Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 5/2018

Thứ tư - 09/05/2018 20:07
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2

Số: 90 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      Hòa Khương, ngày 07  tháng  05  năm 2018
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 05 năm 2018
 
Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 05 năm 2018
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
Nhiệm vụ trong tâm trong tháng 5/2018
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/05/1886-01/05/2018); Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2018); Ngày  thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2018) và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).
- Tập trung ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018.
- Hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học.
- Xét thi đua năm học 2017-2018
- Tổ chức Họp PHHS, tổng kết lớp chủ nhiệm; tổng kết tổ, chuyên môn, Hội đồng; tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5; tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương khen thường năm học 2017-2018.
- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
- Hoàn thành báo cáo thi đua năm học 2017-2018 về PGD; Tổng hợp thống kê trường cuối năm học 2017-2018.
- Lập kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.
- Xây dựng kế hoạch công tác phụ đạo hè và tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè 2018.
- Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của trường và của phòng GD&ĐT, UBND huyện giao, của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng và chủ đề năm 2018.
- Không có trường hợp xảy ra lạm thu trong trường học.
- Tiếp tục tổ chức dạy  bơi.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong tháng và báo cáo thông tin hai chiều  về cấp trên kịp thời.
- Phân công CB-GV-NV chuẩn bị điều tra dấn số, độ tuổi theo quy định.
- Tiếp tục triển khai phòng, chống dịch bệnh theo mùa…
2. Triển khai và thực hiện tốt “Ngày pháp luật tháng 04 năm 2018
- Thông tư số: 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT, về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh trong trường phổ thông
          - Công văn số: 633/SGDĐT-KHTC ngày 13 tháng 3 năm 2018, của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, về việc khảo sát lập hồ sơ thiết kế Dự án: Bổ sung nâng cấp máy tính, thiết bị tin học, thiết bị bảo mật phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ dạy học thuộc Kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng.
          - Kế hoạch số 03-KH/KDV ngày 22 tháng 3 năm 2018, của Khối dân vận xã Hòa Khương về việc tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020. (Mỗi chi bộ, mặt trận và các đoàn thể lập danh sách giới thiệu 01 gương điển hình tiên tiến gởi về Khối Dân vận Đảng ủy trước tháng 8 năm 2018. Chọn danh sách cử thầy giáo Lê văn Ngân.
          - Kế hoạch số: 93-KH/HU ngày 26 tháng 3 năm 2018 và kế hoạch số: 39-KH/ĐU ngày 02 tháng 4 năm 2018, về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn trường chấp hành tốt kế hoạch này.
          - Quyết định số: 431/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018, của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019.
          - Thông báo số: 1091/TB-ĐHĐN ngày 05 tháng 4 năm 2018, của trường Đại học Đà Nẵng, về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
          - Quyết định số 113/QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang  về việc thành lập ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa vang năm 2018. (Hiệu trưởng phân công lập hồ sơ ra quyết định, xây dựng kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trường)
          - Công văn số: 216/PGDĐT-THHC ngày 06 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc tuyên truyền 110 năm ngày thành lập trường Tiểu học An Phước.
          - Công văn số: 219/PGDĐT-TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn các đợt trong một năm
          - Kế hoạch số 223/KH-PGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.(Cô Trang xây dựng kế hoạch và báo cáo vể Phòng GD&ĐT trước ngày 13 tháng 05 năm 2018
          - Kế hoạch số 45/KHLN-VHTT-GDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2018, của liên ngành Văn hóa thông tin và Phòng GD&ĐT về việc triển lãm sách Huyện Hòa Vang lần thws II năm 2018. Cô Trang thông báo và hướng dẫn Phụ huynh học sinh đưa học sinh tham gia đọc, thực hiện theo công văn.
          - Quyết định số 452/QĐ-SGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2018, của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, về việc thành lập Hội đồng coi, chấm các nội dung Ngày Hội học sinh tiểu học cấp thành phố năm 2018 (Phần giao lưu môn tạo hình của trường tiểu học Hòa khương 2) 
          - Thông báo số: 226/TB-PGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc kết luận kiểm tra công tác quản lý và hoạt động dạy, học các trường tháng 3 năm 2018. (Phòng GD&ĐT kiểm tra 03 trường trong đó có 01 trường tiểu học số 2 Hòa Tiến)
         - Công văn số: 288/SKHCN-QLCN ngày 04 tháng 4 năm 2018, của Sở khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, về việc áp dụng sáng chế khoa học công nghệ vào quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; công văn số 999/SGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2018, của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng sáng chế khoa học công nghệ vào quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa;
          - Thông báo số: 54/TB-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018, của UBND huyện Hòa Vang về việc nghỉ lễ, treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày chiến thắng (930/4/1975-30/4/2018).
         * Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Nghỉ 01 ngày 25/4/2018.
         * Đối với Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5): Nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 28 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 01 tháng 05 năm 2018. Trong đó , ngày 28/4, 29/4 là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, ngày 30/4 và ngày 01 tháng 5 là ngày nghỉ lễ. Tất cả CB-GV-NV đều treo cờ ở gia đình nơi cư trú.
          - Quyết định số 155/QĐ-PGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc phân công nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan Phòng Giáo dục đào tạo.
          - Công văn số: 247/PGDĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2018, của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về việc hướng dẫn dạy bơi cho học sinh tiểu học hè 2018. Trường tiếng hành tổ chức dạy bơi vào ngày 23/4/2018. Thầy Lê lợi, Thầy Trình, thầy Quy giáo viên dạy bơi. Anh Cửu, anh Hòa bảo vệ bể, dọn vệ sinh trong và ngoài bể, khử Clo, mỗi người trực theo phân công của trường.
          - Thông báo số: 34/TB-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 4 năm 2018, của ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang, về việc Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Đại diện lãnh đaọ BGH dự tại Hội trường huyện ủy Hòa Vang (13 giờ 30 phút ngày 27/4/2018)
- Lịch kiểm tra Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội đồng đội huyện tại trường ngày 20/4/2018.
         3. Công tác chuyên môn:
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức dạy và học; ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2; thống kê báo cáo số liệu; xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018  đúng quy định.
- Đón các đoàn kiểm tra của huyện và thành phố về kiểm tra công tác thi đua.
- Cập nhật dữ liệu vào phần mềm đúng thời gian.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 5.
- Tập trung cho dạy và học, ôn tập chuẩn bị tổng kết kiểm tra cuối năm.
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
4. Công tác chủ nhiệm.
-  Tiếp tục duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài. Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Thông tin báo cáo kịp thời.
- Kiểm tra lại những học sinh nào chưa nộp tiền học môn Anh văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1,2 thu giúp dứt điểm đến giữa tháng 5.
5. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua đúng mẫu nộp về Hội đồng Đội huyện Và Hội đồng Đội thành phố.
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn nhận quà trong dịp tổ chức lễ tổng kết; bế giảng tuyên dương, khen thưởng  cuối năm học 2017-2018 và nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
          - Lập danh sách các lớp theo địa bàn dân cư chuẩn bị đủ điều kiện mời BTV Đoàn xã về dự lễ bế giảng ban giao hồ sơ về địa phương sinh hoạt hè.
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
6. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Kiểm tra cân đối tiền mặt đến thời điểm. Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền VSMT…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 5 và chuẩn bị kinh phí cho khen thưởng, bế giảng cuối năm học.
 
* Văn thư -giáo vụ:
- Theo dõi học sinh chuyển đi, đến. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.
- Tiếp tục kiểm tra danh sách lớp 18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý v.v
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp tiền dạy môn Tiếng Anh Lớp 1,2…
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị thu hồi đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
- Thầy Lê Lợi, thầy Trình, thầy Quy tiếp tục dạy bơi, tuyển sinh đặc biệt học sinh lớp 4,5. Tổ chức được 2 câu lạc bộ Cầu lông và câu lạc bộ dưỡng sinh.
* Nha học đường:
- Tiếp tục theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
* Các bộ phận phục vụ:
- Anh Hòa, anh Cửu bảo vệ, phục vụ thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 05 năm 2018 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                              (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                           Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài