Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Năm học 2017-2018

Thứ hai - 05/11/2018 12:43
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Năm học 2017-2018
Biểu mẫu 06
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Năm học 2017-2018

 
 
 

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 482 107 85 101 100 89
II Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
482
100%
107
100%
85
100%
101
100%
100
100%
89
100%
III Số học sinh chia theo nắng lực, phẩm chất            
1 Tót
(tỷ lệ so với tổng số)
357
74,0
73
68,2
61
71,8
85
84,2
81
81,0
57
64,0
2 Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
125
23,0
34
31,8
24
28,2
16
15,8
19
19,0
32
36,0
3 Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
           
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập            
1 Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
160
33,2
36
33,6
28
33,0
35
34,7
32
32,0
29
32,6
2 Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
317
65,8
66
61,7
57
67,0
66
65,3
68
68,0
60
67,4
3 Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
5
1,0
5
4,7
0 0 0 0
V Tổng hợp kết quả cuối năm            
1 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
  102
95,32
85
100
101
100
100
100
89
100
 
a
Trong đó:
HS khen thưởng cấp trường
(tỷ lệ so với tổng số)
322
66,8
75
70,1
59
69,4
72
71,3
60
60
56
62,9
b HS được cấp trên khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số)
    3
3,5
  7
7,0
12
13,5
2 Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
5
1%
5
4,67%
0 0 0 0
                                                Hòa Khương, ngày 05 tháng 06 năm 2018
                                                                         Thủ trưởng đơn vị                                
 
 
 
 
                                                        Lê Văn Ngân
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile