Để thuận tiện cho các em học sinh trong việc đăng nhập tài khoản thi giải toán bằng Tiếng Việt và giải toán bằng Tiếng Anh, Ban tô chức đã đồng bộ các tài khoản khối lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thuộc trang violympic.vn có thể đăng nhập vào trang math.violympic.vn và ngược lại. Bắt đầu từ ngày 20/8/2015, các em học sinh có thể sử dụng một tài khoản để đăng nhập và thi trên hai trang: violympic.vn và math.violympic.vn.