Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Kế hoạch Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện 5 xây, 3 chống ; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Trường tiểu học Hòa Khương 2

Kế hoạch Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện “5 xây”, “3 chống ”; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực của Trường tiểu học Hòa Khương 2

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 và quyết toán thu, chi quí 3/2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học Hòa Khương 2


Các tin khác

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile