Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 2/2016

Thứ sáu - 29/01/2016 21:54
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ KHƯƠNG 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29/KH-THHK2 Hòa Khương, ngày 28 tháng 01 năm 2016
   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016 

 
 
 

1. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và tuyên truyền văn bản mới:
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua lập thành tích mừng 86 năm ngày thành lập ĐCSVN  ngày 03 tháng 02 và mừng xuân Bính Thân; tiến đến kỷ niệm ngày 8/3, chào mừng ngày  giải phóng thành phố Đà nẵng 29/3. Cụ thể:
- Tập trung tập luyện văn nghệ để biểu diễn một đêm văn nghệ. Dự kiến vào tối thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016 nhằm ngày 12 tháng giêng năm Bính Thân;
            Giáo dục tốt chủ điểm mừng Đảng - đón xuân cho toàn thể CBGVNV và  học sinh như: Giáo dục  lồng ghép thông qua nội dung dạy học, các hoạt động ngoại khóa, giờ chào cờ, trang trí, treo khẩu hiệu đúng quy định, giữ vững các nền nếp, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Về địa phương 100% CBGVNV tham gia tốt VSMT và treo cờ tết…
- Cán bộ-Giáo viên-Công nhân viên và  học sinh thực hiện tốt chủ trương “Tết vì người nghèo”: Giúp đỡ 10 xuất quà  cho học sinh nghèo cấp trường mỗi xuất 100.000 đồng; Trường tiểu học Hoàng Dư Khương Quận Cẩm Lệ  thành phố Đà nẵng tặng (3000.000 đồng).10 xuất  quà  mỗi xuất 300.000 đồng. Nhận 01 xuất học bỗng do Hội đồng Hương Tành phố Hồ chí Minh tặng; ngày 02 tháng 02 năm 2016 Hội đồng đội huyện Hòa vang trao 02 xuất quà trị giá 600.000 đồng…
- 100% CBCC và  học sinh thực hiện tốt ATGT trước, trong và sau tết âm lịch.
* Tiển khai các  văn bản mới và thực hiện QCDC:
- Triển khai  công văn số 46/BC-PGDĐT ngày 26/01/2016 của PGDĐT về  báo cáo sơ kết học kỳ 1 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2  năm học 2015-2016 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang.
 - Triển khai kế hoạch số 37/KH-PGDĐT ngày 20/01/2016 của PGDĐT về kế hoạch  thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
- Triển khai  lại báo cáo sơ kết học kỳ 1 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 của Trường tiểu học Hòa Khương 2.
- Triển khai Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang nawm học 2015-2016.
- Triển khai Quyết định số 279/QĐ-PGDĐT ngày 18/12/2015 Quyết định Về việc giao  bổ sung dự toán kinh phí ngân sách  nhà nước năm 2015 của Trưởng  phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Tập trung thực hiện quy chế dân chủ, công khai chi tiêu nội bộ năm 2016.
- Triển khai Quyết định số 9/QĐ-PGDĐT ngày 15/01/2016 Quyết định Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của Trưởng  phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Triển khai Quyết định số 11/QĐ-PGDĐT ngày 18/01/2016 Quyết định Về việc giao  bổ sung dự toán kinh phí ngân sách  nhà nước năm 2016 của Trưởng  phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Triển khai Quyết định số 13/QĐ-PGDĐT ngày 22/01/2016 Quyết định Về việc giao  bổ sung dự toán kinh phí ngân sách  nhà nước năm 2016 của Trưởng  phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
- Triển khai  Kế  hoạch số 07/KH-UBND ngày 25/01/2016 Kế hoạch  thực hiện công tác chính sách và xã hội trước, trong và sau tết Nguyên Đán Bính  Thân năm 2016 của chủ tịch UBND xã Hòa Khương.
- Triển khai công văn  số 47/PGDĐT-THHC ngày 28/01/2016  Về việc đón và nghỉ tết Bính thấm  năm của Trưởng  phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang.
 
2. Công tác chuyên môn:
a) Thực hiện quy chế chuyên môn, gồm: 
- Giữ vững nề nếp soạn, giảng, chấm đúng kế hoạch và chương trình dạy học nhất là trước và sau tết.
Chú ý: Do thời gian nghỉ Tết từ ngày 03/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (từ 25 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân), kế hoạch thời gian năm học như sau:
+ Tuần 35: từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016: Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì II.
+  Từ: 16/5/2016 đến ngày 21/5/2016: Hoàn thành chương trình giản dạy và học tập; xét Hoàn thành chương trình Tiểu học.
+ Thời gian từ 23/5/2016 - 31/5/2016: Tổng kết, bế giảng năm học, tuyên dương, khen thưởng.
- Giữ vững tiến độ dạy ATGT lớp 1 (tuần 22 trước tết): Đ/c Vân PHT phối hợp với cô Phong ra đề khảo sát ATGD lớp 1 trong giờ sinh hoạt lớp tuần 22.
- GVCN tập trung nâng cao chất lượng  học sinh chưa đạt chuẩn  kiến thức trong buổi thứ 2.
- Tăng cường BDHSG các đội tuyển để dự thi đạt kết quả tốt ở các cấp.
- Tổ cộng tác viên  thư viện phối hợp với CBTV hỗ trợ trong công tác  cho học sinh  đọc sách .
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: Chú trọng kiểm tra đột xuất chuyên đề trức và sau tết: Kiểm tra chữ viết, nề nếp học tập, PĐHSY, KN sống của HS, PPDH của GV; PHT, TT tổ CM khảo sát  chất lượng học sinh 2 môn Toán và môn Tiếng Việt để có biện pháp nâng cao chất lượng.
 
 
3. Công tác chủ nhiệm:
- Củng cố và giữ vững các nề nếp, nhất là nề nếp trong học tập, vệ sinh môi trường, PTTNTT; thường xuyên đề phòng tai nạn giao thông, …  Giáo viên tăng cường các biện pháp phụ đạo HSY ở tiết tiết  tăng cường buổi thứ 2.
- GVCN cùng với TPT đội phát động phong trào thu KH nhỏ sau tết bằng lon bia (Tự nguyện).
- Nhắc nhở  học sinh của lớp thực hiện tốt tiêu chí xây dựng lớp học thân thiện.
- GVCN tăng cường hướng dẫn  học sinh tìm sách đọc qua Internet.
- Phối hợp với Y tế tuyên truyền phòng dịch bệnh đã triển khai.
- Giữ vững nề nếp xanh, sạch. Trường học xanh…
 
4. Công tác đoàn thể:
a) Công đoàn:
- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.
- Động viên và tạo điều kiện để  Cán bộ  công chức yên tâm công tác.
- Nắm tình hình đời sống của đội ngũ để động viên kịp thời và thăm hỏi trong dịp tết nguyên đán Bính Thân.
b) Đoàn - Đội:
- Đội TNTP-HCM giáo dục tốt truyền thống theo chủ đề quy định; tập trung giáo dục an toàn không chơi các trò chơi nguy hiểm, trò chơi ăn tiền… trước, trong và sau tết Nguyên Đán.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tháng do cấp trên triển khai sát với tình hình thực tế của đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra mảng công tác được phân công.
- Bồi dưỡng cho nhi đồng để kết nạp Đội đợt 1 cho  học sinh lớp 3.
- Thực hiện tốt kế hoạch nhỏ  và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo như đã triển khai.
 
5. Công tác khác:
a) Tài vụ - CSVC:
- Xây dựng kế hoạch chi ngân sách được phân bổ năm 2016; Chú ý: ưu tiên cho  hoạt động CM, hoạt động website,  và các hoạt động phong trào cấp trường cuối năm học, PCCC...
- Kế toán và thủ quỷ  đôn đốc việc thu tiền trong học sinh nhất là sau tết (quỹ VSMT và quỹ CMHS trong kỳ I chưa hoàn thành).
- Thanh toán kịp thời các chế độ của CBCC trước tết…
- Cùng với các bộ phận, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên bảo vệ kiểm tra CSVC niêm phong các phòng học, phòng làm việc trước khi nghỉ tết.
b) Công tác TV-TB:
- Tham mưu mua sách, TB năm 2016; Phục vụ tốt công tác dạy và học.
-  Kiểm tra CSVC, thiết bị,  các tủ sách trong kho v.v.
- Xác lập  hồ sơ  theo dõi thi đua lớp đạt tiêu chí bảo quản sách vở, đọc sách và viết chữ đẹp trong học sinh.
c) Công tác văn thư giáo vụ:
Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin 2 chiều. Kiểm tra tốt công tác vào điểm học bạ HKI của  giáo viên.
d) Bảo vệ - phục vụ: Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;  cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên Anh văn, Mĩ thuật… niêm phong các phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn… trước khi nghỉ tết và bàn giao ca trực và cảnh giác tình trạng mất trộm trong dịp tết. Thường xuyên  quét rác và dọn  vệ sinh trước cổng, trong sân và phía sau trưtrwownbaor đảm VSMT, trường học xanh, tưới cây trong những ngày nắng khô, chú ý  xử lý rác đúng quy đinh.
e) Công tác y tế trường học:
- Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh học đường; tuyên truyền VSATTP, phòng ngừa TNTT, dịch bệnh...
- Thường xuyên xác lập hồ sơ về công tác y tế và hồ sơ theo dõi kết quả xanh, sạch, đẹp của trường. Cùng TPT đội tuyên truyền không để học sinh chơi các trò chơi nguy hiểm.
Trên đây kế hoạch công tác tháng 02 năm 2016 đề nghị các thành viên trong Hội đồng tường, trường tiểu học Hòa Khương 2 thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- PHT, Tổ CM, ĐT                                                 (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để rút TH);
- Đăng Website trường;
- Lưu: VT và HSHT (Ngân).                                     Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài