Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

Thứ hai - 05/11/2018 12:40
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019
 
Biểu mẫu 08
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018-2019

 
 
 

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
 
TS
 
ThS
 
ĐH
 
 
TCCN
Dưới TCCN Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 36     24 6 3 3 4 10 17        
I Giáo viên 29     22 6 1   4 10 15        
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                            
1 Tiếng dân độc                            
2 Ngoại ngữ 2     2       1   1        
3 Tin học 1       1       1          
4 Âm nhạc 1     1           1        
5 Mĩ thuật 1         1   1            
6 Thể dục 2     2         1 1        
7 Văn hóa 22     17 5     2 8 12        
II Cán bộ quản lý 2     2           2        
1 Hiệu trưởng 1     1           1        
2 Phó hiệu trưởng 1     1           1        
III Nhân viên 5         2 3              
1 Nhân viên văn thư 1         1                
2 Nhân viên kế toán 1         1                
3 Thủ quĩ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên thư viện 1           1              
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                            
7 Nhân viên công nghệ thông tin                            
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9 Nhân viên khác (bảo vệ) 2           2              
 
 
 
                                                  Hòa Khương, ngày 05 tháng 10 năm 2018
                                                    Thủ trưởng đơn vị
                                                 (Ký tên và đóng dấu)
 
 
 
                                                                                                                              Lê Văn Ngân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile