Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2017 - 2018

Kế hoạch công tác Tháng 9/2017

Thứ tư - 06/09/2017 12:21

 UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
Số: 138 /KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      Hòa Khương, ngày   06  tháng  09 năm 2017
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 9 năm 2017

   
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2017
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2017
 
1.     Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9 /2017). Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tháng ATGT, thực hiện “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với học sinh lớp 1.
          2. Ổn định nề nếp và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức khai giản năm học mới.
3. Triển khai tuần học đầu tiên.
4.     Tổ chức Họp Ban đại diện cha, mẹ học sinh và họp PHHS các lớp chủ
nhiệm đầu năm học 2017-2018.
5.     Lên kế hoạch và nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị CC-VC năm học
2017-2018.
6.      Tham gia các cuộc thi do huyện và thành phố tổ chức. Cụ thể: Cuộc
thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015.
7.     Báo cáo tình hình khai giảng và thống kê hồ sơ trường nộp về PGD.
8.     Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun cho học sinh.
9.     Triển khai phòng, chống các  dịch bệnh: Sốt xuất huyết, dịch tả, quai bị,
mắt đỏ…
10.             Ban hoạt động ngoài giờ ổn định nề nếp tập bài thể dục giữa giờ, sinh
hoạt giờ chơi, thành lập các nhóm cờ đỏ, VSMT Chuẩn bị HKPĐ cấp trường…
11.            Thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong tháng 9.
TRIỂN KHAI THỰC HIÊN TỐT “NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2017

1. Công văn số 1801/SGDĐT–KHTC Ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc thực hiện các khỏan thu đầu năm học 2017-2018.
2. Kế hoạch số 01/KHLT-PGDĐT-BTG-PTP. Kế hoạch liên tịch bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè 2017. Ngày 02 tháng 8 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, Phòng Tư pháp và Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Hòa Vang.
3. Kế hoạch số 1943/KH-SGDĐT. Ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch tập huấn chuyên môn hè 2017 dành cho giáo viên trung học.
4. Công văn số 580/PGDĐT-THCS. Ngày 03 tháng 8 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, về việc góp ý dự thảo bộ mẫu tài liệu hình thành trong hoạt động của trường Trung học cơ sở (lần thứ 2)
5. Quyết định số: 4301/QĐ-UBND. Ngày 07 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
* Công văn số: 49-CV/DU. Ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy xã Hòa Khương. Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 300/KH-TWHCTĐ. (Chỉ tiêu của xã giao cho cơ quan 2 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng tiết kiệm cho 1 xuất ít nhất 150.000 đồng. 3 tháng đến nhà thăm 1 lần trao quà.
6. Thông báo số: 599/PGDĐT-CNTT. Ngày 9 tháng 8 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài tháng 8 năm 2017 ở một số trường, trong đó không có trường TH Hòa Khương 2.
7. Công văn số 2008/SGDĐT–TCCB Ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp LLCT-HC năm 2018. Chi ủy chi bộ và BHG thống nhất cử cô Đặng Thị Quý và thầy giáo Lê Lợi tham gia học lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2018.
8.  Ngày 14 tháng 8 năm 2017. Hội đồng thi tuyển  của huyện thông báo đến trường điều động CBGV coi thi, ra đề và chấm thi tuyển VCGD năm học 2017-2018.
9. Công văn số 608/PGDĐT-THCS. Ngày 15 tháng 8 năm 2017 của phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015.
10. Công văn số 2032/SNV-HTQT. Ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Sở  Ngoại vụ, về việc thông báo học bổng Chevening của Chính phủ Anh
11. Công văn số 2271/SNV-CCVC. Ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ, về việc thông báo khóa học tại Israel do Chính phủ Israel tài trợ.
12. Công văn số 2044/SGDĐT-TTr Ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018.
13. Công văn số 2089/SGDĐT-VP Ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc treo cờ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017).
14. Công văn số 619/TB-UBND. Ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang, về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT.
15. Thông báo số 163/SGDĐT-VP Ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017).
16. Công văn số 2110/SGDĐT-CTrTT. Ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc tổ chức Lễ trao giải ”Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu ” (Trường có em Đỗ Thị Mỹ Lương lớp 4/1 năm học 2016-2017).
17. Công văn số 2165/SGDĐT-VP Ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng. Về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.
18. Công văn số: 147/NV. Ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Phòng Nội vụ. Về việc Đánh giá, góp ý công tác luân chuyển CBQL.
19. Quyết định số: 277/QĐ-PGDĐT. Ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang. Về việc phân công nắm tình hình trước khai gingr năm học 2017-2018.

CÔNG TÁC CHÍNH TRONG THÁNG 9
 
1. Công tác chuyên môn:
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Ổn định tổ chức dạy và học tuấn 1 bắt đầu ngày 05/9/2017;.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức cuộc kỷ niêm các ngày lễ trong tháng 9.
- Tập trung cho dạy và học cùng với ban HĐNG thành lập các câu lạc bộ, nhóm, chỉ đạo thực hiện tập bài thể dục giữa giờ, sinh hoạt giờ chơi, chọn học sinh trong đội tuyển HKPĐ, các đội năng khiếu.
- Triển khai trong các tổ chuyên môn khảo sát chọn học sinh trrong đội tuyển để bồi dưỡng để giao lưu các cấp tổ chức đúng quy định.
- Tổ chức chuyên đề tại đơn vị
- Hòan thành giáo án Elearning nộp về Phòng giáo dục
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.

2. Công tác chủ nhiệm.
-  Trang trí duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Bình bầu Ban cán sự lớp…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Lập danh sách học sinh theo địa bàn dân cư để thực hiện công tác thôn kiểu mẫu theo quy định nộp về Đ/C Trúc TPT Đội.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm. Tổ chức họp PHHS lớp chủ nhiệm đầu năm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn… Thông tin báo cáo kịp thời.

3. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn, chi đoàn và TPT .
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà  trong dịp tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.
          - Tổng hợp danh sách học sinh theo địa bàn dân cư để thực hiện công tác thôn kiểu mẫu theo quy định
- Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …

4. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý 3 năm 2017, đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…
- Hoàn thành một số công việc  trong tháng 5 và chuẩn bị kinh phí cho khen thưởng, bế giảng cuối năm học.
* Văn thư -giáo vụ:
- Tiếp tục theo dõi học sinh chuyển đi, đến. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2017-2018, cập nhật vào sổ đăng bộ.
- Tiếp tục kiểm tra danh sách lớp  18 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý v.v
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Giúp Hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ của năm học 2016-2017.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp các khoản thu giú đầu năm.
* Thư viện:
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
- Thầy Lê Lợi, thầy Trình tập bài thể dục ngay từ đầu năm và chọn học sinh chuẩn bị HKPĐ cấp tổ chọn thi cấp trường.
* Nha học đường:
- Tiếp tục theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
- Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun cho học sinh.
- Tham mưu lãnh đạo nhà trường hợp đồng trạm y tế xã Hòa Khương
chuẩn bị cho công tác khám  sức khỏe học sinh đầu năm.
* Các bộ phận phục vụ:
- Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.

 Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để TH);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                                     Lê Văn Ngân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài