Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác tháng 8/2017

Thứ tư - 02/08/2017 03:08
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số:       /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày       tháng  07 năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 8 năm 2017

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2017
I.      NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2017
1.     Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng   tháng Tám và
Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945/02/9 2017).
2.     Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 30 tháng 8 năm 2017.
3.     Bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn tổ1 và tổ 2,3 có kế hoạch
ôn tập kiểm tra lại 9 học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học cuối năm học 2016-2017 vào tháng 8 năm 2017. Cô Vân PHT có kế hoạch riêng.
4.     Cán bộ - Giáo viên- nhân viên hết phép, bắt đầu làm việc từ ngày
01 tháng 8 năm 2017.
5.     Tiếp tục dạy bơi và mở cổng trường, tổ chức đọc sách thư viện mở, các
câu lạc bộ Cầu lông, dưỡng sinh trong tháng.
6.     Tiếp tục tham gia các hoạt động của địa phương tổ chức.
7.     Có kế hoạch tu sửa nhỏ chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đ/c Ngô Lợi
8.     Công đoàn trường chuẩn bị nội dung đại hội Công đoàn trường nhiệm
kỳ 2017-2020. Đ/c  Hương và BCH công đoàn.
9.      Công đoàn trường chuẩn bị nội dung, mọi điều kiện để đại hội Công
đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2020.
10.             Chi đoàn, Phụ trách đội Đ/c Trúc có kế hoạch tập lại đội trống theo
Các bài trống quy định, cô Quý có kế hoạch tập bài hát Quốc ca, đội ca cho học sinh.
11.             CB-GV-NV tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2017
12.             Đ/c Phương kiểm tra sách thiết bị, đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm
học 2017-2018.
13.             Các bộ phận từ tổ chuyên môn nộp toàn bộ hồ sơ tổ về bộ phận văn thư
để lưu…
14.             Đ/c Mỹ Vân tiếp tục điều tra độ tuổi chuẩn bị hồ sơ PCGD, cập nhật hồ
sơ chuyển đi, đến, hồ sơ học sinh lớp 1. Giúp Hiệu trưởng lập hồ sơ vị trí việc làm của trường. Lưu trữ hồ sơ.
15.             Thông qua danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với cán
bộ, công chức, viên chức có danh sách kèm theo Đối với giáo viên có 5 người; dối với cán bộ quản lý có 01 người.
16.             Lãnh đạo trường giao cam kết công việc cho bảo vệ mới hợp đồng
ngân sách giữa anh Hòa và anh Phẩm.
17.             Thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong tháng 8.
II.    TRIỂN KHAI THỰC HIÊN TỐT “NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2017
1.     Công văn số: 237/HD-PGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn triển khai hoạt động hè năm 2017.
2.     Công văn số: 410/PGDĐT-TH ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc triệu tập cán bộ thư viện tham gia hỗ trợ ngiệp vụ thư viện. (Cô Phương tham gia tại trường TH Hòa Nhơn 1 từ ngày 6/6/2017 đến hết ngày 9/6/2017).
3.     Công văn số: 409/PGDĐT-DTHT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc quản lý dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục trong hè 2017 ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
4.     Công văn số: 417/PGDĐT-CNTT ngày 05 tháng 6 năm 2017 của
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử eLearning” năm học 2017-2018. Thời gian gởi sản phẩm dự thi và gởi file excel danh sách sản phẩm về PGD từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30/9/2017. (hoangnk@danang.gov.vn để tổng hợp)
5.     Công văn số:       /PGDĐT-TH ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc sử dụng tài liệu ATGT. Đã pô tô văn bản gởi cho lớp chủ nhiệm ngày 7/6/2017.
6.     Kế hoạch số: 1433/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Sở
GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố với Hiệu trưởng các trường phổ thông.
7.     Công văn số: 238/HD-PGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí giáo dục thôn kiểu mẫu. (Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách theo địa bàn thôn gởi về TPT Đội cô Trúc trước ngày 10/9/2017. Cô Trúc làm mấu để GV điền vào cho đúng địa chỉ thôn theo địa bàn dân cư.
8.     Công văn số: 1470/GDĐT-KHTC ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Sở
GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc triển khai công tác quản lý, sử dụng hiệu quả CSVC-Kỹ thuật và duy tu, bảo dưỡng và bảo quản tài sản trong hè. (Đã báo cáo).
9.     Công văn số: 441/PGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc chuẩn bị các loại hồ sơ để Sở Nội vụ thẩm định số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.
10.             Công văn số: 442/PGDĐT-TH ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn tạm thời công tác kiểm tra trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học.
11.             Công văn số: 956/UBND-NV ngày 12 tháng 6 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp
12.             Công văn số: 980/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc thu thập hồ sơ công việc năm 2016 vào lưu trữ cơ quan.
13.             Công văn số: 119/TB-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc báo cáo danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện. Độ tuổi sinh năm 2000 đến 1991. (Trường tiểu học Hòa Khương 2 có thầy giáo nguyễn Đức Trình).
14.             Công văn số: 1065/UBND-NV ngày 21 tháng 6 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc chấn chỉnh việc mua, bán hàng qua mạng (Olime) trong giờ hình chính.
15.             Công văn số: 1080/UBND-VP ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc cảnh giác với các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo.
16.             Công văn số: 142/LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của phòng
LĐTBXH huyện Hòa Vang. Về việc rà soát lại con liệt sỹ,TBB và TBB đương chức đang công tác.
17.             Thông báo số: 184/TB-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Sở văn
hóa và thể thao thành phố Đà Nẵng. Về việc triển khai một số hoạt động Hè 2017 dành cho thanh thiếu nhi tại Bảo tàng Đà Nẵng. (thời gian từ 8h00 -11h00 ngày 02/7/2017 (chủ nhật) độ tuổi 5 tuổi đến 15 tuổi. Mức phí 100.000 đồng /cặp cha, mẹ và con. Chiều chủ nhật hàng tuần, từ 15h đến 16 h30 phút. Chương trình kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017. Riêng ngày mở đầu chiếu phim là: 8h30 phút ngày 02/7/2017.
18.             Công văn số: 05/BQL ngày 30 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện
Hòa Vang. Về việc báo cáo kết quả học tập năm học 2016-2017 của trẻ khuyết tật hưởng lợi dự án HSC do Tổ chức trẻ em Việt Nam (COV) tài trợ. Trường TH Hòa Khương 2  có 02 học sinh đó là: Trần văn Hùng học lớp 3/3 và em: Lương Thị Anh Thư học lớp 2/3.
19.             Công văn số: 527/PGDĐT-TH ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
20.             Công văn số: 132/TB-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang năm học 2017-2018.
21.             Công văn số: 531/PGDĐT-CNTT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm Tuyển sinh trực tuyến năm học 2017-2018. (Phân công cô Mỹ Vân phụ trách và qua liên lạc để mở:
Tiểu học số 2 Hòa Khương, giaovuthso2hoakhuong@tstt.com, hieutruongthso2hoakhuong@tstt.com, 123456.
22.             Công văn số: 1694/SGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 7 năm 2017 của
Sở  GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc tham quan học tập mô hình Thư viện trường tiểu học.
23.             Công văn số: 553/PGDĐT-VP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Phòng
GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc đóng góp quỹ trợ tang. (Thầy giáo Trần Tiến Dũng giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân qua đời. Mỗi CB-GV-NV nộp 10.000 đồng cho thủ quỷ để nộ về PGD.
24.             Kế hoạch số: 120/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND
huyện Hòa Vang. Về việc luân chuyển cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ  sở thuộc UBND huyện Hòa Vang.
25.             Công văn số: 558/PGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2017 của
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc lập đề xuất đầu tư XDCB năm 2018.
26.             Thông báo số:       /TB-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của UBND
huyện Hòa vang. Về việc tổ chức dặt vòng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/1947) tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hòa Khương, vào lúc 17h00 ngày 26 tháng 7 năm 2017 (thứ tư) Đ/c Ngân, Thúy Vân và Đ/c Hương dự.
27.             Công văn số: 47/TTLT-ĐTN-SGD&ĐT  ngày 26 tháng 7 năm 2017
của Liên ngành Sở GD&ĐT và thành  đoàn thành phố Đà Nẵng. Về việc tập huấn công tác Đội thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018. (Đ/C Trúc TPT đội)
28.             Công văn số: 564/PGDĐT-THHC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc báo cáo tình hình hoạt động hè năm 2017.
          Thư kêu gọi của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc có 05 thầy cô giáo bị lâm bệnh hiểm nghèo. Được sự thống nhất của cấp ủy chi bộ, BGH và BCH công đoàn trường và lòng nhân ái của tất cả các thầy, cô giáo CB-GV-NV trong trường ủng hộ kinh phí để cùng với ngành đến thăm các bệnh nhân.
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                               (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                             Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài