Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 2/2018

Thứ tư - 31/01/2018 21:43
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 12 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày 31 tháng  01  năm 2018
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 02 năm 2017
 
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2018
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03 tháng 02 năm 1930- ngày 03 tháng 02 năm 2018). Liên đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức viếng thắp hương nghĩa trang liệt sỹ xã. Chi ủy chi bộ BGH trường cùng  với lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Uỷ mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Khương đến thắp hương và đặt vòng hoa nghĩa trang liệt sỹ xã Nhân dịp tết Nguyên đáng Mậu Tuất. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng xanh hóa trường học-Bảo vệ môi trường…
- Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38-KH/HU của Huyện ủy và đặc biệt là Chủ đề năm 2018: “Năm nông nghiệp, kỷ cương hình chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư” . Lãnh đạo nhà trường yêu cầu tất cả CB-GV-NV và người lao động cùng toàn thể học sinh hưởng ứng và thực hiện tốt chủ đề này.
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 01 năm 2018
       - Công văn số 52-17/HTH ngày 14 tháng 11 năm 2017 của  Ban chấp hành Trung ương Hội Toán học Việt Nam và công văn số: 3599/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc về việc thông báo về Kì thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ lần thứ 3 (MYT-2018)
         - Công văn số 07/PGDĐT-THHC ngày 03 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc bổ sung một số hoạt động trong công tác quản lý của phòng GDĐT Hòa Vang.
         - Công văn số 260/CV/BTGHU ngày 07 tháng 01 năm 2018 của ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hòa Vang về việc gởi các đề cương tuyên truyền:
       a) Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời của tác phẩm “Tuyên ngôn  của Đảng  Cộng  sản (24 tháng 02 năm 1948 - 24 tháng 02 năm 2018)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
       b) Đề cương tuyên truyền về “Cuộc đời và sự nghiệp của Đỗ Thúc Tịnh (20 tháng 02 năm 1818 - 20 tháng 02 năm 2018)”. (Ban Tuyên giáo Huyện ủy  biên soạn).
       c) Đề cương tuyên truyền 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 trên địa bàn huyện Hòa Vang. (Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn). Đính kèm các đề cương.
      - Triển khai trong toàn thể Hội đồng Giáo dục nhà trường.
      - Phân công cô giáo Cao Thị Trúc TPT đội TNTP Hồ Chí Minh có kế hoạch triển khai các tiết chào cờ đầu tuần.
      - Công văn số 99/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức ngày Hội khoa học ứng dụng 2018. (tổ chức sáng ngày 04/02/2018. Tại trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến). Hiệu trưởng dự.
      - Thông báo số 36/TB-PGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc trích sao và nộp biên bản tổ chức họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ quản lý cuối năm 2017.
      - Thông báo số 70/TB/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Khương về việc kết luận hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Triển khai trong cuộc họp HĐGD của trường.
      - Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Liên Đoàn Lao động  huyện Hòa Vang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động hằng năm (đã tổ chức từ tháng 9 năm 2017).
      - Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường THCS và Phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018.
      - Thông báo số 08/TB-UBND  huyện Hòa Vang ngày 17 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc thi tuyển chức danh  Hiệu trưởng các trường THCS và Phó hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc huyện Hòa Vang năm 2018.
     - Thông báo số 05/TB-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức chương trình Trạng Nhí Tiếng Anh Victoria Cụm thành phố Đà Nẵng năm 2017-2018. Trường đưa 3 học sinh tham gia giao lưu đạt 01 giải nhất và 02 giải ba.
     - Công văn số 40/PGDĐT-TCCB ngày 18 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018. (báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang nam công dân từ 17 đến 27 tuổi) trường lập danh sách thầy Trần Đức Trình trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018)
     - Công văn số 910/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 ( UBND huyện Hòa Vang giao cho trường TH Hòa Khương 2 là: 37 CB-GV-NV và người lao động)
 
 
     - Công văn số 120/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tặng giấy khen cho các cá nhân đã đạt giải Cuộc thi
“ Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” quốc gia lần thứ 4 và cấp thành phố năm học 2017-2018. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích đạt giải nhì; Cô giáo Đặng Thị Ánh thuận đạt giải nhì; Cô giáo Lê Thị Thúy Vân đạt giải ba; và Cô giáo Nguyễn Thị Sương (b) đạt giải ba;
         - Kế hoạch số 48/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trong ngành giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2017-2010 (Trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch số 08/KH-THHK2 ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Khương 2 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trong ngành giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2017-2010.
         - Công văn số 53/PGDĐT-THHC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc phối hợp thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất 2018.
         - Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc Thực hiện chủ đề năm 2018 về “Kỷ cương hành chính” trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang.(Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức cho CB-GV-NV đăng ký thực hiện).
        - Công văn số 766-CV/HU ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ban thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang về việc thực hiện Chủ đề kỷ cương kỷ luật hành chính
         - Công văn số 55/PGDĐT-THHC ngày 26 tháng 01 năm 2018 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt độngtrước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.
         - Công văn số 261/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.
         - Công văn số 552-CV/BTCHU ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ban tổ chức Huyện ủy huyện Hòa Vang về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt huy hoạch cán bộ.
        - Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, Lưu trữ năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang. (Văn thư thực hiện)
        3. Công tác chuyên môn
- Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. (Phần thi hồ sơ và lý thuyết)
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra  nội bộ. Sinh hoạt chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra.
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố (nếu có)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu. thành phố.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh ở HK1 để có biện pháp phụ đạo thêm.
- Có kế hoạch triển khai lại thông tư số 22-2016/TT-BGDĐT. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh để trường kiểm tra lớp học xanh, lớp học thân thiện học sinh tích cực…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 thu giúp dứt điểm đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
- Thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ Tết 9 ngày liên tục, từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuât). Có thêm 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 thành 11 ngày (nhắc nhỡ tuyệt đối học sinh không đén thăm nhà thầy, cô giáo. Hạn chế đi chơi tết, không đến những nới ao, hồ. Nới đông người. Không chới những trò chới nguy hiểm, gây tiếng nổ, không chơi những trò chơi ăn tiền…). Vụ xuân lành mạnh, tiết kiệm.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên  đội TNTP Hồ Chí Minh tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp (nếu có)
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội.
- Tổ chức ngày Hội lớn cho Đội viên TNTP Hồ Chí Minh và đội Nhi đồng
tham gia để cuối năm báo công Liên đội làm nghìn việc tốt với cấp trên. Mở lớp học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và kết nạp đội viên học sinh lớp 3.
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà trong dịp tết Nguyên đáng tháng 2  làm tốt  công tác kế hoạch nhỏ về cấp trên.
          - Xét tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn 13 xuất để Liên đội của trường tặng mỗi xuất 100. 000 đồng = 1.300.000 đồng.
          - Mỗi thầy cô CB-GV-NV tiếp tục tiết kiệm nuôi heo đất mỗi tháng 10.000 đồng để có mỗi tháng 150.000 đồng để tặng cho 2 xuất quà cho chú Trần Nhâm và cô Nguyễn Thị Sót ở thôn Phú Sơn 1 xã Hòa Khương - huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra nâng lương quý 1 năm 2018.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, kiểm tra hồ sơ  năm 2017.
          - Hoàn thành một số công việc  trong tháng 2 và quý 1 năm 2018.
* Văn thư - giáo vụ
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra  danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Chuẩn bị sách thiết bị để phục vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.
- Lên kế hoạch mua sắm thêm đầu sách, thiết bị.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
- Trực cơ quan đảm bảo đủ 100% kể cả ngày và ban đêm trước, trong và sau tết nguyên đáng Mậu Tuất 2018.
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018 Trường tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                 (đã ký và đóng dấu)
và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                     Lê Văn Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài