Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 4/2016

Thứ bảy - 02/04/2016 16:04
                    ỦY BAN NHÂN DÂN
                    HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 43 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Hòa Khương, ngày 31 tháng 03  năm 2016
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 4 năm 2016

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 04 năm 2016
1. Công tác  Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Giáo dục tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn cho 100% CB,GV,NV và HS hiểu rõ ý nghĩa ngày 10/3 ÂL “Giỗ tổ Hùng Vương”; Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn MN thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 01/5 dưới cờ và Họp HĐGD.
-  Tham gia tốt các khoản vận động đóng góp với nhà nước và công đoàn ngành đã vận động: Quỹ và các loại quỹ công đoàn đóng góp.
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 4/2016”:
- Triển khai một số công văn trong phần nhận xét công tác tháng 3
3. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện đúng chương trình, QCCM từ nay đến cuối năm; nhất là thực hiện tốt hồ sơ sổ sách giáo viên, hồ sơ sinh hoạt tổ CM:
- Đón đoàn kiểm tra của thi đua cuối năm của Phòng giáo dục, Phòng Nội vụ và Sở Giáo dục từ CBGV-NV đều chuẩn bị tốt các điều kiện về hồ sơ, báo cáo.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp giáo viên bộ môn thường xuyên cập nhật nhận xét vào vào sổ  theo dõi chất lượng  đúng quy định.
- Tập trung nâng cao chất lượng học tập của học sinh chưa đạt về kiến thức thì tăng cường ở buổi dạy thứ 2 để nâng cao chất lượng. KTĐK-CHKII (Đảm bảo lên đề cương, nội dung ôn tập và kế hoạch ôn tập đúng quy định ở các buổi thứ 2). Giáo viên căn cứ chỉ tiêu đăng ký  thi đua đầu năm để phấn đấu, xem đây là tiêu chuẩn khống chế để XLTĐ và đánh giá CC-VC cuối năm học
- Tạo điều kiện cho thầy Trung và thầy Khanh, Cô Thuận, Cô Bích, Cô Nga  bồi dưỡng  tốt để  học sinh tham gia thi TH trẻ không chuyên và giao lưu  cấp TP đạt kết quả tốt.
- Cô Phượng (dạy TA Victoria) phối hợp cô Bích và cô Thuận chuẩn bị nội dung giao lưu chương trình “Trạng nhí”.Nếu có.
- Công tác  kiểm tra: Tiếp tục Kiểm tra  giáo viên theo các  chuyên đề, đột xuất, kiểm tra  hồ sơ giáo viên.
- Phối hợp với trường MN, Cô Vân PHT và cô Vân văn  thư giáo vụ xây dựng  kế hoạch công tác tuyển sinh (trẻ sinh 2010) năm học 2016-2017. 
4. Công tác chủ nhiệm:
- Giữ vững các nề nếp đã quy định trong tiêu chí trường học thân thiện-HSTC và tiến hành kiểm tra đánh giá công nhận lớp cuối năm học. Nhất là thực hiện tốt quy trình nhà vệ sinh. Lớp học xanh, sạch…
- Giáo viên chủ nhiệm có học sinh khuyết tật  tiếp tục giúp đỡ để học tập tiến bộ và lập hồ sơ theo dõi  chuẩn bị đến cuối năm bàn giao cho lớp trên.
- Giáo dục tốt phòng chống cháy-nổ, ATGT, An toàn thực phẩm (ăn quà vặt), bệnh dịch theo mùa tiết kiệm nguồn nước, nhất là nhắc nhở  học sinh  tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Thường xuyên giáo dục phòng chống các dịch bệnh  sổ tả, thương hàn, bệnh đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, mùa hè và  y tế học đường đã hướng dẫn.
- Thực hiện  kế hoạch phụ đạo học sinh chưa đạt chất lượng văn hóa có chất lượng, có nhiều hình thức giúp đỡ đối tượng  học sinh này. Cơ bản phối hợp tốt với  Phụ huynh học sinh chăm lo trong công tác ôn tập ở nhà, tăng cường công tác  kiểm tra của  giáo viên chủ nhiệm, việc truy bài đầu giờ của  học sinh được phân công giúp đỡ...
5. Công tác đoàn thể:
a) Công tác công đoàn:
- Cùng với chính quyền hoàn thành hồ sơ thi đua để các cấp kiểm tra.
- Cùng với nhà trường tham gia đánh giá tiêu chuẩn trường học thân thiện-HSTC.
- Vận động  Đoàn viên thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước đạt kết quả 100%.
- Cùng với nhà trường xét nâng lương quý 2 năm 2016.
- Tạo điều kiện cho thầy Quy, Lợi thi cầu lông cấp huyện giải 30/4.
- Giám sát tốt việc thực hiện chế độ chính sách với từng Cán bộ công chức.
b) Công tác Đoàn-Đội thiếu niên
- Giáo dục tốt ý nghĩa ngày 10/3 ÂL, ngày 30/4, ngày 1/5 bằng nhiều hình thức.
- Giữ vững các nề nếp sinh hoạt Đội và sao nhi đồng.
- Triển khai ngày hội toàn cầu giáo dục cho mọi người.
- Thực hiện tốt kế hoạch công tác đội của HĐ đội đề ra.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn  kiểm tra, khảo sát  thi đua cuối năm.
- Tham gia cùng với Ban chỉ đạo nhà trường Kiểm tra đánh giá xếp loại lớp, trường đạt thân thiên  học sinh tích cực cuối năm học 2015-2016; hoàn thành báo cáo công tác đánh giá trường học thân thiện theo quy định.
6) Công tác của các bộ phận:
a) Tài vụ:
Thực hịên thanh quyết toán đúng quy định. Giải quyết tốt chế độ chính sách cho  Cán bộ công chức; Làm hồ sơ nâng lương quý 2; chế độ thâm niên. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính Qúy 1 theo quy định. Thường xuyên kiểm tra và kiểm sóat việc thu và chi ở các lớp chủ nhiệm đúng quy định. Kiểm tra lại hồ sơ tài chính để các cấp kiểm tra…
b) Văn thư giáo vụ:
- Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ  học sinh lớp 5 theo quy chế  chuyên môn để chuẩn bị xét  Hoàn thành chương trình tiểu học trong tháng 5/2016. Phối hợp với trường mần non để làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1.
- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều và chế độ văn thư lưu trữ.
- Chuẩn bị tốt các biểu mẫu thống kê báo cáo cuối năm học.
- Kiểm tra lại toàn bộ  hồ sơ nhân sự để đón các đoàn Kiểm tra.
c) Công tác thư viện thiết bị:
- Thực hiện tốt các nghiệp vụ thư viện. Tăng cường công tác chỉnh trang, bảo đảm mỹ quan cũng như nghiệp vụ sắp xếp theo quy định.
- Phục vụ tốt công tác dạy và học theo thời khóa biểu cũng như bạn đọc.
- Kiểm tra tốt việc sử dụng và bảo quản  thiết bị dạy các lớp. Làm các báo cáo về TBDH chuẩn bị tốt cho công tác Kiểm tra.
d) Công tác bảo vệ phục vụ:  
Tiếp tục kiểm tra và tu sửa CSVC kịp thời để phục vụ tốt cho công tác dạy và học, nhất là các công trình điện nước về mùa hè, thường xuyên kiểm tra và dọn dẹp công trình vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên kiểm tra tình hình tiết kiệm điện ở các lớp. Tăng cường trách nhiệm trong phiên trực để bảo vệ tốt CSVC và tài sản của nhà trường.
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2016 của Trường  tiểu học  Hoà Khương 2.Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, đoàn thể, TCM, các bộ phận (để T/h);
     - Lưu: VT, KHHT.(Ngân)
      Đăng Website trường;
                                                                                 
                                                                                  
                                       Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài