Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 4/2017

Thứ hai - 10/04/2017 15:08
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 62/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày  04  tháng  04  năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 04 năm 2017

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 04 năm 2017
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); Quốc tế lao động (1/5); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (30/3ÂL).
- Tham gia giải Cầu lông truyền thống lần thứ 6 ngành GD&ĐT Hòa vang tổ chức.
- Tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca và kể chuyện theo sách ngày (20/4-21/4/2017) cấp huyện.
- Tham gia thi Tiếng Anh Internet toàn quốc (của học sinh).
- Tham gia thi Thể thao học sinh cấp thành phố các môn trong đó có môn bơi lội (ngày 16/4 - 19/4/2017). Nếu có học sinh của trường.
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của trường và của phòng GD&ĐT, UBND huyện giao và chủ đề năm 2017.
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (phần thực hành).
- Tiếp tục thi giải Toán, tiếng Anh trên Internet cấp thành phố và cấp quốc gia;
- Tham gia chuyên đề và các cuộc thi  do huyện và thành phố tổ chức.
- Tổ chức chuyên đề của các tổ chuyên môn và của trường.
- Tập trung cho dạy và học, ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
- Ráp bể bơi, lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức dạy bơi.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 03 năm 2017
- Kế hoạch số: 121/KH-PGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Đà nẵng-Thành phố Môi trường” năm 2017 của ngành giáo dục Hòa Vang. Phân công nhân sự xây dựng kế hoạch (cô Trúc TPT Đội  và cô Trang y tề học đường) Dự kiến tổ chức vào buổi chiều ngày 13/10/2017.
- Kế hoạch số: 18/KHLN-GD&ĐT-VHTT ngày 02 tháng 03 năm 2017 của lien ngành Phòng GD&ĐT  và trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Vang. Về việc Tổ chức Liên hoan câu  lạc bộ Em hát dân ca lần thứ IV và kể chuyện theo sách-Huyện Hòa Vang năm 2017. (Phân công Cô Đặng Thị Quý; Nguyễn Thị Song Phương và cô Trần Thị Kiều Nga chọn học sinh tập luyện theo công văn).
- Thông báo số: 132/PGDĐT-TH ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc thông báo thời gian tổ chức Ngày Hội học sinh cấp huyện năm học 2016-2017. (BGH và tổ chuyên môn 4,5 thực hiện theo công văn đưa học sinh đi giao lưu).
- Công văn số: 26/KH-BTGTU ngày 6 tháng 03 năm 2017 kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017.
- Công văn số: 137/PGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc Chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm của giáo viên.
- Công văn số: 140/PGDĐT-THHC ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc phân công phụ trách chủ đề năm 2017. (Lãnh đạo PGD&ĐT phân công lãnh đạo phụ trách từng chủ đề năm 2017.
- Kế hoạch số: 141/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. (Trường xây dựng xong kế hoạch)
- Công văn số: 145/PGDĐT-THHC ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2017 (Cô Hương CTCĐ xây dựng kế hoạch, trường chuẩn bị khẩu hiệu).
- Kế hoạch số: 146/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, HIV/ADIS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. (Cô Trang y tế xây dựng kế hoạch và báo cáo về PGD).
- Kế hoạch số: 148/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh ATTP các trường Mầm non, tiểu học, THCS năm 2017. (cô Trang phụ trách nha học đường lập kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo vể PGD theo công văn).
- Công văn số: 591/SGDĐT-CTrTT ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng. Về việc thông báo việc cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến đường.
- Công văn số: 757/PGDĐT-STBTH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của coong ty cổ phần sách và TBTH. Về việc xuất bản, phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo và sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2017-2018. (Phân công cô Thúy Vân PHT, cô Song Phương phụ trách thư viện và các thầy, cô giáo tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nghiên cứu, đề xuất theo công văn).
- Công văn số: 360/UBND-NV ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Phòng  UBND huyện Hòa Vang. Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
- Công văn số: 157/PGDĐT-THCS ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc triệu tập VĐV tham gia thi Bơi lội cấp thành phố TH, THCS (phân công thầy Lê Lợi và thầy Trình thực hiện theo công văn nếu có).
- Công văn số: 39/HD-NV ngày 17 tháng 03 năm 2017 của Phòng  Nội vụ huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ công việc (phân công cô Huỳnh Thị Mỹ Vân thực hiện theo công văn).
- Công văn số: 164/PGDĐT-TH ngày 17 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc phối hợp thực hiện hoạt động tuyên truyền thuộc Tiểu dự án hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.
- Công văn số: 168/PGDĐT-THCS ngày 17 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tham gia Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017.
- Kế hoạch số: 58/KH-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện đế án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.
- Công văn số: 170/PGDĐT-THHC ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác đảm bảo ATGT.
- Công văn số: 184/PGDĐT-TH ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức vòng sơ tuyển, ngày hội học sinh tiểu học năm học 2016-2017. Lãnh đạo Hội đồng coi, chấm vòng sơ tuyển bắt đầu làm việc tại trường được phân công vào ngày 07/04/2017. Thời gian tổ chức vòng sơ tuyển ngày 8 tháng 4 năm 2017.
- Kế hoạch số: 186/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch phòng  cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2017. (Trường đã xây dựng kế hoạch)
- Công văn số: 187/PGDĐT-THHC ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2017. (Trển khai và thực hiện nghiêm túc tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2017 bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, trường học và tại nhà riêng từ 20h30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2017.
- Kế hoạch số: 189/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017 trong ngành giáo dục Hòa Vang. (Phân công cô trang Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện)
- Công văn số: 192/PGDĐT-THHC ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam”
- Công văn số: 190/PGDĐT-TCCB ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
- Công văn số: 191/PGDĐT-THHC ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hưởng ứng Ngày nước thế giới.
- Công văn số: 700/SGDĐT-CTrTTngày 22 tháng 03 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà nẵng. Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ quan giáo dục trên địa bàn thành phố Đà nẵng. (Lịch và thời gai, kiểm tra 01 trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang từ 9 h00 đến 11 h00 kiểm tra ngày 26 tháng 4 năm 2017.
- Kế hoạch số: 201/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2017 trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang. (Trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện).
- Công văn số: 199/PGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc viết bài thu hoạch BDTX cán bộ quản lý các trường TH và THCS
- Quyết định số: 125/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc công nhận kết quả cuộc thi giải toán qua mạng Internet (ViOlympic Toán cấp huyện năm học 2016-2017. Môn Toán bằng Tiếng Anh (Trường đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì lớp 4; Môn Toán bằng Tiếng Việt 1 giải nhất, 7 giải ba lớp 5;
- Kế hoạch số: 205/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong ngành giáo dục Hòa vang giai đoạn 2017-2020. (phân công cô Trang Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện).
- Thông báo số: 40/TB-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Về việc Nghỉ lễ,  treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2017)
- Công văn số: 210/PGDĐT-VP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm 2017”. (Đ/C Hương Chủ tịch Công đoàn phó ban thường trực thi đua thông báo đến từng CB-GV-NV đủ thời gian lập hồ sơ xét gởi về PGD&ĐT trước ngày 11 tháng 04 năm 2017).
- Công văn số: 226/PGDĐT-THHC ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tăng cường các biện pháp lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.
- Công văn số: 227/PGDĐT-THHC ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc báo cáo tình hình xây dựng văn hóa trong nhà trường.
- Công văn số: 464-CV/HU ngày 03 tháng 04 năm 2017 của Ban thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc tăng cường kiểm tra thực hiện chỉ thị 29-CT/TU và kế hoạch số 38-KH/HU.
         3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. (Phần thi thực hành).
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra.
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố. Nếu có môn Bơi lội.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu. Thi OIE cấp huyện, tiếng Anh cấp trường giao lưu cấp huyện, thành phố và cấp quốc gia.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức tốt cho học sinh tham gia Ngày Hội học sinh Tiểu học cấp thành phố (vòng sơ tuyển tại trường) và tham gia giao lưu cấp thành phố.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức cuộc kỷ niêm các ngày lễ trong tháng 4.
- Tập trung cho dạy và học, ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội; tiếp tục tổ
chức học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và phát triển đội viên mới lớp 3 và kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.
          - Kiểm tra tiếp hồ sơ các chi đội, Đội nhi đồng; Hoàn thiện hồ sơ liên đội và hoàn thành công tác đội để đón đoàn kiểm tra về kiểm tra liên đội cuối năm.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có) trong dịp  tháng 4 (nếu có) làm tốt công tác kế hoạch nhỏ nộ về cấp trên.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý một năm 2017, đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 4 và quý 1 năm 2017.
* Văn thư -giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
- Cùng với cô Nga, cô Đông tiếp tục tập luyện cho học sinh kể chuyện để tham gia thi kể chuyện theo sách vào ngày 20 và ngày 21 tháng 4 năm 2017.
 
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ:
- Anh Hòa, cô Hứa Thị Mai bảo vệ, phục vụ cùng với thầy Trình, thầy Quy, thầy Lê Lợi lên kế hoạch ráp bể bơi, thu gom CSVC bình, ống dẫn nước, xẻng, bao… Kiểm tra lại nếu còn thiếu đề xuất mua thêm cho đủ để phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy. Riêng thầy Trình, thầy Lê Lợi lên kế hoạch chọn 70 học sinh tập luyện bài đồng diễn thể dục để dự lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Hòa Khương lần thứ V năm 2017. Cô Trúc chọn 10 giáo viên tham gia khai mạc.
- Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 04 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                               (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                               
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                          Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài