Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 10/2017

Thứ tư - 04/10/2017 15:30
                                 

UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 190/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


 
      Hòa Khương, ngày 29   tháng   9 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 10 năm 2017

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 10 năm 2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2017
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 15/10. Bác Hồ gởi thư cho ngành Giáo dục lần cuối; ngày anh Nguyễn văn Trỗi hy sinh, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học; Tổ chức “Vui Trung thu” cho học sinh.
          2. Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (Từ ngày 02 tháng 10  năm 2017 đến ngày 09 tháng 10 năm 2017).
3. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện Hòa Vang về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU ngày 24/02/2014 của huyện ủy Hòa Vang về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa 11 về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
4.     Tổ chức Hội nghị Phụ huynh học sinh đầu năm học 2017-2018.
5.     Tham gia các cuộc thi do huyện và thành phố tổ chức. Cụ thể: Cuộc thi
tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015. (Theo Công văn Số 608/PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Phòng GDĐT Hòa Vang.
6.     Tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2017-2018
7.     Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3/2017 theo thông
tư số 61 của ngành Giáo dục; thực hiện công khai Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT.
          9. Hoàn thành cập nhật dữ liệu vào các loại hồ sơ, vào phần mềm PCGD, hoàn thành công tác tự kiểm tra lại của xã.
10.  Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
11. Triển khai phòng, chống các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, dịch tả, quai bị,
mắt đỏ…
12. Tổ chức Đại hội chi đội, Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
13. Đại hội chi đoàn.
14. Tham gia chuyên đề của huyện và thành phố tổ chức; Kiểm tra chuyên
đề, nề nế dạy và học.
15. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, kế hoạch đề ra trong tháng 10.

TRIỂN KHAI THỰC HIÊN TỐT “NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2017
- Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
- Quyết định  số: 4301/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với GD mầm non, GDPT và GD thường xuyên.
- Chỉ thị số: 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của  Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Công văn số: 3745/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ GD&ĐT. Về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018.
- Kế hoạch số: 656/KH-PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch Công tác năm học 2017-2018 của Ngành GDĐT huyện Hòa Vang.
 - Công văn số: 1596/UBND-GDĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của  UBND huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức các hoạt động đầu năm học 2017-2018.
- Công văn số: 695/PGDĐT-TH, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐR huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục ATGT năm học 2017-2018 cấp Tiểu học.
- Công văn số: 290/HD-PGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐR huyện Hòa Vang. Hướng dẫn triển khai công tác chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế học đường năm học 2017-2018. (Phân công cô Trúc xây dựng kế hoạch cùng với cô Trang cán bộ Nha học đường tổ chức thực hiện)
- Công văn số: 2379/SGDĐT-TCCB, ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc lập danh sách GV đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Trường có 12 thầy, cô giáo tham gia bồi dưỡng theo công văn. Đó là các thầy, cô (Huỳnh Thị Phương Mai, Dương Thị Chi, Nguyễn Thị Hương, Đinh Thị Cẩm, Nguyễn Thị phong, Nguyễn văn Khanh, Thái Thị Nương, Nguyễn Thị Thanh Lê, Lê Lợi, Ngô Văn Quy, Huỳnh Thị Thu Hà, Đinh Thị Bùm).
- Công văn số: 716/PGDĐT-TH, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày và bán trú đối với trường tiểu học năm học 2017-2018.
- Công văn số: 04/CV-CTĐ, ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc vận động ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả lũ quét. (Cuộc vận động này phát động đến hết ngày 30/9/2017. Thời gian tiếp nhận trước ngày 01/10/2017; Cô Phương Trinh-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phòng GD&ĐT huyện nhận; thống nhất trong HĐ trường mức ủng hộ).
- Công văn số: 729/PGDĐT-TH, ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc hướng dẫn hoạt động thư viện - Thiết bị tiểu học năm học 2017-2018 (Cô Phương xây dựng kế hoạch trong tâm hàng tháng, HK, năm học 2017-2018 và trong hè 2018).
- Công văn số: 734/PGDĐT-THHC, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc báo cáo, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện Hòa Vang. (Trường tổ chức sơ kết vào cuộc họp HĐ trường vào ngày 07 tháng 10 năm 2017).
- Công văn số: 1694/UBND-GDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Về việc nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018.
- Công văn số: 07/CV-CTĐ, ngày 24 tháng 9 năm 2017 của Chi Hội Chữ thập đỏ Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc nộp Hội phí Chữ thập đỏ năm 2017. (Mỗi hội viên HCTĐ của trường nộp 12.000 đồng/năm. Nộp về cô Phương Trinh - Phó CT-HCTĐ phòng GD&ĐT huyện nhận). (Cô Trúc báo cáo về PGD trước ngày 30 tháng 10 năm 2017)
- Kế hoạch số: 744/KH-GDĐT, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho trẻ em năm 2017. (Cô Trúc báo cáo về PGD trước ngày 05 tháng 10 năm 2017)
- Công văn số: 743/PGDĐT-THHC, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. (Thầy Quy và cô Trúc TPT thực hiện theo công văn hướng dẫn)
- Công văn số: 2520/SGDĐT-GDTH, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học và giới thiệu Ngày hội giao lưu FIRST LEGO LEAGOU 2018
- Công văn số: 746/PGDĐT-THCS, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà nẵng giai đoạn 1925-2015 (Đã có tài liệu)
- Quyết định số: 294/QĐ-PGDĐT, ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
- Kế hoạch số: 750/KH-PGDĐT, ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. (Trường ra Quyết định và xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, triển khai vào ngày thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017).
- Công văn số: 747/PGDĐT-THHC, ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc khảo sát nắm chắc danh sách học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. (Phân công cô Trúc thực hiện theo công văn).
- Quyết định số: 4298/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2017. (Trường tiểu học hòa Khương 2. Hiện nay có 32 theo vị trí việc làm và thêm 01 biệt phái và 03 hợp đồng ngân sách tổng cộng 36. Trong đó UBND huyện giao 37 người. (Thiếu 01 người)
- Công văn số: 189/NV, ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang. Về việc đăng ký danh sách làm thẻ công chức viên chức.
- Công văn số: 763/PGDĐT-DTHT, ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018
- Công văn số: ......./KH-PGDĐT, ngày .......tháng .......năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nhiệm vụ được giao và công  kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

CÔNG TÁC CHÍNH TRONG THÁNG 10
1. Công tác chuyên môn:
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức cuộc kỷ niêm các ngày lễ trong tháng 10.
- Tiếp tục tập trung cho dạy và học cùng với ban HĐNG củng cố các câu lạc bộ, nhóm, chỉ đạo thực hiện tập bài thể dục giữa giờ, sinh hoạt giờ chơi, chọn học sinh trong đội tuyển HKPĐ, các đội năng khiếu.
- Triển khai trong các tổ chuyên môn khảo sát chọn học sinh trong đội tuyển để bồi dưỡng để giao lưu các cấp tổ chức đúng quy định.
- Tổ chức chuyên đề tại đơn vị và tham gia chuyên đề thư viện do PGD tổ chức
- Hòan thành giáo án Elearning nộp về Phòng giáo dục
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
2. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm. Gởi giấy mời hội nghị đại diện PHHS lớp chủ nhiệm đầu năm.
- Hoàn thành một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, tiền vệ sinh bảo hiểm tai nạn… Thông tin báo cáo kịp thời.
- Vận động PHHS mua BHYT cho học sinh 100%
3. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn, chi đoàn và TPT .
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Giám sát nâng lương thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn theo văn bản hướng dẫn.
          - Tổ chức Hội Trung thu cho học sinh cả hai khu vực.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
4. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên, nâng lương.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý 3 năm 2017, tiếp tục đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…
- Hoàn thành một số công việc trong tháng 10.
. * Văn thư -giáo vụ:
- Tiếp tục theo dõi học sinh chuyển đi, đến. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2017-2018, cập nhật vào sổ đăng bộ. Cập nhật hồ sơ PCGDTH.
- Tiếp tục kiểm tra danh sách 18 lớp chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý v.v
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp các khoản thu giú đầu năm.
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
- Thầy Lê Lợi, thầy Trình tập bài thể dục ngay từ đầu năm và chọn học sinh chuẩn bị HKPĐ cấp tổ chọn thi cấp trường.
* Nha học đường:
- Tiếp tục theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
- Tham mưu lãnh đạo nhà trường hợp đồng trạm y tế xã Hòa Khương
chuẩn bị cho công tác khám sức khỏe học sinh trong tháng 10.
* Các bộ phận phục vụ:
- Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                     (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                               
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
     
 
Lê Văn Ngân

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài