Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 2/2017

Thứ sáu - 10/02/2017 12:58
 
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 12 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày 04  tháng  02  năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 02 năm 2017

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2017
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03 tháng 02 năm 1930- ngày 03 tháng 02 năm 2017). Liên đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức viếng thắp hương nghĩa trang liệt sỹ xã. Chi ủy chi bộ BGH trường cùng  với lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Uỷ mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Khương đến thắp hương và đặt vòng hoa nghĩa trang liệt sỹ xã vào chiều ngày 28 Âm lịch. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng xanh hóa trường học-Bảo vệ môi trường…
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện giao và chủ đề năm 2017. Chủ đề năm 2017 của huyện là: “Năm nông nghiệp, kỷ cương hình chính, thành phố 4 an” (ATGT, An sinh xã hội,  An toàn thực phẩm, An ninh trật tự).
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
Thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm của PGD&ĐT Hòa Vang đó là:
.1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch điều hòa, luân chuyển giáo viên ở các cấp học đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tốt công tác tuyển sinh trực tuyến và lắp đặt camera trong các trường học để quản lý tốt các hoạt động giáo dục và an ninh trường học.
- Giảm thủ tục hành chính, đảm bảo sự nhanh gọn trong công tác tuyển sinh; phấn đấu đạt 100% tuyển sinh ở các độ tuổi ra lớp theo quy định.
- Theo dõi từ camera trong các trường học để quản lý tốt các hoạt động giáo dục và an ninh trường học.
3. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm chi tiêu các nguồn ngân sách quản lý hành chính hợp lý nhằm tăng cường thu nhập cho đội ngũ công chức, viên chức.
Ba nhiệm vụ trọng tâm của trường đó là:
1. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. (Xây dựng cơ quan văn hóa và được cấp trên công nhận CQVH năm 2017).
2. Tiết kiệm chi tiêu nội bộ trong cơ quan, các nguồn ngân sách quản lý hành chính hợp lý nhằm tăng cường thu nhập cho đội ngũ công chức, viên chức.
3. Nâng cáo chất lượng đội ngũ và học sinh.(Đội ngũ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy; Chất lượng học sinh được nâng lên và tham gia giao lưu các cấp đạt kết quả cao…)
- Thời gian  học kỳ 2  từ tuần 19 kể từ ngày 09 tháng 01 đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2017
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra Trường học xanh…
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Lập hồ sơ  gởi cấp trên cơ quan văn hóa năm 2017.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 01 năm 2017
- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ chính trị về một số cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Công văn số 902-CV/TU ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Quy định 55-QĐ/TW và chỉ thị 11 –CT/TW.
- Công văn số 256-UBND-NC ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Công văn số 06/PGDĐT-TH ngày 04 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 cấp tiểu học.
         - Kế hoạch số 02/KH-PGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức Hội thảo “Xây dựng văn hóa trong nhà trường –Thực trạng và giải pháp”.
        - Công văn số 05/PGDĐT-TH ngày 05 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm tra trường chuẩn quốc gia năm học 2016-2017 cấp tiểu học.
       - Quyết định số 03/QĐ-PGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thành lập Hội đồng coi thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi Mầm non, Tiểu học cấp huyện phần thi kiểm tra năng lực năm học 2016-2017.
      - Công văn số 26/SGDĐT-CTrTT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc  tuyên truyền việc xử phạt Cameran giám sát giao thông trên địa bàn thành phối Đà Nẵng.
     - Công văn số 07/PGDĐT-THHC ngày 05 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017.
     - Công văn số 05/BC-PGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 cấp Tiểu học.\
    - Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc Hướng  dẫn giao Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018.(giao chon trường TH Hòa Khương 2; 18 lớp tổng số học sinh 492 em theo kế hoạch…).
        - Công văn số 14/PGDĐT-THHC ngày 09 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức Tết vì học sinh đặc biệt khó khăn và đột xuất khó khăn dịp tết Nguyên Đán Đinh năm 2017. (Trường tổ chức quyên góp và tặng quà cho em Thúy ở thôn Gò Hà mỗi tháng 200.000 đồng. Riêng Liên đội phát động phong trào nhịn ăn quà vặt tiết kiệm tặng 10 xuất quà trị giá mỗi xuất 100.000 đồng.
        - Công văn số 18/PGDĐT-THHC ngày 11 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn sơ kết học kỳ 1.
        - Công văn số 19/PGDĐT-THHC ngày 11 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc nghỉ  Tết  Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
        - Công văn số 22/PGDĐT-TH ngày 12 tháng 11 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc  mời Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017 cấp tiểu học.(phân công BGH và cô Hương dự)
            - Công văn số 60/UBND-TCKH ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2016. (Phân công kế toán báo cáo).
           - Công văn số 28/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác ôn tập và kiểm tra định kỳ cuối HK I năm học 2016-2017.
         - Công văn số 05/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND xã Hòa Khương về việc tổ chức các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
       - Công văn số 33/PGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện đăng ký nhiệm vụ cải cách hình chính năm 2017 và Chỉ thị số 29-CT/TU.
      - Công văn số 34/PGDĐT-CNTT ngày 17 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc truyền thông sự kiện APEC 2017 tại Đà Nẵng. (phân công thầy Trung phụ trách công nghệ thông tin).
      - Công văn số 05/PGDĐT-TH ngày 05 tháng 01 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm tra trường chuẩn quốc gia năm học 2016-2017 cấp tiểu học.
     - Công văn số 50/KH-PGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa.và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.(phân công CB-GV-NV tham gia Thầy Ngân, cô Thúy Vân,  cô Mỹ vân, cô Song Phương, thầy Lê lợi, Cô Trang, cô Trúc, Thầy Quy, cô Thuận, Cô Bích hoặc  cô Sương B)
       - Công văn số 54-PGDĐT-TH ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện – Phần thi kiểm tra năng lực. (Trường thám gia dự thi 15 thầy, cô giáo đạt 03 cô giáo đó là: Võ Thị Kim Anh, nguyễn Thị Hoài Đông và cô Đặng Thị Quý)
       - Kế hoạch số 55-/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
       - Kế hoạch số 57-/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
      - Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc Công nhận ien kiến năm học 2016-2017 cho các cá nhân đã đạt giải Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điên tử e-Learning” cấp thành phố năm học 2016-2017. (Cô Lê Thị thúy Vân, nguyễn Thị Hoài Đông, Phạm Thị Ngọc Bích, Đinh Thị Bùm, nguyễn Thị Thanh Lê và cô Nguyễn Thị Sương B)
         - Công văn số 61/PGDĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 cấp tiểu học năm học 2016-2017. (có 16 nhiệm vụ trọng tâm theo công văn).
        3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. (Phần thi thực hành)
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra  nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra Trường học xanh…
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố (nếu có)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu. Thi OIE cấp huyện, tiếng Anh cấp trường giao lưu cấp huyện và thành phố…
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức khảo sát những học sinh chưa hoàn thành kiến thức ở HK1 để có biện pháp phụ đạo them.
- Khảo sát chất lượng các lớp. xử lý bài kiểm tra HKI để có biện pháp giúp đỡ học sinh.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
 
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh để đón đoàn kiểm tra “Trường học xanh”
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Tiếp tục thông báo lịch mở các vòng thi ViOlympic năm học 2016-2017 thông báo rộng rải và đưa lên trang website để học sinh và phụ huynh biết. (Thầy trung thực hiện)
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm  đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, ien đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp (nếu có)
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội.
- Tổ chức ngày Hội lớn cho Đội viên TNTP Hồ Chí Minh và đội Nhi đồng
tham gia để cuối năm báo công Liên đội làm nghìn việc tốt với cấp trên. Mở lớp học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và kết nạp đội viên học sinh lớp 3.
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có) trong dịp  tháng 2 (nếu có) làm tốt  công tác kế hoạch nhỏ về cấp trên.
- Lập các kế hoạch có ien quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra nâng lương quý 1 năm 2017.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, kiểm tra hồ sơ quý 3 năm 2016.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 2 và quý 1 năm 2017.
* Văn thư – giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có ien quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Chuẩn bị sách thiết bị để phục vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô giaops và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                 (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
 
                                                                                          Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài