Trang nhất » Lịch công tác » Năm học 2018 - 2019

Kế hoạch công tác tháng 9/2018

Chủ nhật - 07/10/2018 10:54
Kế hoạch công tác tháng 9/2018
          UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2


Số: 144/KH-THHK2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


      Hòa Khương, ngày  28  tháng  08 năm 2018
                                   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 9 năm 2018

 
 
 

Kế hoạch công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2017
NHẬN XÉT CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018
1. Công tác Giáo dục truyền thống theo chủ điểm.
 1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945/02/9 2018).
 1. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 30 tháng 8 năm 2018.
 2. Bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn tổ 1 có kế hoạch ôn tập
kiểm tra lại 5 học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học cuối năm học 2017-2018 vào tháng 8 năm 2018. Cô Vân PHT có kế hoạch riêng. 5 học sinh không đủ điều kiện lên lớp.
 1. Cán bộ - Giáo viên- nhân viên hết phép, bắt đầu làm việc từ ngày 01
tháng 8 năm 2018. Nhận bàn giao danh sách học sinh theo biên chế năm học 2018-2019, phân công công phòng học cho các lớp chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  phối hợp với GVCN có kế hoạch sắp xếp bàn ghế, lau chùi phòng học …
 1. Duy trì dạy bơi hết khóa và mở cổng trường, tổ chức đọc sách thư viện
mở, các câu lạc bộ Cầu lông, dưỡng sinh trong tháng.
 1. Tham gia các hoạt động của địa phương tổ chức.
 2. Có kế hoạch tu sửa nhỏ chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đ/c Ngô Lợi
 3. Chi đoàn, Phụ trách đội Đ/c Trúc có kế hoạch tập lại đội trống theo các
bài trống quy định, cô Quý có kế hoạch tập bài hát Quốc ca, đội ca cho học sinh.
 1.  CB-GV-NV tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè 2018
 2.  Cô  Trang giúp cho trường kiểm  tra đồ dùng dạy học chuẩn bị cho
mượn năm học 2018-2019.
 1.  Các bộ phận từ tổ chuyên môn nộp toàn bộ hồ sơ tổ về bộ phận văn thư
để lưu; trả sách, đồ dung dạy học để cập nhật và cho mượn lại năm học  học mới
 1.  Cô Mỹ Vân  và các thầy, cô giáo được phân công điều tra độ tuổi từ 1
đến 60 tuổi cập nhật vào hồ sơ, theo dõi học sinh chuyển đi, đến, chú ý hồ sơ học sinh lớp 1. Giúp Hiệu trưởng lập hồ sơ vị trí việc làm của trường. Lưu trữ hồ sơ.
 1.  Thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong tháng 8.
 2. Bào vệ Anh Phầm và anh Hòa có kế hoạch phát cây xung quanh phía
sau sân trường, tỉa cây xanh… cảnh quan trường đến nay xong.
 1. TRIỂN KHAI THỰC HIÊN TỐT “NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018
1. Triển khai toàn bộ công văn trong tháng.
Rút kinh nghiệm trong tháng
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2018
CÔNG TÁC CHÍNH TRONG THÁNG 9
          1. Công tác chuyên môn:
- Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
- Ổn định tổ chức dạy và học tuấn 1 bắt đầu ngày 05/9/2018;.
- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ với TPT đội tổ chức cuộc kỷ niêm các ngày lễ trong tháng 9.
- Tập trung cho dạy và học cùng với ban HĐNG thành lập các câu lạc bộ, nhóm, chỉ đạo thực hiện tập bài thể dục giữa giờ, sinh hoạt giờ chơi, chọn học sinh trong đội tuyển HKPĐ, các đội năng khiếu.
- Triển khai trong các tổ chuyên môn khảo sát chọn học sinh trrong đội tuyển để bồi dưỡng để giao lưu các cấp tổ chức đúng quy định.
- Tổ chức chuyên đề tại đơn vị
- Tiếp tục hoàn thành giáo án Elearning nộp về Phòng giáo dục
- Hoàn thành kế hoạch đề ra trong tháng.
- Hoàn thành tốt thông tin báo cáo về cấp trên.
2. Công tác chủ nhiệm.
-  Trang trí duy trì lớp học xanh, sắp xếp bàn, ghế và vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp. Nhắc nhỡ học sinh tiết kiệm điện, nước…
- Bình bầu Ban cán sự lớp…
- Kiểm tra lại sách, vở, dụng cụ học tập của học sinh. Dạy và học, chấm bài đúng quy định theo thông tư số 22 của Bộ GD&ĐT.
- Nhắc nhỡ học sinh đi học bằng xe máy được bố, mẹ chở đội mủ bảo hiểm. Tổ chức họp PHHS lớp chủ nhiệm đầu năm.
- Hoàn thành  một số công việc đến cá nhân và công tác chủ nhiệm.
- Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn… Theo quy định. Riêng Bảo hiểm tai nạn không bắc buộc). Không thu bất cứ hình thức nào ngoài các khoản thu theo quy định. thông tin báo cáo kịp thời.
3. Công tác đoàn thể.
 Công tác công đoàn, chi đoàn và TPT.
- Công đoàn, Chi đoàn, liên đội TNTP Hồ Chí Minh  tiếp tục động viên các đoàn viên, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường nghĩa vụ với nhà nước. Ủng hộ theo công văn của các cấp.
- Giám sát nâng lương  thường xuyên và thâm niên…
- Lập danh sách xét cấp  học bổng, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn  nhận quà  trong dịp tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019.
          - Lập các kế hoạch có liên quan và triển khai tốt đến công tác HĐNG, ATGT, ATTP, phòng chống dịch bệnh …
4. Các công tác khác
* Tài vụ:
- Kiểm tra  danh sách CB-GV đề xuất ra quyết định thâm niên.
- Làm chế độ chính sách trong tháng và quyết toán quý 3 năm 2018, đề xuất tu sữa, sửa chữa nhỏ.
          - Giúp Hội PHHS thu quỷ Hội phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…
- Hoàn thành một số công việc trong tháng 9.
. * Văn thư -giáo vụ:
- Tiếp tục theo dõi học sinh chuyển đi, đến. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2018-2019, cập nhật vào sổ đăng bộ.
- Tiếp tục kiểm tra danh sách lớp  20 chủ nhiệm, cập nhật thông tin học sinh, CB-GV-NV vào phần mềm để quản lý v.v
- Sắp xếp hồ sơ công chức, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ của CB, GV, NV còn thiếu cập nhật vào hồ sơ cán bộ. cấp nhật vào phần mềm.
- Hoàn thành một số công việc có liên quan.
- Công tác thủ quỷ: Kiểm tra tiền mặt, cân đối. chú ý thu giúp các khoản thu giú đầu năm.
* Thư viện
- Cập nhật sách thiết bị, bảo quản sách thiết bị cho mượn đúng quy định.
- Tiếp tục tổ chức thư viện mở ngoài giờ theo kế hoạch của lãnh đạo nhà trường. Nghiên cứu để kệ sách nơi thuận tiện cho học sinh; Thầy, cô  giáo và nhân dân có điều kiện đọc sách; tiếp tục phát động trong thầy, cô giáo và học sinh ủng hộ sách…
- Thầy Lê Lợi, thầy Trình tập bài thể dục ngay từ đầu năm và chọn học sinh chuẩn bị HKPĐ cấp tổ chọn thi cấp trường.
* Nha học đường:
- Tiếp tục theo dõi thường xuyên vệ sinh các lớp, khu vực được phân công. Rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các lớp thực hiện khâu vệ sinh tốt hơn.
- Theo dõi chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo đúng buổi trực…
- Phát động và hoàn thành công tác ATTP, VSMT, TNTT, phòng bệnh theo mùa…
- Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức tẩy giun cho học sinh.
- Tham mưu lãnh đạo nhà trường hợp đồng trạm y tế xã Hòa Khương
chuẩn bị cho công tác khám  sức khỏe học sinh đầu năm.
* Các bộ phận phục vụ:
- Thực hiện đúng chức trách theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường; bảo quản, bảo vệ cơ sở vật chất; chăm sóc  xanh…
Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018 Trường  tiểu học  Hoà Khương 2. Yêu cầu các thành viên trong hội đồng giáo dục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đề ra./.
Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
     - PHT, Tổ CM, ĐT                                                                           (đã ký và đóng dấu)
       và các bộ phận (để T/h);
     - Đăng Website trường;                                                                              
     - Lưu: VT và KHHT (Ngân).                                                                    
                                                                                            Lê Văn Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài