Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 12/2016

Chủ nhật - 11/12/2016 05:42
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 181 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày  05  tháng  12  năm 2016
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 12 năm 2016

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2016
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm  72 năm  ngày  Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. (ngày 22 tháng 12 năm 1944 ngày 22 tháng 12 năm 2016), ngày Quốc phòng toàn dân.
- Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng  tháng Phòng chống HIV/AIDS.
- Tham gia thi đấu các môn HKPĐ cấp cụm  và cấp huyện (theo kế hoạch)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tham gia Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp huyện (nếu có);
- Hoàn thành SKKN nộp về PGD.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển học sinh năng khiếu lớp 3,4 và lớp 5.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, đón đoàn kiểm tra thành phố (nếu có).
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra y tế học đường. Trường học xanh.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa.
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 11 năm 2016
- Công văn số 785/PGDĐT-THHC ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc ưởng ứng tháng hành động bình đănge giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. (Nhà trường đã xây dựng kế hoạch).
- Công văn số 786/PGĐT-THHC ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc ưởng ứng  “ngày thế giới giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn  giao thông”
- Kế hoạch số 640/KH-YTDP ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Kiểm tra y tế học đường Huyện Hòa Vang năm 2016.
- Thư ngỏ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Hòa Vang- Đà Nẵng.
- Công văn số 804/PGĐT-TH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học cấp huyện” năm học 2016-2017.
- Công văn số 4390/SGGĐT-VP ngày 07 tháng 11 năm 2016 của sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng Về việc mời dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2015-2016
- Kế hoạch số 805/KH-PGĐT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc  triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa vang năm 2016 (Nhà trường đã có kế hoạch).
- Quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận XMC-PCGD năm 2016.
- Công văn số 147/NV ngày 07 tháng 11 năm 2016 của  phòng Nội vụ  Về việc tham gia góp ý dự thảo Quy  chế xử lý kỷ luật CBCCVC và người lao động.
- Quyết định số 268 và 269/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thành lập  Ban tổ chức Ban trọng tài giải thể thao học sinh huyện Hòa Vang   năm  học 2016-2017.
- Công văn số 818/PGĐT-MN ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc tăng cường công tác vệ sinh  an toàn thực phẩm trong trường Mầm non, tiểu học.
- Công văn số 271/CV-BATGT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng Về việc tuyên truyền khai trương các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Công văn số 1820/UBND-NV ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang Về việc báo cáo  kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 03/CT-UBND.
- Công văn số 4566/SGDĐT-VP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của  sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng Về  việc triển khai bình chọn “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.
- Công văn số 846/PGDĐT-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc  báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 03/CT-UBND.
- Công văn số 868/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.
- Kế hoạch số 848/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc  thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7 năm 2016 của Ban Bí thư trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
- Công văn số 854/PGDĐT-TH ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc báo cáo kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2016.
- Công văn số 860/PGDĐT-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016.
- Công văn số 856/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016. (Cô Trangbaos cáo kết quả về phòng giáo dục)
- Công văn số 876/PGDĐT-THHC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật rự ATGT, hạn chế TNGT từ nay đến hết Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
- Công văn số 877/PGDĐT-THHC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc  thực hiện mở cổng trường sau giờ học.
- Công văn số 1945/SGDĐT-CTrTT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà nẵng Về việc hướng dẫn triển khai nội dung mở thư viện,  cổng trường đề học sinh và nhân dân vùng lân cận đến vui chơi, đọc sách.
- Công văn số 881/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình “Tủ sách mở” tại các trường học.
- Công văn số 4722/SGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà nẵng Về việc phối hợp điều tra người tật năm 2016.
- Công văn số 4759/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà nẵng Về việc thực hiện nghi lế Quốc tang. (đồng chí tổng tư lệnh Phi-den Ca-xtơ-rô, nguyên Bí thư thứ nhaatsBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba) trong ngày Quốc tang 04/12/2016 các đơn vị trường học treo cờ rủ, có dỉa băng tang theo quy định.
3. Công tác chuyên môn:
- tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2016. (Phần thi kiểm tra năng lực)
- Tập trung ôn tập để chuẩn bị kiểm tra định kỳ học kỳ 1
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học, kiểm  tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hồ  sơ đội TNTP Hồ Chí Minh. Kiểm tra  nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra y tế. Trường học xanh.
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố (nếu có)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức. - Triển khai thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2016.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu. Thi OIE cấp huyện, tiếng Anh cấp trường…
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra thành phố kiểm tra. (nếu có)
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh để đón đoàn kiểm tra “Trường học xanh”
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định.
- Cùng với thầy Lê Lợi, thầy Trình tổ chức giải Thể thao học sinh cấp cấp huyện, thành phố nếu có.
- Tiếp tục thông báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 thông báo rộng  rải và đưa lên trang website để học sinh và phụ huynh biết. (Thầy trung thực hiện)
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa mua bảo hiểm y tế, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp tiền dạy môn tiếng Anh dứt điểm tháng 12 để thanh toán cho công ty Victori a
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn:
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp (nếu có)
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH, chi bộ kịp thời trong công tác đội.
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có). Lên kế hoạch đi thăm em Thúy Và đến đơn vị kết nghĩa liên hệ báo cáo viên về nói chuyện dướ cờ nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 và ngày quốc phòng toàn dân.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh ...
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Lập kế hoạch rút tiền lương, chế độ  trong tháng 12.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, cả năm dương lịch.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng.
 
 
* Văn thư - giáo vụ:
-  Kiểm tra cập nhật công văn đi, đến vào danh bạ học sinh lớp 1, học sinh chuyển đến.
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD để đón đoàn kiểm tra trong tháng.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh...
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2016 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2.Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                            Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài