Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 11/2016

Thứ sáu - 04/11/2016 14:29
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 167/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày 02  tháng  11  năm 2016
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 11 năm 2016

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 11 năm 2016
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm  34 năm ngày  nhà giáo  Việt Nam. (ngày 20 tháng 11 năm 1982 ngày 20 tháng 11 năm 2016) (thống nhất vào ngày 19  tháng 11 năm 2016 nhằm ngày thứ bảy).
- Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng  phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; ATGT; Phòng chống dịch bệnh;  Hợp đồng trạm y tế xã Hòa Khương khám sứ khỏe cho học sinh
- Tham gia thi đấu các môn HKPĐ cấp cụm  và cấp huyện (theo kế hoạch)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức  Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp trường; Thi đồ dùng dạy học
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển học sinh năng khiếu lớp 3,4 và lớp 5.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra đột xuất nếu có.
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 10 năm 2016
- Công văn số 341-CV/HU ngày 17 tháng 10 năm 2016 Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường.
- Công văn số 673/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 về công tác pháp chế năm 2016.
- Công văn số 697/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 về thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016.
- Công văn số 3812/SGDĐT-CTrTT ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng. Về  việc tuyên truyền An toàn giao thông, chuyển đổi giấy phép lái xe mô tô hạng (A1,A2,A3).
- Công văn số 703/PGDĐT-TH ngày 10 tháng 10 năm 2016  của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc chuẩn bị tập huấn Thông tư 22 của bộ GD&ĐT  về đánh giá học sinh tiểu học. (Có thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014cuar Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Công văn số 704/PGDĐT-CNTT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  cung cấp dữ liệu chuẩn bị khảo sát thử nghiệm PISA và TALIS chu kỳ 2018.
- Công văn số 706/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  Kế hoạch xuất bản Đặc san Xuân Quê Hương năm 2017 (Các tổ chuyên môn nộp vào ngày 7/11/2016).
- Công văn số 707/PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2016-2017.
- Công văn số 712/PGDĐT-THHC ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc tuyển chọn, đăng ký công dân nhập ngũ  năm 2017.
- Công văn số 714/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017.
- Công văn số 718/PGDĐT-TH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc thực hiện mở cổng trường Cho học sinh không bán trú được vào trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa.
- Công văn số 722/PGDĐT-THHC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  tăng cường công tác đảm bảo ATVSTP tại các trường trên địa bàn huyện.
- Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập.
- Công văn số 729/PGDĐT-CNTT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017. (Đ/C Vân Phó hiệu trưởng phụ trách chung, thầy Tung, cô Huỳnh Thị Mỹ Vân phụ trách CNTT lập kế hoạch báo cáo về PGD trước ngày 28/10/2016.
- Công văn số 730/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  triển khai “Trường học kết nối” và quản lý dữ liệu giáo dục Tiểu học.
- Công văn số 2773/SNV-XDCQ ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sơ nội vụ Về  việc thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
- Công văn số 255/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc Hướng dẫn hoạt động sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. (Sáng kiến kinh nghiệm của CB-GV-NV nộp về trường chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 năm 2016 để xét duyệt gởi về PGD&ĐT huyện Hòa Vang).
- Công văn số 742/PGDĐT-THHC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  tăng cường phòng chống tình trạng mua, bán sử dụng ma túy “tem giấy”.
- Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục huyện Hòa Vang năm học 2015-2016.
- Công văn số 10/KH-ĐKT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Phòng y tế huyện Hòa Vang Về  việc   kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016.
- Công văn số 747/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của BCH Trung ương về “tiếp tục học tập đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm học 2016-2017. (Hằng năm, chính quyền phối hợp với BCH Công đoàn cùng cấp có biện pháp vận động cán bộ, công chức và người lao động tiết kiệm trong chi tiêu hỗ trợ mỗi người 3000 đồng/tháng để xây dựng nguồn quỹ giúp đõ gia đình đồng nghiệp trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro trong cuộc sống; hoặc học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm điều kiện đến trường học tập thuận lợi. Riêng đối với cơ trường tiểu học Hòa Khương 2 mỗi tháng trợ cấp cho em Thúy ở thôn La Châu xã Hòa Khương mỗi tháng 200.000 đồng. Đến nay xin ý kiến chi bộ có tiếp tục hay không. Nếu không tiếp tục thì sẽ có ý kiến thực hiện phương án tiếp theo do chi bộ quyết định.
- Công văn số 746/PGDĐT-TCCB ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về  việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2016-2017.
- Công văn số 4161/SGDĐT-CTrTT ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng về  việc  lắp đặt pano tuyên truyền đẩy lùi bạo lực và ma túy học đường .
- Công văn số 4161/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng về  việc chấn chỉnh trình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người học, người dạy; ngăn ngừa việc gây rối trật tự trong trường học.
- Công văn số 761/PGDĐT-TH ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm bộ môn Tiếng Anh bậc Tiểu học  năm học 2016-2017.
- Công văn số 770/PGDĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về  việc  kế hoạch sinh hoạt bộ môn Tiếng Anh bậc Tiểu học năm học  2016-2017.
3. Công tác chuyên môn:
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học, kiểm  tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hồ  sơ đội TNTP Hồ Chí Minh, hồ sơ giáo viên Kiểm tra  nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra.
- Phối hợp với  trạm y tế  xã Hòa Khương tổ chức  khám sức khỏe cho học sinh.
- Tham gia giải HKPĐ cấp cụm, tập luyện tham gia thi cấp huyện (theo kế hoạch)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục để huyện, thành phố kiểm tra. (ngày 10 tháng 11 kiểm tra)
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học.
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng thông tư 30/BGD&ĐT quy định.
- Tổ chức làm báo tường lớp 4, 5. Mỗi lớp 1 tờ (theo khổ giấy A0), Khối Lớp 1,2,3 sưu tầm làm báo ảnh.(Chiều ngày 16 tháng 11 nộp về BHĐNG). 
- Tham gia với cán bộ nha học đường lập thủ tục và đưa học sinh lớp mình khám sức khỏe.
- Cùng với thầy Lê Lợi, thầy Trình tổ chức giải Thể thao học sinh cấp cum, cấp huyện
- Tiếp tục thông báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 thông báo rộng  rải và đưa lên trang website để học sinh và phụ huynh biết. (Thầy trung thực hiện)
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Phân công giáo viên đưa học sinh đi dự thi môn bóng đá ngày 06 tháng 11 năm 2016 (sáng chủ nhật) tại trung tâm thể thao huyện Hòa Vang.
+ Cô: Đặng Thị Ánh Thuận
+ Anh: Nguyễn Như Hòa
+ Thầy: Trần Đức Trình
+ Cô: Thái Thị Nương
+ Cô: Nguyễn Thị Sương B
+ Cô: Đinh THị Cẩm
- Chiều thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2016 Thầy Lê Lợi mang hồ sơ đến Đoàn xã kiểm tra. Nhờ giáo viên chủ nhiệm các lớp 3/3, 5/4, 5/1 dạy thay thầy Lợi.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn:
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ vùng sâu, vùng xa và bão lụt theo công văn của các cấp.
- Lên kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội chi đoàn.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH, chi bộ kịp thời trong công tác đội.
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có).
          - Lên hoạch đến gia đình em Thúy ở thôn La Châu thăm nhân dịp 20/11.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh ...
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Lập kế hoạch rút tiền lương, chế độ khen thưởng năm học 2015-2016, chế độ 20/11.
- Làm chế độ chính sách trong tháng.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh đầu năm, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng.
* Văn thư - giáo vụ:
-  Kiểm tra cập nhật công văn đi, đến vào danh bạ học sinh lớp 1, học sinh chuyển đến.
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD để đón đoàn kiểm tra trong tháng.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh...
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2016 của Trường  tiểu học  Hoà Khương 2.Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                               
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                     Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài