điều kiện học tập của HS.
- Đối chiếu tiêu chuẩn thư viện tiên tiến để thường xuyên củng cố và nâng cao trong năm học. 
4. Bảo vệ-phục vụ:
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi về tình hình CSVC để có đề xuất khắc phục hiệu quả nhất.
- Luôn luôn nhắc nhở HS và kết hợp với GVCN hướng dẫn HS thực hiện tốt vệ sinh môi trường.
- Luôn duy trì tốt lịch giao ban, bảo vệ tốt tài sản của nhà trường.
- Nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đến trường không chạy xe vào trường học, không gây ách tắc giao thông trước cổng trường.
Trên đây là toàn bộ nội dung công tác chính của tháng 9/2015.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
-Tổ CM, các bộ phận (để T/H);
-Đăng Website trường;
-Lưu: VT và KHHT (Khánh).
                                                                                                             
                                                                                      Ngô Hồng Khánh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài