Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 12/2017

Thứ năm - 30/11/2017 20:58
 UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Số: 261/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
      Hòa Khương, ngày 30 tháng 11  năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 12 năm 2017
 
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2017
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm  73 năm  ngày  Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. (ngày 22 tháng 12 năm 1944 ngày 22 tháng 12 năm 2017), ngày Quốc phòng toàn dân.
- Tổ chức các hoạt động  hưởng ứng tháng Phòng chống HIV/AIDS.
- Tham gia thi đấu các môn HKPĐ cấp huyện và thành phố (theo kế hoạch) 
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tham gia Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp huyện (nếu có); 
- Hoàn thành SKKN nộp về PGD.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển học sinh năng khiếu lớp 3,4 và lớp 5.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, đón đoàn kiểm tra thành phố (nếu có).
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra y tế học đường.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa.
- Hợp đồng với trung tâm y tế của xã Hòa Khương  khám sức khỏe cho học sinh.
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 11 năm 2017
- Thực hiện công văn số: 853/PGDĐT-CNTT  ngày 27 tháng 10 năm 2017 của phòng GD&ĐT  huyện Hòa Vang  về  việc hướng dẫn nhiệm vụ KĐCLGD năm học 2017-2018.
- Thực hiện công văn số: 879/PGDĐT-KHTC  ngày 06 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS được nghỉ học ngày 07 tháng 11 năm 2017. Lý do: Ngập lụt
- Thực hiện kế hoạch số: 174/KH-UBND  ngày 07 tháng 11 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). UBND huyện tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2017. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và cô Bích nhận giải thưởng “viên phấn trắng”, Cô Nương nhận “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”.
- Thực hiện công văn số: 234/BHXH-TThu ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội huyện huyện Hòa Vang về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh năm học 2017-2018. (Trường thực hiện đén nay 481/483 học sinh còn 02 học sinh trong đó 01 học sinh con của Công an  lớp 3/1 và 01 học sinh con của bộ đội lớp 1/3 )
- Thực hiện công văn số: 886/PGDĐT-THHC  ngày 08 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Lý do: Khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tổ chức dạy bù không dạy vào ngày Chủ nhật.
- Thực hiện công văn số: 891/PGDĐT-TC CB ngày 09 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018. Trường được xét thầy giáo: Ngô Hồng Khánh, Nguyễn Văn Khanh, cô giáo Nguyễn Thị Phong, Nguyễn Thị Hương.
- Thực hiện công văn số: 17/HĐĐTP ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng về việc “phát động phong trào Nuôi heo đất – Giúp bạn đến trường”. Trường thống nhất phân công cô Trúc TPT đội TNTP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo công văn từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 12 năm 2017. 
- Thực hiện công văn số: 3137/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký tham dự tập huấn nghiệp vụ Chủ tài khoản đơn vị sự nghiệ giáo dục. (Hiệu trưởng đã học và tốt ngiệp năm học 2016-2017)
- Thực hiện công văn số: 989/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc đề xuất khen thưởng các tổ chức phi chính phủ nước ngoaig năm 2017. Trường đã lập văn bản báo cáo vể Phòng GD&ĐT vào ngày 16 tháng 11 năm 2017, không có tổ chức phi chính phủ nước ngoài nào tài trợ cho trường.
- Thực hiện kế hoạch số: 39/KH-UBND  ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND xã Hòa Khương về kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) huyện tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 tại UBND xã Hòa Khương.
- Thực hiện công văn số: 900/PGDĐT-TCCB  ngày 13 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 03/CT-UBND (HT báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang).
- Thông báo số 49-TB/BTGTU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ban tuyên giáo thành ủy thành phố Đà Nẵng về việc thông báo cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành hố Đà Nẵng.
- Thực hiện công văn số: 2048/UBND-NV ngày 16 tháng 11 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang  và công  văn số: 922/PGDĐT-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc kee khai tài sản, thu nhập năm 2017. (Ở trường Người kê khai tài sản thu nhập là Thầy giáo Lê Văn Ngân, Ngô Lợi và cô Lê Thị Thúy Vân).
- Thực hiện công văn số: 3207/SGDĐT-GDTrH  ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT  thành phố Đà Nẵng về  việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp theo  Đề án NNQG 2020.
- Thực hiện công văn số: 921/PGDĐT-KHTC  ngày 21 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện thông báo chủ động ứng phó tình hình mưa, lũ ở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang.
- Thực hiện công văn số: 927/PGDĐT-THCS  ngày 23 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc kế hoạch biên soạn, xuất bản Đặc san Xuân Quê Hương 2018.
- Thực hiện công văn số: 931/PGDĐT-TCKH  ngày 24 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh năm học 2017-2018. (Còn 02 học sinh trong đó 01 con Công an, 01 con Bộ đội)
- Thực hiện công văn số: 936/PGDĐT-CNTT  ngày 27 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo kế hoạch đánh giá ngoài tháng 12 năm 2017 và danh sách đề cử tham gia đoàn đánh giá ngoài.
- Thực hiện công văn số: 941/KH-PGDĐT  ngày28 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 trong ngành giáo dục huyện Hòa Vang (từ ngày 10/11-10/12/2017. (Phân công cô Trang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến ngày 11 tháng 12 năm 2017 báo cáo về phòng GD&ĐT. Cô Phương Trinh
- Thực hiện công văn số: 3288/SGDĐT-GDTrH  ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Sở GD&ĐT thanhf phố Đà Nẵng về  việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp theo  Đề án NNQG 2020. (Đợt 4 ngày 14 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017 lớp 7 tiểu học và  lớp 8. Tại Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến cô Bích tham gia theo công văn.
3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. (Nếu có)
- Tập trung ôn tập để chuẩn bị kiểm tra định kỳ học kỳ 1
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học, kiểm  tra hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hồ  sơ đội TNTP Hồ Chí Minh. Kiểm tra  nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định. 
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố.
- Tham gia chuyên đề và triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT
và sở GD&ĐT tổ chức. 
- Triển khai thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2016.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu cấp trường…
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu XMC-PCGD, tự kiểm tra thành phố kiểm tra. (nếu có)
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh, góc đọc, lớp học thân thiện học sinh tích cực. 
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định.
- Cùng với thầy Lê Lợi, thầy Trình  tham gia giải Thể thao học sinh cấp cấp huyện, thành phố.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại 02 học sinh thuộc chế độ bảo hiểm y tế, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp tiền dạy môn tiếng Anh dứt điểm tháng 12 để thanh toán cho công ty Victori a.
- Thực hiện công văn số: 17/HĐĐTP ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng về việc “phát động phong trào Nuôi heo đất – Giúp bạn đến trường”. Trường thống nhất phân công cô Trúc TPT đội TNTP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện theo công văn  trường phát đông từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017. Yêu cầu GV chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhỡ học sinh thực hiện đảm bảo chất lượng.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn:
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH, chi bộ kịp thời trong công tác đội. 
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có). Lên kế hoạch đi  thăm theo địa chỉ đỏv và tặng quà cụ ông: Trần Nhâm và cụ bà: Đinh Thị Bưởi và đến đơn vị kết nghĩa liên hệ báo cáo viên về nói chuyện dưới cờ nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 và ngày quốc phòng toàn dân. 
- Tổ chức hội thi tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 
- Kiểm tra lớp học thân thiện, học sinh tích cực.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh ...
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Lập kế hoạch rút tiền lương, chế độ  trong tháng 12.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, cả năm dương lịch 2017.
- Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc trong tháng. 
* Văn thư - giáo vụ:
-  Kiểm tra cập nhật công văn đi, đến vào danh bạ học sinh lớp 1, học sinh chuyển đến.
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD để đón đoàn kiểm tra trong tháng.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Tiếp tục lập hồ sơ giáo viên thi thăng hạn
- Công tác thủ quỷ: kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh...
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 của Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các  thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
 
              Lê Văn Ngân
 
Số: 261/KH-THHK2

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài