Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Thứ hai - 05/11/2018 00:37
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019
   UBND HUYỆN HÒA VANG       Biểu mẫu số 7                          
TRƯỜNG TH HÒA KHƯƠNG 2                                    
                                       
THÔNG BÁO                          
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019                          
                                       
STT Nội dung Số lượng Bình quân                          
I Số phòng học/số lớp   Số m2/học sinh                          
II Loại phòng học                              
1 Phòng học kiên cố 17                            
2 Phòng học bán kiên cố 2                            
3 Phòng học tạm 0                            
4 Phòng học nhờ, mượn 0                            
III Số điểm trường lẻ 1                            
IV Tổng diện tích đất (m2 ) 11.425                            
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 7500 14.1                          
VI Tổng diện tích các phòng 2054                            
1 Diện tích phòng học (m2 ) 1064 2.0 19                        
2 Diện tích thư viện (m2 ) 112   56                        
3 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) 598                            
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 56                            
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 56                            
6 Diện tích phòng học tin học (m2) 56                            
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)                              
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục cho học sinh khuyết tậ học hòa nhập (m2)                              
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 112                            
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: Bộ)
  Số bộ/lớp                          
1 Tổng số thiết bị dạy học hiện có theo quy định                              
1.1 Khối lớp 1 4 1                          
1.2 Khối lớp 2 4 1                          
1.3 Khối lớp 3 3 1                          
1.4 Khối lớp 4 4 1                          
1.5 Khối lớp 5 4 1                          
2 Tổng số thiết bị dạy học còn thiếu so với quy định                              
2.1 Khối lớp 1                              
2.2 Khối lớp 2                              
2.3 Khối lớp 3                              
2.4 Khối lớp 4                              
2.5 Khối lớp 5                              
VIII Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (ĐVT: Bộ) 17 Số học sinh/bộ                          
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp                          
1 Ti vi 1                            
2 Casset 2                            
3 Đầu video/ đầu đĩa 2                            
4 Máy chiếu Projector 1                            
5 Thiết bị tương tác thông minh 1                            
                                       
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh                          
    Chung Nam/nữ Chung Nam/nữ                          
1 Đạt chuẩn vệ sinh 3 3 6   0.4                          
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh                                    
                                       
    Không                          
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x                            
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x                            
XIII Kết nối internet x                            
XIV Trang thông tin điện tử (website) của trường x                            
XV Tường rào xây 755m                            
        Hòa Khương, ngày 05 tháng 10 năm 2018                        
       Thủ trưởng đơn vị                            
                                       
                                       
          Lê Văn Ngân                             
                                       
                                       
                                       
                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile