Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 3/2018

Thứ ba - 06/03/2018 20:04
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2

Số:      /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      Hòa Khương, ngày        tháng  02  năm 2018
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 03 năm 2018

 
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 03 năm 2018
 
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3).
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng xanh hóa trường học và bảo vệ môi trường…
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của UBND huyện giao và chủ đề năm 2018. Chủ đề năm 2018 của huyện là: “Năm nông nghiệp, kỷ cương hình chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Tất cả Đảng viên, CB-GV-NV và người lao động cùng toàn thể học sinh hưởng ứng và thực hiện tốt chủ đề này.
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018 là:
+ Nhiệm vụ 1: 100% các trường tiểu học có bể bơi; 100% học sinh lớp 5 và 30% học sinh các khối lớp còn lại của bậc Tiểu học hoàn thành chương trình bơi an toàn.
+ Nhiệm vụ 2: Tăng cường công tác quản lý chất lượng bữa ăn, không để xảy ra bạo hành, xâm hại trẻ ở bậc học Mầm non.
+ Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh với 100% học sinh lớp 5 đạt trình độ A1 và học sinh lớp 9 đạt trình độ A2; mở rộng triển khai dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2 ở các trường tiểu học; các trường THCS nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng học bộ môn, công nhận 6 phòng học bộ môn đạt chuẩn
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (phần thực hành).
- Tham gia chuyên đề và các cuộc thi do huyện và thành phố tổ chức;
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất, riêng bể bơi xin đầu tư bể mới.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
  
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 02 năm 2018
- Đề án số 05-ĐA/HU ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020.
- Kế hoạch số: 29-KH/ĐU ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Khương về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dưới cơ sở từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020.
- Kế hoạch số: 30-KH/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Khương về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Công văn số 99/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Ngày hội Khoa học ứng dụng 2018.
          - Công văn số 53/PGDĐT-THCS ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc phối hợp thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo” Xuân mậu Tuất 2018.
          - Công văn số 139/UBND-PCCC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
          - Công văn số 54/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện chủ đề năm 2018 về “kỷ cương hành chính” trong ngành giáo dục huyện Hòa Vang.
          - Công văn số 55/PGDĐT-THHC ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018.
          - Công văn số 261/SGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang.
          - Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang.
         - Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai tài sản, thu nhập năm 2017.
         - Quyết định số 17/QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Giáo Dục và Đào tạo huyện Hòa Vang năm 2018.
         - Kế hoạch số 65/KH-PGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện Quy chế dân chủ. (Hiệu trưởng ra quyết định và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 06 tháng 02 năm 2018) 
          - Thông báo số: 16/TB-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018)
         - Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2018 của UBND xã Hòa Khương về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Mậu Tuất năm 2018.
         - Kế hoạch số 77/KH-PGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển kkhai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo. (Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 22 tháng 02 năm 2018) 
         - Công văn số 302/SGDĐT-CTTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc Chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ”
        - Kế hoạch số 79/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện nông thôn mới năm 2018.
        - Thông báo số 78/TB-PGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo thời gian tổ chức ôn tập và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. (Thời gian và địa điểm ôn tập vào lúc 14 giờ ngày 08/02/2018. Tại Hội trường, trường THCS Trần Quốc Tuấn). Dự kiến của ban tổ chức thi vào ngày 03/03/2018. Trường gồm có những thầy, cô giáo sau: Thầy Khanh, Cô Thanh Lê, cô Phong, Cô Thu Hà và cô Lý.
       - Kế hoạch số 80/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong ngành Giáo dục Hòa Vang năm 2018. (Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 21 tháng 02 năm 2018) 
          - Công văn số 332/SGDĐT - CTrTT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện CBCCVC, NLĐ tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt (lần 2). Thông báo cho CB-GV-NV của trường biết tham gia đăng ký làm thẻ vé tháng đi xe buýt và thông báo cho toàn thể CB-GV-NV biết Công văn số 44/TB-TTĐHTH &VTCC ngày 30/01/2018 của Trung tâm điều hành tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, trực thuộc Sở giao thồng Vận tải thành phố Đà Nẵng.
          - Công văn số 88/PGDĐT-CNTT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thông báo kế hoạch đánh giá ngoài tháng 3 năm 2017 và danh sách đề cử tham gia đánh giá ngoài.
          - Công văn số 96/PGDĐT-KHTC ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc đảm bảo an toàn PCCC dịp Tết Nguển đán Mậu  Tuất năm 2018.
          - Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện Hòa Vang về việc tăng mức thu dịch vụ bán trú để đảm bảo chế độ BHXH cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện.
.       - Công văn số 104/BC-PGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc đánh giá công tác tháng 02/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018.
           - Kế hoạch số 107/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”(Hiệu trưởng cùng với Công đoàn trường sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 03 tháng 02 năm 2018).
           - Kế hoạch số 110/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tổ chức các hoạt động khuyến khích học sinh mượn đọc sách.
           - Kế hoạch số 111/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018. (Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 02 tháng 03 năm 2018)
           - Kế hoạch số 112/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kkinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang năm 2018. (Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị từ ngày 03 tháng 03 năm 2018) 
          3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. (Phần thi xử lý tình huống)
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra (nếu có)
- Tiếp tục tham gia giải HKPĐ cấp huyện, tập luyện tham gia thi cấp thành phố (nếu có)
- Triển khai lại các chuyên đề của Phòng GD&ĐT và sở GD&ĐT tổ chức.
- Tiếp tục bồi dưỡng và khảo sát chất lượng các đội tuyển học sinh năng khiếu.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức khảo sát chất lượng các lớp môn Tiếng việt và Toán để có kế hoạch phụ đạo.
- Ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 cho học sinh theo thông tư 22/2016/TT-TTBGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số 30. (Tuần 28 từ ngày 19/3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018 môn Toán và môn Tiếng Việt khối lớp 4 và khối lớp 5)
- Tham gia thi giải thể thao Học sinh cấp thành phố (Môn Bơi lội)
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ TPT đội tổ chức cuộc thi cuộc thi tìm hiểu về Đoàn, Đội, ngày 8/3; 26/3; 29/3 cấp trường. Do cô Trúc TPT đội chọn   nội dung báo cáo lại Ban HĐNG thống nhất lên kế hoạch tham mưu  BGH để tiến hành tổ chức.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục trang trí lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm  đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
- Hiện nay chỉ có lớp 3/3 (cô giáo Đinh thị bùm) nộp báo cáo bản tổng hợp thu, chi tiền quỹ hội PHHS 70% HK1 năm học 2017-2018. Các lớp còn lại lập hồ sơ báo cáo và nộp về Hiệu trưởng vào ngày 12/03/2018.
5. Công tác đoàn thể
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp. 3 ngày lương, nộp rời từng tháng.
- Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/2010-08/3/2018) và 1978 năm ngày khởi nghĩa hai bà Trưng. Hội liên hiệp phụ nữ xã Hòa Khương tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ nội dung “Chung Một Tấm Lòng” quay số mở thưởng xây dựng quỹ để hỗ trợ cho Hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn đau bệnh hiểm nghèo và tuyên truyền phòng chống thiên tai. Được sự thống nhất của cấp ủy chi bộ, BGH, Ban chấp hành công đoàn trường ủng hộ mua 60 vé mỗi vé 10.000 đồng. Tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 03/03/2018, tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Hòa Khương. Địa điểm thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương.
- Lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 8/3; 26/3; 29/3 và chia tay cô giáo Đặng Thị Ánh Thuận và Nguyễn Thị Song Phương.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi  tìm hiểu về đòa, Đội TNTP Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng cấp trường.
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội; tổ chức
học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và phát triển đội viên mới lớp 3.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà trong dịp  tháng 3 (nếu có) làm tốt công tác kế hoạch nhỏ về cấp trên.
          - Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách nâng lương quý 1 năm 2018.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý tư, kiểm tra hồ sơ quý 4 năm 2017.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 3 và quý 1 năm 2018.
* Văn thư - giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ: Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu  của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
7. Cán bộ quản lý và kế toán trường thông qua bản báo cáo tài sản từng cá nhân.
 Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 03 năm 2018 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                               (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
Lê Văn Ngân

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài