Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2015 - 2016

Lịch công tác tháng 4/2016

Thứ bảy - 02/04/2016 05:05

TRƯỜNG TH HÒA KHƯƠNG 2                LỊCH CÔNG THÁNG: 04/2016

                                                                     NĂM HỌC 2015-2016)

 
                                                                               Hoà Khương, ngày  31/ 03 /2016
 

Tuần

Thứ

Ngày tháng

Nội dung công viêc

Tuần

28

6

01

- Chào cờ đầu tuần
- Họp giao ban Hiệu trưởng (8hoo tại PGD)
- Họp BGH (14h 30)

7

02

- Họp Hội đồng Trường  (7h30 phút)

  CN

03

Nghỉ
 

Tuần

29

2

04

- Chào cờ đầu tuần - Phát động phong trào thi đua trong tháng 4
- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)
- Họp chi bộ cơ quan (15 h 30 phút)

3

05

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

4

06

- Họp giao ban TPT đội  (8hoo tại PGD)
- Họp BTC giải cầu lông truyền thống 14 h tại PGD (TP theo Quyết định)

5

07

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

6

08

- Họp giao ban  Chủ tịch Công đoàn  (14hoo tại PGD)
- Dự Hội thảo chuyên môn sử dụng vật liệu tạo hình sáng tạo do SGD tổ chức. (Nếu có)
- Dự giao lưu Ngày hội giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc tại trường TH Hòa Phú (7h 30 phút) Thành phần Cô Vân PHT.

7

09

- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tổ chức vòng sơ khảo Ngày hội học sinh tiểu học. (BGH và VG Tổ 5).

CN

10

- Nghỉ

Tuần

30
 

2

11

- Chào cờ đầu tuần.
- Kiểm tra nề nếp dạy và học và hồ sơ GV và tổ chuyên môn (BGH)

3

12

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2
- Công đoàn Giáo dục huyện kiểm tra hai công đoàn cơ sở

4

13

- Phòng GD kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng và công tác dạy học 01 trường tiểu học.
- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

5

14

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

6

15

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

7

16

- Sinh hoạt chuyên môn Trường

CN

17

Nghỉ

Tuần

31

2

18

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

3

19

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)
- Công đoàn Giáo dục huyện kiểm tra hai công đoàn cơ sở

4

20

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

5

21

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)
- Thi Tin học trẻ Cấp huyện.

6

22

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)
- Tham gia tập huấn GD trẻ khuyết tật thành phần theo công văn triệu tập.
- Tham gia giải cầu lông truyền thống thành phần (thầy Quy và thầy lê Lợi)
- Chuẩn bị các điều kiện cho HS tham gia giao lưu HS tiểu học vào ngày 24 tháng 4 năm 2016.

7

23

- Tham gia giải cầu lông truyền thống thành phần (thầy Quy và thầy lê Lợi)
- Sinh hoạt tổ chuyên môn

CN

24

- Tham gia Ngày Hội học sinh tiểu học cấp thành phố tại trường THCS Nguyễn Khuyến. Thành phần BGH  và GV lớp 5.

Tuần

32

2

25

- Chào cờ đầu tuần.
- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

3

26

- Phòng GD kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn một số trường tiểu học từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

4

27

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

5

28

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

6

29

- Kiểm tra chuyên đề nề nếp dạy và học buổi thứ 2 (BGH)

7

30

- Dự kiến họp Hội đồng trường.

CN

01/05

 
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
   - PHT, Tổ CM, ĐT                                                         (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để T/h);
   - Đăng Website trường;
   - Lưu: VT và HSHT (Ngân).                              
 
                                                                                                 Lê Văn Ngân
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài