Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 1/2016

Thứ bảy - 09/01/2016 09:59
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH-THHK2 Hòa Khương, ngày    tháng 01  năm 2016
   
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2016 

 
 
 

Căn cứ công văn triển khai lịch công tác táng 01/2016 của PG&DĐT huyện Hoà Vang;
Căn cứ nội dung họp giao ban hiệu trưởng sáng ngày 05/01/2016 tại PGD&ĐT huyện Hòa Vang, Trường tiểu học Hoà Khương 2 xây dựng kế hoạch và lịch công tác tháng 01/2016 như sau:
I. Công tác chính trị tư tưởng, Giáo dục truyền thống và tuyên truyền các văn bản mới như sau:
1. Tuyên truyền tốt ý nghĩa, vai trò của ĐCSVN trong suốt 86 năm lãnh đạo CMVN đi đến thành công nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tiến đến mừng xuân  Bính thân. Đồng thời phát động phòng trào thi đua chào mừng Đại hội Trung Ương Đảng lần thứ 12 Cụ thể như sau:
- Trong các hoạt động Giáo dục của nhà trường, khắc sâu cho đội ngũ CBCC và  học sinh về ý nghĩa của Ngày  Học sinh, Sinh viên 9/1 và ngày 3/2.
- Toàn thể CB-GV-NV tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương ĐĐHCM - với chủ đề năm 2015: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân; đoàn kết xây dựng cơ quan đạt văn hóa, xây dựng Đảng đạt TSVM” và  tiếp tục năm 2016, “năm Văn Hóa, Văn minh đô thị.” Hưởng ứng Tháng Xanh hóa trường học. bảo vệ môi trường. Nhằm thường xuyên nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công;
- Khắc phục những tồn tại được rút kinh nghiệm tại Hội nghị sơ kết học kỳ I, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày chủ điểm trong tháng 1 và tháng 2 năm 2016. Nâng cao chất lượng HKII để hoàn thành nhiệm vụ năm học đã được PGD huyện phê duyệt.
- Giáo viên nhạc, TPT đội và giáo viên chủ nhiệm luyện tập tiết mục văn nghệ với chủ đề  “Em hát, múa cùng mùa xuân, hát múa mừng Đảng, ca ngợi quê hương- Đất nước, ca ngợi về Bác Hồ” Mỗi lớp  tập luyện từ 1 đến 2 tiết mục văn nghệ để biểu diễn một đêm văn nghệ; tập luyện tham gia thi Erobic cấp huyện tại trường và các cuộc thi khác do các cấp tổ chức.
- Công đoàn phân công luyện tập các nội dung thi cho hoạt động nhân ngày 08/3 sau tết nguyên đán.
2. Thực hiện tốt công văn  chỉ đạo của các cấp hướng dẫn quyên góp để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đặc biệt nghèo, giúp đỡ học sinh khuyết tật nhân dịp tết nguyên Đán Giáp thân năm 2016 (Nếu có văn bản chỉ đạo)
3. 100% CBCC và  học sinh thực hiện tốt về ATGT trước, trong và sau tết âm lịch.
4. Quán triệt trong toàn thể CBGVNV và học sinh thực hiện đúng các tiêu chuẩn đạt “Trường học xanh” theo tinh thần của 9083/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố để các cấp về kiểm tra công nhận “Trường học xanh” .
5. Tham gia học tập và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang và Sở GD&ĐT tổ chức.
6. Hoàn thành công tác trọng tâm trong tháng 1.
II. Nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyên môn:
1. Tiến hành sơ kết lớp, tổ chuyên môn, họp phụ hunh học sinh các lớp chủ nhiệm, Sơ kết công đoàn, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sơ kết  chuyên môn đến  Hội đồng Giáo dục.
2. Tăng cường bồi dưỡng và tham gia các Hội thi giao lưu cấp huyện và trường khác như: Thi giải toán qua mạng cấp trường; TA qua mạng cấp huyện, thi viết thư UPU lần thứ 45, thi VSCĐ ...
3. Tập trung chỉ đạo tốt việc rút kinh nghiệm về việc chấm chữa bài theo Thông tư 30, xử lý chất lượng học tập qua bài kiểm tra của  học sinh ở ngay đầu học kỳ II, từ lớp, đến tổ chuyên môn, đến nhà trường để nâng cao chất lượng học sinh yếu.
4. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, cụ thể:
- Về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học: Dạy chương trình ATGT cho học sinh lớp 1; Dạy chương trình  văn hóa học kì 2 (Từ tuần 19 từ ngày 04/01/2016). Lưu ý: Cá lớp dạy chưa hết chương trình HKI dạy vào các buổi chiều ở tuần 18b (Nếu có).
- Thực hiện QCCM: Thực hiện có chất lượng công tác soạn, giảng,  đánh giá học sinh qui định. Chú ý tốt công tác  giáo dục lồng ghép các nội dung đã được tập huấn.
- Cập nhật đầy đủ các số liệu vào các loại  hồ sơ cá nhân (kể cả học bạ của  học sinh) và tổ  chuyên môn đúng quy định. Nộp đầy đủ bài  kiểm tra cho giáo vụ (Sau khi xử lý).
5. Tổ  chuyên môn sinh hoạt thực sự có chất lượng, cụ thể:
- Làm tốt công tác xử lý chất lượng  học sinh cuối kì I; đề ra giải pháp phụ đạo cụ thể đối với  giáo viên của từng lớp, từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh. Tổ trưởng phải phát huy trách nhiệm cá nhân trong việc chủ động đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tập trung duyệt SKKN nộp vể Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Triển khai làm ĐDDH để dự thi  cấp trường nhân ngày 8/3 ( Đối với các nhân)
- Tổ CM đề xuất những nội dung gì cần bồi dưỡng cho  giáo viên.
6.  Các bộ phận lập dự toán kinh phí hoạt đông công việc năm 2016 nộp về bộ phận tài vụ.
7. Tổ chức cho  giáo viên chủ nhiệm lớp cập nhật tình hình theo dõi  học sinh cuối kỳ I vào phần mềm Vn.edu đúng tiến độ và theo quy đinh (Nếu có).
8. Công tác kiểm tra nội bộ:
-  Kiểm tra đột xuất về chuyên đề, thực hiện QCCM, nề nếp, VSMT, Sách vở, dụng cụ học tập của  học sinh… của từng bộ phận công tác (kết hợp với kiểm tra lớp học thân thiện, học sinh tích cực).
- Đón đoàn Kiểm tra của  Sở Giáo dục và PGD về thực hiện đột xuất các hoạt động  chuyên môn, vệ sinh môi trường, tình hình trước trong và sau tết.
-  Giáo viên chủ nhiệm các lớp và  giáo viên bộ môn trang trí thêm các lớp, đầu tư  cây xanh trong lớp học để đón đoàn kiểm tra công nhận trường học xanh.
- Các thành viên trong tổ văn phòng kiện toàn hồ sơ, bổ sung bản hiệu, hợp đồng quét vôi cổng trường chính và bòn hoa v.v để đón đoàn kiểm tra trường học xanh.
III. Công tác chủ nhiệm:
1. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức  sơ kết lớp: đánh giá đúng chất lượng của lớp; chỉ ra những mảng m kiến thức còn yếu của từng học sinh (nhất là HSY). Tìm ra nguyên nhân của từng đối tượng học sinh để yêu cầu  phụ huynh có biện pháp phối hợp tốt trong việc nâng cao chất lượng học sinh của lớp trong học kỳ II). Thực hiện tốt phiếu liên lạc cụ thể và chi tiết.
2. Thực hiện tốt nề nếp dạy và học, nhắc nhở  học sinh biết bảo vệ trị an trước tết; thực hiện An toàn giao thông, không đốt pháo và chơi các trò chơi nguy hiểm, ăn tiền, ATVSTP, phòng bệnh mùa đông (nhất là dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ)…
3. Nắm kỹ tình hình học sinh nghèo để khi có quà và học bổng, hỗ trợ cho học sinh trước tết.
4. Thường xuyên thực hiện tốt các tiêu chí về lớp học thân thiện, lớp học xanh..
IV. Công tác đoàn thể:
1. Công đoàn:
- Sơ kết công tác Công đoàn học kỳ I.
- Cùng với liên tịch xét nâng lương đợt 1, nâng lương trước thời hạn QI/ 2016.
- BCH công đoàn giám sát tốt việc thực hiện chế đội chính sách của giáo viên trong dịp tết, nhất là chế độ thâm niên, quĩ phúc lợi, tiền tết của UBNDTP qui định; thăm hỏi CBCC chu đáo.
- Tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ năm 2016.
2. Công tác Đoàn - Đội:
- Đoàn và Đội TNTP-HCM giáo dục tốt truyền thống theo chủ đề quy định; Nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tháng do cấp trên triển khai sát với tình hình thực tế của đơn vị.
- Nắm chắc số học sinh nghèo để có biện pháp vận động và giúp đỡ trước tết nguyên đán.
- Chi đoàn,  giáo viên nhạc giúp TPT Đội trong công tác tổ chức luyện tập  văn nghệ v.v.
- TPT Đội phối hợp  giáo viên bộ môn giúp đỡ và bồi dưỡng  HSG Toán, TV, TA để thi cấp huyện.
- Kiểm tra lớp học thân thiện, học sinh tích cực tháng 1 và tháng 2/2016.
- Chuẩn bị số liệu để xét thi đua đợt 1.
V. Công tác khác:
1. Tài vụ - Cơ sở vật chất:
- Thực hiện tốt công tác kiểm kê theo dúng hướng dẫn của cấp trên.
- Làm  báo cáo thực hiện chi ngân sách năm 2015 kể quỹ phúc lợi đúng quy định (theo lịch công tác và công văn đã hướng dẫn của PGD)
- Dự Hội nghị Giao ngân sách 2016. Xây dựng kế hoạch chi ngân sách theo phân bổ kinh phí của PGD, Chú ý ưu tiên cho công tác xây dựng trường học xanh.
- Kịp thời làm hồ sơ rút lương và các chế độ chính sách trong dịp tết để đảm bảo đời sống  cán bộ viên chức.
- Rà soát đối tượng nâng lượng  quý, thâm niên  để ra họp xét cho CBCC.
- Chuẩn bị số liệu để xét thi đua đợt 1.
2. Công tác  thư viên- thiết bị:
- Tham mưu các yêu cầu mua sắm công tác  thư viện cho năm 2016 theo tiêu chuẩn của  thư viện tiên tiến.
- Kiểm kê tốt tình hình tài sản của TV-TB. Xác lập nguồn ngân sách cho từng loại để theo dõi kịp thời khi báo cáo và phục vụ cho xây dựng kế hoạch.
- Tăng cường công tác kiểm tra  thiết bị ở các lớp và của kho TV-TB
- Phục vụ tốt  bạn đọc và công tác dạy và học theo quy định.
3. Công tác văn thư giáo vụ:
- Chuẩn bị giấy mời cho họp Phụ hunh học sinh lớp  chủ nhiệm.
- Thu và lưu trữ cẩn thận bài  kiểm tra cuối kỳ 1. Cho mượn học bạ nhưng không cho mượn hộp và yêu cầu  giáo viên phải bảo quản và trả đúng hạn quy định.
- Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều, thể thức văn bản và văn thư lưu trữ.
- Chuẩn bị tốt các loại HS-PCGD để thành phố kiểm tra. (theo lịch công tác và công văn  của PGD đã hướng đẫn).
4. Bảo vệ phục vụ:
- Tập trung phục vụ tốt các điều kiện dạy và học. Nhất là sửa đèn, dọn vệ sinh và trang trí trước tết   Nguyên Đán; chú ý  xử lý rác kịp thời (kể cả khu vực)
- Cô Mai thường xuyên chú ý các nhà vệ sinh học sinh, nhất là ngày 15/1 chuẩn bị  đón đoàn kiểm tra trường học xanh.
- Thường xuyên kiểm tra cửa ngõ đúng qui định.
- Thực hiện tốt bảo vệ trị an trong giai đoạn trước tết, chú ý việc bảo vệ tốt tài sản trong dịp chuẩn bị tết hay có hiện tượng mất cắp, trộm vặt xảy ra.
5. Công tác y tế trường học:
- Chuẩn bị số liệu để xét thi đua đợt 1.
- Tăng cường công tác vệ sinh học đường;
- Tuyên truyền tốt VSATTP;
- Thường xuyên xác lập hồ sơ về công tác y tế và hồ sơ theo dõi kết quả xanh -sạch - đẹp của trường để đón đoàn kiểm tra Trường học xanh.
- Cùng TPT đội tuyên truyền không để học sinh chơi các trò chơi nguy hiểm.
- Xây dựng kế hoạch trường đạt tiêu chí trường học xanh theo quy định để đón đoàn kiểm tra của các cấp.
Trên đây kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016 đề nghị các thành viên trong Hội đồng tường, trường tiểu học Hòa Khương 2 thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
-Toàn thể CBCC (để TH);
- Đăng Website trường;
-Lưu: VT và KH (Ngân)                                                           
 
 
               Lê Văn Ngân
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài