Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 11/2017

Thứ năm - 02/11/2017 11:02
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2Số: 241/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc      Hòa Khương, ngày 02 tháng 11  năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 11 năm 2017
 
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 11 năm 2017
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017
 
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm  35 năm ngày  nhà giáo  Việt Nam. (ngày 20 tháng 11 năm 1982 ngày 20 tháng 11 năm 2017) (thống nhất chiều ngày 18  tháng 11 năm 2017 vào lúc 14h kém 15 phút nhằm ngày thứ bảy).
- Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng  phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; ATGT; Phòng chống dịch bệnh;  Hợp đồng trạm y tế xã Hòa Khương khám sức khỏe cho học sinh.
- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Pháp lệnh dân số, Chỉ thị 29 của thành ủy, Kế hoạch 38 của huyện ủy.
- Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1, (Học sinh lớp 4,5 môn Toán và môn Tiếng việt)
- Tham gia thi đấu các môn HKPĐ cấp cụm  và cấp huyện (theo kế hoạch)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức  Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp trường phần lý thuyết;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển học sinh năng khiếu lớp 3,4 và lớp 5.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra đột xuất nếu có.

2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 10 năm 2017
- Thực hiện công văn số: 1586/UBND-TCKH  ngày 7 tháng 9 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Về việc thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018 (Hội đồng thực hiện nghiêm túc theo văn bản hướng dẫn của UBND huyện)
- Thực hiện công văn số: 695/PGD ĐT-TH  ngày 11 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn thực hiện giáo dục ATGT năm học 2017-2018 cấp tiểu học. (Phân công cô Trúc TPT đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện); Giáo viên có tiết HĐNG lên lớp dạy học ATGT theo quy định.
- Thực hiện hướng dẫn số: 290/HD-PGDĐTngày 12 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn triển khai công tác chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017-2018. (Cô trúc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo sơ kết HK1 trước ngày 20/12/2017; báo cáo tổng kết trước ngày 25 tháng 5 năm 2017).
- Thực hiện công văn số: 729/PGDĐT-TH  ngày 15 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn hoạt động thư viện-thiết bị tiểu học năm học 2017-2018 (Cô Phương thư viện xây dựng kế hoạch thực hiện).
- Thực hiện Kế hoạch số: 06/KH-CTĐ  ngày 23 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang  kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn năm 2017 - 2018. (Xem lai vừa xã giao vừa PGD giao)
- Thực hiện công văn số: 07/CV-CTĐ  ngày 24 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang  về việc nộp Hội phí Chữ thập đỏ năm 2017 (Cô trúc thực hiện theo công văn hướng dẫn của PGD&ĐT). Mỗi Hội viên nộp quỹ Hội phí mỗi tháng 1000 đồng  x 12 tháng = 12. 000 đồng/năm. Nộp cô Phương trinh nhận và trích lại chi hội CTĐ của trường 50%.
- Thực hiện hướng dẫn số: 743/PGDĐT-THHC  ngày 25 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang  về việc hướng dẫn công tác thi đua năm học   2017 - 2018.
- Thực hiện hướng dẫn số: 295/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang  về việc thực hiện công tác kiểm tra nhiệm vụ được giao và công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018.
- Thực hiện công văn số: 763/PGDĐT-DTHT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang  về việc quản lý dạy thêm, học thêm năm học   2017 - 2018.
- Thực hiện Kế hoạch số: 736/KH-YTDP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, kế hoạch kiểm tra công tác Y tế học đường tại các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2017.
- Công văn số: 2668/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở SGD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình NCKH TP.
- Thực hiện quyết định số: 5622/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Về việc ban hành quy định xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
- Công văn số: 820/PGDĐT-THHC ngày 19 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc giới thiệu nhà giáo xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2017. (Trường thống nhất bình xét cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích)
- Kế hoạch số: 796 KH-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). PGD tổ chức sáng 7h 30 ngày 18 tháng 11 năm 2017 mời BGH và Chủ tich Công đoàn đến Hội trường UBND huyện Hòa Vang dự.
- Công văn số: 833/PGDĐT-DTHT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về chấn chỉnh việc tổ  chức dạy thêm, học
thêm.
          - Công văn số: 840/PGDĐT-THHC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc tham gia bảo hiểm Y tế (GV chủ  nhiệm  các lớp có học sinh chưa có BHYT vận động mua đảm bảo 100%.
- Công văn số: 151/LĐLĐ ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Liên đoàn lao động huyện Hòa Vang. Về việc báo cáo hồ sơ để LĐLĐ kiểm tra cơ quan văn hóa năm 2017. 
          - Kế hoạch số: 846/PGDĐT-THHC ngày26 tháng 10 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động kỷ  niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Trường tổ chức vào chiều ngày 18/11/2017, nếu lịch của huyện buổi sáng. Riêng học sinh tổ chức kỷ niệm vào tiết chào cờ đầu tuần ngày 20 tháng 11năm 2017. Phân công cô Trúc chuẩn bị nội dung để tổ chức và một số nội dung triển khai tuần lễ học tốt, tiết học tốt. BHĐ ngoài giờ tổ chức cho học sinh các lớp làm báo tường, báo ảnh…
          - Kế hoạch số: 845/KH-PGDĐT ngày26 tháng 10 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.
          - Công văn số: 01/PGDĐT-THHC ngày 27 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong thời gian diễn ra Tuần lế Cấp cao APEC năm 2017.
          - Công văn số: 853/PGDĐT-CNTT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc hướng dẫn nhiệm vụ kiểm định chất  lượng giáo giáo dục học 2017-2018.
          - Công văn số: 858/PGDĐT-TH ngày 30 tháng 10 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018 (kèm theo thông tư số 01/2017/TT-BGD ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017. Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, THCS)
          - Công văn số: 2976/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ. (Phân công cô Bích thực hiên theo văn bản hướng dẫn).
          - Công văn số: 3035/SGDĐT-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, về việc tạm dừng hoạt động dạy thêm, học thêm trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.
          - Quyết  định số: 343/QĐ-PGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, về việc phân công lại nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 
3. Công tác chuyên môn:
- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường phần lý thuyết.
- Tổ chức  hội thi tiết dạy tốt, buổi học tốt  chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học, kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hồ sơ đội TNTP Hồ Chí Minh, hồ sơ giáo viên kiểm tra nội bộ. Sinh hoạt chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra.
- Phối hợp với  trạm y tế  xã Hòa Khương hợp đồng trung tâm y tế huyện Hòa vang tổ chức  khám sức khỏe cho học sinh.
- Tham gia giải HKPĐ cấp cụm, tập luyện tham gia thi cấp huyện (theo kế hoạch)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra gởi báo cáo về phòng giáo dục để huyện, thành phố kiểm tra.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.

4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục duy trì lớp học xanh, trang trí lớp học; quyên góp sách để kệ đọc của lớp.
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng thông tư 22/BGD&ĐT quy định.
- Tổ chức thi đố vui để học cho HS khối 4 vào ngày 13 tháng 11, HS khối 5 ngày 20 tháng 11 năm 2017.  Giáo viên chủ nhiệm Khối 4, 5 mỗi thầy cô soạn 10 câu hỏi nội dung về kiến thức Toán, Tiếng Việt, giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học gởi 10 câu hỏi gởi địa chỉ gmail: truc.hk2@gmail.com; chậm nhất ngày 8 tháng 11 năm 2017.
- Tham gia với cán bộ nha học đường lập thủ tục và đưa học sinh lớp mình khám sức khỏe.
- Cùng với thầy Lê Lợi, thầy Trình tổ chức giải Thể thao học sinh cấp cum, cấp huyện
- Các lớp có học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định thì vận động PHHS tiếp tục mua. Nếu có PHHS quá khó khăn thì làm việc với ban đại diện của lớp…
- Thường xuyên theo dõi học sinh thuộc diện ngheo, khó khăn, mô côi cha, mẹ; bệnh hiểm nghèo… Báo về cô trúc TPT Đội.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
 
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn:
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ vùng sâu, vùng xa và bão lụt theo công văn của các cấp.
- Lên kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội chi đoàn.
- Giám sát nâng lương thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH, chi bộ kịp thời trong công tác đội. Tổ
chức kỷ niệm dưới cờ và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20 tháng 11. Tiết chào cờ đầu tuần ngày 20 tháng 11 năm 2017.
- Lập danh sách xét cấp học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có).
 - Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh ...

6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Lập kế hoạch rút tiền lương, chế độ khen thưởng năm học 2016-2017, chế độ 20/11.
- Làm chế độ chính sách trong tháng.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh đầu năm, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc trong tháng.
* Văn thư - giáo vụ:
-  Kiểm tra cập nhật công văn đi, đến vào danh bạ học sinh lớp 1, học sinh chuyển đến.
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. Kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD để đón đoàn kiểm tra trong tháng.
- Kiểm tra danh sách lớp 18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Kiểm tra danh sách CB-GV-NV chuyển ngạch thăng hạn
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh. Đặc biệt thường xuyên thường trực 100 % trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017. Trong công việc có gì vướng cần báo ngay cho lãnh đạo nhà trường để giải quyết kịp thời.
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 của Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                      (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
 
                                                                                             Lê Văn Ngân

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài