Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 4/2018

Thứ hai - 09/04/2018 13:31
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 04 năm 2018
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 76 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày 05 tháng  04  năm 2018
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 04 năm 2018

 Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 04 năm 2018
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
Nhiệm vụ trong tâm trong tháng 4 /2018
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Quốc tế lao động (1/5); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (30/3ÂL).
- Tập luyện và tổ chức một đêm văn nghệ, dự kiến biểu diễn vào ngày 21/4/2018.
- Tham gia diễn tập nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Khương năm 2018.
- Tham gia giải Cầu lông truyền thống lần thứ 7 ngành GD&ĐT Hòa vang tổ chức.
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của trường và của phòng GD&ĐT, UBND huyện giao và chủ đề năm 2018.
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Kiểm tra nội bộ, kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm theo kế hoạch của BGH nhà trường.
- Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (phần thực hành).
- Tham gia “ngày Hội học sinh Tiểu học” cấp thành phố.
- Tham gia Hội thi  Tin học trẻ cấp huyện.
- Tham gia chuyên đề và các cuộc thi do cụm huyện và thành phố tổ chức.
- Tổ chức chuyên đề của các tổ chuyên môn và của trường.
- Tập trung cho dạy và học, ôn tập chuẩn bị kiểm tra Học kỳ II năm học 2017-2018.
- Ráp bể bơi, lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức dạy bơi.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 03 năm 2018
          - Công văn số: 20/LĐLĐ ngày 01 tháng 03 năm 2015 của Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang. Về việc vận động CNVC đóng góp quỹ phụng dưỡng mẹ VNAH.  Cụ thể Mỗi đoàn viên CNVCLĐ: 5.000 đồng/người/năm. Thời gian nộp hằng năm từ ngày 01/03 đến ngày 30/3.
         - Quyết định số: 1032/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang. Về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2016-2010.
        - Kế hoạch số: 122/PGDĐT-TH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch tổ chức Ngày hội giao lưu “Tiếng Việt của  chúng em” cho học sinh dân tộc cấp tiểu học năm học 2017-2018.
        - Công văn số: 278/UBND-NV ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
       - Công văn số: 270-CV/BTGHU ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Ban tuyên giáo huyện ủy về việc học tập Chuyên đề năm 2018, Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT (khóa XII) ngày 07- 03 - 2018 Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2018 về Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị (khóa XII) “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh Truyền  hình Đà Nẵng (kênh Da Nang TV1) từ 8 giờ đến 11 giờ cùng ngày, toàn thể CB, đảng viên, giáo viên, nhân viên được biết để nghe.
       - Thông báo số: 08/TB-HDĐ ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng Đội huyện Hòa Vang, thông báo tham gia Hội thi vẽ tranh “ Thiếu nhi Đà Nẵng với an toàn giao thông” năm 2018. (Phân coonh thầy Quy và cô Trúc phụ trách)
       - Kế hoạch số: 126/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác An toàn giao thông năm 2018 trong ngành giáo dục Hòa Vang.
       - Thông báo số: 129/TB-PGD&ĐT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Thông báo kết luận của Trưởng phòng GD&ĐT tại cuộc họp giao ban Hiệu trưởng các trường tháng 3 năm 2018.
       - Công văn số: 130/BC-PGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Về việc đánh giá công tác tháng 02 năm 2018 và triển kkhai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2018.
       - Công văn số: 135/PGDĐT-DTHT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Về việc chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm học thêm của giáo viên.
       - Kế hoạch số: 132/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2018. (Phân công cô Trúc và cô Trang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện).
       - Công văn số: 25/TTGDTXS3 ngày 09 tháng 03 năm 2018 của TTGDTX về việc đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp.
       - Thông báo số: 26/TTGDTXS3 ngày 09 tháng 03 năm 2018 của TTGDTX về việc đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp. (Cô Vân văn thư thông báo cho các thầy, cô giáo thực hiện theo công văn).
       - Thông báo số: 604/SGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Về việc góp ý dự thảo Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông. (Trường đã góp ý).
       - Công văn số: 194/PGDĐT-THHC ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang Về việc xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm 2018. Xét trường không có thầy, cô giáo nào trong ngành Giáo dục đủ 25 năm trở lên đối với nam và đủ 20 năm trở lên đối với nữ. Riêng Hội PHHS xét đề nghị anh nguyễn Lương Chín (chủ tịch Hội PHHS của trường).
      - Công văn số: 01/TB-PH ngày 13 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&ĐT  và huyện Đoàn huyện Hòa Vang, về việc triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2017-2018.
      - Công văn số: 144/PGDĐT-TCCB ngày 13 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. (Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tất cả CB-GV-NV người lao động đăng ký cam kết).
       - Quyết định số: 1440-QĐ/HU ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Ban thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc củng cố, bổ sung thành viên tổ kiểm tra thực hiện chỉ thị 29-CT/TU và kế hoạch 38-KH/HU.
       - Quyết định số: 318-QĐ/SGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các hoạt động Giáo dục tại đơn vị cơ sở năm học 2018-2019.
       - Công văn số: 566-CV/BTCHU ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Ban tổ chức huyện ủy về việc báo cáo đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục.
       - Kế hoạch số: 160/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&SĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện Phong trào Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp đối với các trường mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018 (phân công cô Trúc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị).
       - Công văn số: 158/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&SĐT huyện Hòa Vang. Về việc triển mkhai thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018.
      - Công văn số: 156/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&SĐT huyện Hòa Vang. Về việc tăng cường biện pháp phòng chống bệnh thủy đậu.(cô Trang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong giờ chào cờ đầu tuần).
      - Công văn số: 157/PGDĐT-THHC ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc tham gia cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” năm 2018 và quyết định số:  704/QĐ-BGD ĐT ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” năm 2018; thông báo số: 125/TB-BGDĐT ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Bộ GD&ĐT điều chỉnh ngày tổ chức Lễ phát động và Kế hoạch tổ chức Vòng thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh” năm 2018 (Phân công cô Trúc tổng hợp báo cáo về Hiệu trưởng theo quy định tại công văn.
           - Thông báo số: 06-TB/TKT ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Ban tổ chức huyện ủy. Về việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Kế hoạch 38-KH/HU.
           - Công văn số: 714/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Sở GD&SĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục.
          - Công văn số: 165/PGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Phòng GD&SĐT huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục.
          - Công văn số: 726/SGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng.
         - Thông báo số: 32/TB-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2018 của UBND huyện  Hòa Vang. Về việc Treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2018).
         - Công văn số: 62/TTGDTXS1-ĐTBD ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1. Về việc tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đợt 2 và thông báo số 63/TTGDTXS1-ĐTBD ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1. Về việc dự kiến tuyển sinh, đào tạo các ngành học năm 2018.
         - Quyết định số: 33/QĐLTHKH-SGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Thành hội thành phố Đà Nẵng. Về việc ban hành Điều lệ Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” và quyết định số 32/QĐLT-HKKH-SGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2018 của của Sở Giáo dục và Thành hội thành phố Đà Nẵng. Về việc ban hành Điều lệ Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng và công văn số: 184/PGDĐT-THHC ngày 27 tháng 03 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang. Về việc xét chọn các giải thưởng khuyến học, khuyến tài năm 2017-2018. (Phân công cô Trúc thực hiện theo văn bản hướng dẫn để chọn và báo cáo về Phòng GD&ĐT)
         - Công văn số: 797/SGDĐT-CTrTT ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc Công ty TNHH Trương Đoàn xin phép tổ chức Chương trình tặng sản phẩm MiiLo cho học sinh. (Trường không thực hiện)
         - Công văn số: 1174/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27 tháng 03 năm 2018 của vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên. Về việc giới thiệu cá nhân, tập thể để xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2018. (Phân công cô Trúc thực hiện theo công văn)
         - Công văn số: 57/NV ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang. Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017. (BGH và kế toán thực hiện).
         - Công văn số: 280-CV/BTGHU ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Ban tuyên giáo huyện ủy. Về việc tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 5. (phân công cô Trang thực hiện)
         - Kế hoạch số 52/KH-VH&TT-GD&ĐT ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang. Về việc tổ chức Hội thi tranh “Thiếu nhi Hòa Vang chung tay xây dựng văn hóa, văn minh đô thị năm 2018” (phân công thầy Quy và cô Trúc thực hiện theo kế hoạch)
         - Công văn số: 281-CV/BTGHU ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Việt cổ.
         - Công văn số: 204/KH-PGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc triển khai thực hiện công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang từ nay đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
         - Công văn số: 210/PGDĐT-TCCB ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc thực hiện quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN công lập thuộc huyện và hướng dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 15/7/2016 hướng dẫn một số vấn đề về thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025.
         + Đã triển khai và tổ chức họp Hội đồng trường sáng ngày 05/4/2018.
          - Công văn số: 283-CV/BTGHU ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc gửi tài liệu tuyên truyền 110 năm ngày thành lập trường tiểu học An Phước.
         - Quyết định số: 107/QĐ-PGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa vang. Về việc kiểm tra hoạt động giáo dục tại các trường tiểu học năm học 2017-2018.
        - Công văn số: 213/BC -PGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa vang. Về việc đánh giá công tác tháng 3/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018.
        - Kế hoạch số: 94-KH/HU ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Hòa Vang. Về việc tuyên truyền thực hiện “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư”. 
        - Kế hoạch số: …./KH-UBND ngày ….. tháng ….. năm 2018 của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang. Về việc xây dựng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020.
            3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. (Phần thi thực hành).
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học. Kiểm tra nội bộ. Sinh hoạt  chuyên môn đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra.
- Tiếp tục cập nhật dữ liệu  vào phần mềm.
- Tổ chức tốt cho học sinh tham gia Ngày Hội học sinh Tiểu học cấp thành phố và tham gia giao lưu cấp thành phố phần tạo hình.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức cuộc kỷ niêm các ngày lễ trong tháng 4.
- Tham gia Hội thi  Tin học trẻ cấp huyện.
- Tập trung cho dạy và học, ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II cuối năm.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm đến tháng nào thu tháng đó không để nhiều tháng rồi mới thu.
- Các thầy cô, giáo chủ nhiệm chưa nộp bản tổng hợp quỹ PHHS năm học 2017-2018 và học kỳ I nộp vào ngày 10/04/2018.
- Tập văn nghệ để chọn, duyệt tiết mục biểu diễn 01 đêm văn nghệ.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- TPT đội tham mưu Chi đoàn, BGH kịp thời trong công tác đội; tiếp tục tổ
chức học điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh và phát triển đội viên mới lớp 3 và kỷ niệm các ngày lễ trong tháng.
          - Kiểm tra tiếp hồ sơ các chi đội, Đội nhi đồng; Hoàn thiện hồ sơ liên đội và hoàn thành công tác đội để đón đoàn kiểm tra về kiểm tra liên đội cuối năm.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà (nếu có) trong dịp  tháng 4 làm tốt công tác kế hoạch nhỏ nộp về cấp trên.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý một năm 2018, đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT dứt điểm
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 4 và quý 1 năm 2018.
* Văn thư -giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. kiểm tra, rà soát hồ sơ xóa mù, PCGD.
- Kiểm tra danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý.
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ trường.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền day môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
* Nha học đường:
- Theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
- Giúp BGH nhà trường làm tốt công tác thư viện.
* Các bộ phận phục vụ:
- Anh Hòa, anh Cửu bảo vệ, phục vụ cùng với thầy Trình, thầy Quy, thầy Lê Lợi lên kế hoạch ráp bể bơi, thu gom CSVC bình, ống dẫn nước, xẻng, bao… Kiểm tra lại nếu còn thiếu đề xuất mua thêm cho đủ để phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy. Ngày 20 và ngày 21 UBND xã tổ chức diễn tập nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Khương năm 2018. Trường được xã phân công và tham gia báo cáo. Riêng nhà Đa Năng mở cửa trong 02 ngày đó để phục vụ diễn tập.  
- Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 04 năm 2018 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                               (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                      Lê Văn Ngân

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn Nhật Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài