Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 10/2015

Thứ sáu - 13/11/2015 06:48
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 94/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 03 tháng 10 năm 2015
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015

 
Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 và Lịch công tác tháng 10 năm 2014 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang, Trường TH Hòa Khương 2 triển khai kế hoạch công tác tháng 10 năm 2015 như sau:
I. Triển khai các văn bản mới
1. CV số 419/PGDĐT-THCS ngày 07/9/2015 của PGD&ĐT về tăng cường công tác GDĐĐ, lối sống, GD định hướng sử dụng Internet và mạng xã hội.
2. QĐ số 3019/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND huyện Hòa Vang về Quy chế thực hiện chế độ nẩn lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC thuộc huyện Hòa Vang.
3. CV số 466/PGDĐT-CNTT ngày 16/9/2015 của PGD&ĐT về hướng dẫn quản lý sử dụng website của trường học.
4. CV số 127/NV ngày 17/9/2015 của PNV về hướng dẫn báo cáo danh sách thăng hạng viên chức.
5. CV số 3139/SGDĐT-TTr ngày 21/9/2015 của SGD&ĐT về chấn chỉnh tình hình dạy học đầu năm học 2015-2016.
6. CV số 03/BCĐ ngày 21/9/2015 của BCĐ-XMC-PCGD&XDXHHT huyện về triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra PCGD năm 2015.
7. CV số 496/KH-PGDĐT ngày 25/9/2015 của PGD&ĐT về triển khai tuần lễ học tập suốt đời năm 2015.
8. QĐ số 3233/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND huyện Hòa Vang về triển khai kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai (mỗi CBGVNV 1 ngày lương) kể từ năm 2016.
9. CV số 506/TP-PGDĐT ngày 30/9/2015 của PGD&ĐT về thông báo kết luận giao ban PHT tháng 9/2015.
10. CV số 06/CV-LT ngày 01/10/2015 của PGDĐT và CĐGD huyện về vận động “Tự nguyện và tùy theo khả năng thực tế của mỗi cá nhân” bằng tiền mặt, ủng hộ:
- Hỗ trợ Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam (theo phân công của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GD Việt Nam cho năm học 2015-2016)
- Hỗ trợ học sinh, giáo viên nhân viên và người lao động trong ngành gặp khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
- Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, giáo viên nhân viên và người lao động khó theo chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố.
11. CV số 509/PGDĐT-TH ngày 02/10/2015 của PGDĐT về ủng hộ SGK cũ cho học sinh huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam:
12. Các QĐ từ số 217 đến 222 của PGD&ĐT về thành lập các cụm CM cấp tiểu học.
II. Công tác tổ chức
1. Tổ chức ĐH Đại biểu Liên Đội TN-TPHCM đúng quy trình, phát huy tính hồ hởi, tích cực của Đội viên và bầu BCH-LĐ mới.
2. Tổ chức Hội nghị Chi đoàn triển khai nhiệm vụ 2015-2016.
3. Phối hợp với PTN&MT, PGD&ĐT đăng cai tổ chức hiệu quả ngày “Hội tái chế” năm 2015.
4. Tạo điều kiện thuận lợi để GVTD huấn luyện và tham gia tốt giải thể thao HS cấọ cụm theo kế hoạch.
5. Tiếp nhận, phân công GV mới, cập nhật đầy đủ tình hình CBGVNV vào các phần mềm QL viên chức và BC kịp thời.
6. Các bộ phận công tác, tổ chuyên môn nộp 2 bản KH để HT duyệt và lưu tại BGH 1 bản.
III. Công tác chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống
1. Tổ chức cho CBGVNV đăng ký và thực hiện tốt chuyên đề làm theo đạo đức HCM trong năm 2015, gắn với thực hiện CT 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm Văn hoá, văn minh đô thị 2015”.
2. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức sinh hoạt kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho Ngành giáo dục 15/10 và ngày thành lập HLHPN-VN (20/10/1930-20/10/2015) đạt hiệu quả.
3. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đạo hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21; CBGVNV về treo cờ từ 14->17/10.
IV. Công tác chuyên môn
Ngoài việc thực hiện đúng chương trình và quy chế chuyên môn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, tư vấn để GV đánh giá chính xác HS theo TT30. GV có trách nhiệm chủ động trong việc phối hợp với PH và tạo nề nếp cho các HS khác cùng tham gia đánh giá bạn trong lớp.
2. Triển khai kế hoạch BDTX năm 2015 cho toàn thể CBQL và GV theo công văn 468/PGDĐT-TH ngày 16/9/2016 của PGD&ĐT về triển khai KHBDTX năm học 2015-2016.
3. Chỉ đạo GV, các bộ phận công tác tiếp tục bổ sung các hạng mục, sắp xếp hồ sơ đủ theo Bộ các tiêu chí của 4 tiêu chuẩn về “Trường học xanh” theo QĐ 9083/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND-TP để UBND huyện về kiểm tra công nhận vào cuối tháng 11/2015.
4. Khảo sát để BDHSG (lớp 3, 4 và 5), viết chữ đẹp cấp trường để bồi dưỡng tham gia giao lưu các cấp đạt hiệu quả. Lập danh sách đội tuyển để BC với Ban đại diện CMHS như thống nhất ở ĐH-CMHS
5. Tiếp tục điều chỉnh lại TKB đúng với kết luận GB-PHT tháng 9/2015 đã thông báo. Ưu tiên giảm tiết cho GV tham gia BDHSG ở các đội tuyển.
6. Khắc phục có chất lượng những tồn tại sau khi kiểm tra CM và kiểm tra HSSS-GV. Thường xuyên xử lý tốt chất lượng HS đạt chuẩn KT-KN theo ĐG học sinh ở TT 30  vào các tiết TC phụ đạo HSY.
7. Xác lập và từng bước tổ chức thi GVG cấp trường từ tháng 10 đến kết thúc tháng 12/2015. Nếu kịp có thể tổ chức thi lý thuyết vào cuối tháng 10/2015.
8. Hướng dẫn GV dự thi BGĐT: E_learning cấp huyện, TP đúng hồ sơ và thời gian quy định ngày 05/10/2015.
9. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cấp trường; tổ chức thao giảng cấp trường 2 tiết: môn ĐĐ và 1 tiết tăng cường theo KH của PHT.
10. Tổ chức khảo sát để thu hoạch KT-ATGT cho khối 2->5.
11. Tổ trưởng chủ động nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt TCM, Ktra GV để nâng cao chất lượng dạy học đúng chuẩn KT-KN là đúng với TT 30 và QĐ 14/2009/QĐ-BGDĐT về đánh giá chuẩn GVTH; GV dự giờ đủ số tiết theo quy định của NQHNCC-VC. Kiểm tra, tư vấn nội dung cần khắc phụ cho GV về PPDH. Tổ chức đủ chuyên đề do trường triển khai và các CĐ sau kiểm tra GV thấy cần thiết khắc phục để thống nhất.
V. Công tác kiểm tra nội bộ
- Tổ trưởng, tổ phó, kiểm tra HĐSPGV 1 GV/ 1 KT viên/ 1 tháng, kiểm tra CĐ 1 GV/ 1 tổ trưởng, tổ phó. Sau kiểm tra cung cấp thông tin về BGH.
- BGH kiểm tra toàn diện 3-> GV, kiểm tra CĐ đột xuất một số GV.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (theo lịch công tác).
- Các bộ phận khác kiểm tra ít nhất 1 lần/ lớp/ tháng theo nhiệm vụ - chức trách được phân công.
VI. Công tác chủ nhiệm
1. Trong tháng, GV thường xuyên thay đổi sản phẩm triển lãm sau lớp học.
2. Thường xuyên củng cố, giữ vững nề nếp học tập, sinh hoạt và VSMT. Thường xuyên nhắc học sinh đổ rác đúng quy định... HD học sinh hưởng ứng 10 ngày (từ 20->30/10) rửa tay bằng xà phòng theo CV 509/PGDĐT-TH ngày 02/10/2015 của PGD&ĐT. Củng cố kiến thức về phòng bệnh sôt xuất huyết.
3. Bình chọn Đại biểu dự ĐH Liên đội đúng quy định.
4. Nhắc nhở học sinh đóng đầy đủ các khoản tiền kể cả học TA-victoria.
5. Cùng với GVTD, Ban hoạt động ngoài giờ cử HS luyện tập thi TDTT để thi cấp cụm đạt hiệu quả.
6. Cùng với CBTV tổ chức tốt ngày đọc sách trong tiết chào cờ của tuần thứ 4/ tháng. Đồng thời lấy 1 tiết HĐNG trong tháng để tổ chức tốt “Hội đọc sách cho học sinh”. Cụ thể như sau:   
- Tiết HĐNG tuần 1: lớp 1 đọc sách          - Tiết HĐNG tuần 2: lớp 2+3 đọc sách
- Tiết HĐNG tuần 3: lớp 4 đọc sách          - Tiết HĐNG tuần 4: lớp 5 đọc sách
VII. Công tác Đoàn thể
1. Công đoàn
- Tổ chức tốt kỉ niệm 20/10.
- Cùng liên tịch xét nâng lương đợt 4/2015.
- Chuẩn bị tốt hồ sơ công đoàn để CĐGD huyện kiểm tra (nếu có).
- Nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm và nguyện vọng chính đáng của quần chúng để động viên giúp đỡ kịp thời. Vận động đoàn viên tham gia giúp đỡ lẫn nhau khi bản thân và gia đình gặp rủi ro trong cuộc sống. Vận động đoàn viên hoàn thành các khoản vận động, hỗ trợ của CĐ cấp trên kêu gọi.
- Giám sát thực hiện tốt công khai theo TT 09/TT-BGD&ĐT và quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP
2. Công tác Đoàn - Đội thiếu niên TP-HCM
- Chi đoàn cùng với TPT hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội liên đội. Đưa học sinh tham gia các hội thi đảm bảo an toàn.
- BT chi đoàn và TPT nắm vững kế hoạch của CM và CN lớp để phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Đội.
- Tổ chức và BC «Tuần lễ học tập suốt đời» tại trường.
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 15/10, và tiết học tốt tặng cô nhân dịp 20/10.
- K Tra nề nếp, đôi ban cùng tiến các lớp để nâng cao chất lượng học tập.
- Nắm sát kế hoạch trường, phối hợp với GV nhạc tổ chức tốt «Ngày hội tái chế»; làm hồ sơ xây dựng «Trường học xanh» được phân công.
VIII. Các bộ phận khác
1. Tài vụ, CSVC
- Cân đối kinh phí cuối năm để tham mưu chi hợp lý, làm bổ sung ngân sách tiền lương cuối năm 2015 cho GV mới, chú ý việc kiểm tra kế hoạch ngân sách giao. Làm giúp HPH dự toán thu chi quỹ hội năm học 2015-2016.
- Làm truy nâng lương cho CC-VC có QĐ ở quí 3; theo dõi nâng lương quý 4/2015 để công khai trước khi hop Hội đồng xét nâng lương.
- Thực hiện đúng chế độ thanh quyết toán theo tài chính quy định.
- KT đôn đốc nhắc nhở các lớp thu đạt chỉ tiêu các khoản quy định.
- Thường xuyên kiểm tra và xác lập QL tốt tài sản đúng quy định.
- Sửa chữa nhỏ kịp thời đảm bảo các điều kiện cho dạy và học.
- Làm hồ sơ xây dựng «Trường học xanh» được phân công.
2. BV, phục vụ
- Bảo quản tốt tài sản của cơ quan kể cả ban đêm và ban ngày, thường xuyên đề phòng cảnh giác. Phát dọn cỏ xung quanh trường để không để ủ muỗi trong nhà trường. Hướng dẫn HS bỏ rác đúng quy định và xử lý rác tốt.
- Dọn và phục vụ nhà đa năng để luyện tập và tổ chức tốt câu lạc bộ cầu lông. Cùng với đoàn và đội tạo ĐK cho thi TDTT cụm tại trường đạt kết quả.
- Phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường diễn ra trong tháng, kể cả đột xuất. Nhất là tổ chức tốt «Ngày hội tái chế»; xây dựng «Trường học xanh».
3. VT-GV-PC
- Phối hợp với GV tin học cập nhật đầy đủ dữ liệu QL nhân sự và HS theo phần mền vn.edu mới.
- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều, nhất là khâu nhận công văn và xử lý thông tin qua mạng.
- Cùng với CBPC của Hoà Khương 1 làm báo cáo PC (Phần TH), củngcố hồ sơ theo quy định để cùng BCĐ các cấp để kiểm tra.
4. Thư viện-TB
- Thực hiện tốt tốt kế hoạch hoạt động công tác TV-TB năm 2015-2016.
- Phục vụ tốt công tác giảng dạy của GV. Phục vụ lịch đọc sách đã quy định. Thường xuyên kiểm tra sử dụng sách vở của HS.
- ĐK mua và cấp đầy đủ sổ điểm, học bạ, CN, phiếu liên lạc cho HS theo TT 30. Ủng hộ SGK cũ cho học sinh Bắc Trà My-Quảng Nam.
5. Công tác y tế
- GD và tuyên truyền tốt phòng ngừa TNTT. Thực hiện tốt công tác y tế trường học và phòng bệnh cho HS, đặc biệt dịch sốt xuất huyết và mắt đỏ.
- Cùng nhà trường, Đoàn, Đội, GV nhạc tổ chức tốt «Ngày hội tái chế»; làm hồ sơ xây dựng «Trường học xanh» được phân công.
- Tập huấn công tác y tế đúng quy định.
- Tăng cường kiểm tra phòng chống dịch, lớp học xanh, VSMT.
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10/2015, yêu cầu toàn thể CC-VC thực hiện đúng quy định để đạt kết quả tốt. Có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về BGH để được giải quyết tốt/.
 
Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG
-Tổ CM, bộ phận (để T/h);
-Các Đ/ thể (để P/h);
-Đăng Website trường;
-Lưu: VT và KHHT.                                                                  
                                                                                     Ngô Hồng Khánh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài