Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

Thứ tư - 27/01/2016 20:52
Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

Thể lệ cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” năm học 2015 - 2016

THỂ LỆ, HƯỚNG DẪN CUỘC THI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" NĂM HỌC 2015-2016

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

*****

 

THỂ LỆ, HƯỚNG DẪN

Cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”  năm học 2015 - 2016

--------------------------------

I. TÊN CUỘC THI.

Cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” năm học 2015 - 2016

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG.

2.1. Thời gian: Từ ngày 13/11/2015 đến tháng 4/2016

- Vòng thi Hương (cấp trường): Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 10/03/2016 (lịch thi chi tiết tại mục 4.2.1)

- Vòng thi Hội (cấp tỉnh/thành phố): Ngày 28/03/2016 hoặc 29/03/2016 (lịch thi chi tiết tại mục 4.2.2)

- Vòng thi Đình (chung kết toàn quốc): 20/ 4/2016

Các thông báo chính thức từ Ban Tổ chức và kết quả của từng vòng thi sẽ được đăng tải trên website:http://trangnguyen.edu.vn/

2.2. Địa điểm:

- Vòng thi Hương (cấp trường): Học sinh thi online (tại nhà hoặc trường học ...).

- Vòng thi Hội (cấp tỉnh/thành phố): Học sinh thi tập trung tại địa điểm thi có sự giám sát của Ban Tổ chức.

- Vòng thi Đình (chung kết toàn quốc): Học sinh thi tập trung tại Hà Nội.

2.3. Đối tượng: Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc. Học sinh đi thi toàn quốc là học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

III. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ THI.

- Thí sinh đăng ký tài khoản dự thi theo hướng dẫn trên website:  trangnguyen.edu.vn → Đăng ký thi → Đăng nhập → Vào thi (ghi đầy đủ thông tin theo hướng dẫn).

- Thời gian đăng ký: Từ ngày phát động cuộc thi đến trước 24h00 ngày 09/3/2016.

- Thí sinh đăng ký khối lớp nào thì chỉ được thi đúng khối lớp đó. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế Ban Tổ chức có quyền không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.

- Khi thi tập trung tại cấp tỉnh/thành phố, các thí sinh đến đúng giờ, mang theo bản sao giấy khai sinh, giấy xác nhận có đóng dấu của nhà trường (mẫu giấy xác nhận được đăng tải trên website:http://trangnguyen.edu.vn/. Thí sinh đến trễ quá 15 phút so với giờ thi đã được thông báo sẽ bị loại.

IV. LUẬT THI VÀ HÌNH THỨC THI:

4.1. Luật thi chung

4.1.1. Thiết bị sử dụng trong cuộc thi

Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

+ Vòng thi Hương (cấp trường): Các thí sinh tham gia dự thi sẽ tự chuẩn bị thiết bị dự thi và đường truyền mạng internet.

+ Vòng thi Hội (cấp tỉnh/thành phố) và vòng thi Đình (chung kết toàn quốc): Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thiết bị thi và đường truyền mạng internet cho các thí sinh.

Trong lúc thi, nếu xuất hiện các tình huống bất thường, phải lập tức thông báo với Ban Tổ chức và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

4.1.2. Cách thức thi và tính điểm thi

- Thí sinh thi online trên website: http://trangnguyen.edu.vn/

- Thí sinh khối lớp nào sẽ thi kiến thức tiếng Việt của lớp đó.

- Có 19 vòng thi, mỗi vòng thi gồm 03 bài thi, mỗi bài thi có điểm tối đa là 100 và thời gian tối đa là 20 phút.

- Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm, điểm tối thiểu của một vòng thi là 0 điểm.

- Đối với vòng thi Hương, học sinh phải đạt tối thiểu 50% tổng số điểm, tức là phải đạt từ 150 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. khi chưa đủ điểm để vượt qua vòng thi đó, học sinh bắt buộc phải thi lại vòng thi đó.

- Đối với vòng Thi Hội, Thi Đình, học sinh chỉ được thi 1 lần duy nhất. bài thi hợp lệ, học sinh thi đạt được bao nhiêu điểm (kể cả điểm 0; 10 …) đều được lưu lại hệ thống và được công nhận đã thi và vượt qua vòng thi đó, kết quả này được lưu lại để xét giải thưởng.

- Học sinh có thể bắt đầu tham gia cuộc thi bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi hiện có trên website. Riêng vòng thi các cấp thực hiện theo quy định của từng vòng thi.

- Học sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

- Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trực tiếp trên website sau khi học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “tài khoản” của học sinh.

- Tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của học sinh qua các vòng thi là hai chỉ số để xếp thứ hạng học sinh trên trang web trangnguyen.edu.vn.

​4.1.3. Câu hỏi thi

- Là câu hỏi tiếng Việt tương ứng với kiến thức của khối lớp mà học sinh đang theo học.

- Mỗi vòng thi có 3 bài thi có lượng kiến thức tiếng Việt tương ứng với 02 tuần học trên lớp theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4.2. Sơ đồ các vòng thi.

 

4.2.1. Vòng thi Hương (cấp trường)

- Vòng thi Hương (cấp trường) bao gồm 16 vòng thi. Thời gian từ ngày 13/11/2015 đến ngày 10/03/2016, lịch mở vòng thi cụ thể như sau:

  • Tháng 11/2015: Mở vòng thi số 1 đến vòng thi số 5.

  • Tháng 12/2015: Mở vòng thi số 6 đến số 10.

  • Tháng 01/2016: Mở vòng thi số 11 đến 13.

  • Tháng 02/2016: Mở vòng thi số 14 đến 15.

  • Tháng 03/2016: Mở vòng thi số 16.

- Mỗi thí sinh được làm lại bài thi đến khi qua vòng.

- Đủ 50% số điểm/1 vòng thi, thí sinh sẽ được qua vòng.

- Muốn thi vòng sau, thí sinh cần phải vượt qua vòng thi trước đó.

- Sau 16 vòng thi, với các trường có từ 500 thí sinh tham gia thi, Ban Tổ chức chọn ra 1 học sinh/ khối lớp có kết quả cao nhất để trao giải cấp trường.

- Sau 16 vòng thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra mỗi tỉnh 20 thí sinh/1 khối lớp có kết quả cao nhất để vào vòng thi cấp tỉnh/thành phố.

4.2.2. Vòng thi Hội (cấp tỉnh/thành phố)

a. Các tỉnh/thành phố có tổ chức thi tập trung:

- Thời gian: Ngày 28/03/2016 (nếu chọn vòng thi số 17) hoặc ngày 29/03/2016 (nếu chọn vòng thi số 18), các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng Đội tỉnh/thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Ca thi như sau: Từ 08h00 đến 09h00 học sinh khối 5; Từ 09h00 -10h00 học sinh khối 4; Từ 10h00 - 11h00 học sinh khối 1,2 và 3.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất.

- Thí sinh đạt điểm nào cũng được công nhận thi qua vòng thi.

- BTC sẽ chọn ra 3 thí sinh điểm cao nhất/ khối lớp 3 đến lớp 5 để tham gia thi Đình (chung kết toàn quốc).

b. Các tỉnh/thành phố không tổ chức thi tập trung:

- Thí sinh tham gia thi vòng thi số 18 tại nhà hoặc tại trường học vào thời gian từ 8h00 - 11h00 ngày 29/03/2016

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất.

- Thí sinh đạt điểm nào cũng được công nhận thi qua vòng thi.

- BTC sẽ chọn ra 1 thí sinh điểm cao nhất khối lớp 5 để tham gia thi Đình (chung kết toàn quốc).

4.2.3. Vòng thi Đình (chung kết toàn quốc)

* Thể thức:

- Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thư mời của Ban Tổ chức.

- Tổ chức thi online đề chung có sự giám sát của Ban Tổ chức.

- Thời gian thi:  Dự kiến ngày 20/4/2016.

V. GIẢI THƯỞNG:

5.1. Vòng thi cấp trường

Giải cá nhân

- 01 giải nhất học sinh/1 khối lớp/trường/16 vòng thi trị giá 300.000đ bao gồm 100.000đ tiền mặt và 01 năm học phí trên trang Trạng Nguyên trị giá 200.000đ (Sử dụng để học tập trực tuyến, ôn tập cuối tuần, xem bài giảng, đáp án bài thi trong 12 tháng).

Giải tập thể:

- 10 giải cho 10 trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trên toàn quốc trong 16 vòng thi. Trị giá 2.000.000đ/trường + giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

5.2. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố

a. Đối với tỉnh/thành phố có tổ chức thi tập trung.

Giải cá nhân

- 01 Giải Nhất/mỗi khối lớp trị giá: 1,200,000đ  (1,000,000đ tiền mặt và học phí 1 năm trên Trạng Nguyên) + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 01 Giải Nhì/mỗi khối lớp trị giá: 600,000đ (600,00đ tiền mặt và học phí 1 năm trên trang Trạng Nguyên) + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 01 Giải Ba/mỗi khối lớp trị giá: 300,000đ (300,000đ tiền mặt và học phí 1 năm trên trang Trạng Nguyên) + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 10 Giải khuyến khích/ mỗi khối lớp trị giá: 300,000đ (100,000đ tiền mặt và học phí 1 năm trên trang Trạng Nguyên)  + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải tập thể

- 03 giải cho 03 tỉnh có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trên toàn quốc trong 18 vòng thi. Trị 3.000.000đ + giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

b. Đối với tỉnh/thành phố không tổ chức thi tập trung.

Giải cá nhân:

- 03 giải/5 khối lớp/1 tỉnh trị giá 300.000đ (100,000 tiền mặt và học phí 1 năm trên trang Trạng Nguyên)  + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

5.3. Vòng thi Đình (chung kết toàn quốc).

Giải cá nhân:

- 01 Giải Trạng Nguyên/mỗi khối lớp: Mỗi giải trị giá 10,000,000đ  + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức + Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

- 01 Giải Bảng Nhãn/mỗi khối lớp: Mỗi giải trị giá 5,000,000đ + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức + Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

- 01 Giải Thám Hoa/mỗi khối lớp: Mỗi giải trị giá 2,000,000đ + Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức + Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

- 07 Giải Khuyến khích/mỗi khối lớp: Mỗi giải trị giá: 1,000,000đ + Giấy chứng nhận Ban Tổ chức + Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức và trên website: http://trangnguyen.edu.vn/ vàthieunhivietnam.vn

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

- Hội đồng Đội Trung ương, Số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Thường trực Ban Tổ chức:  

Hỗ trợ về nội dung:

+ Đồng chí Chu Thị Kiều, Chuyên viên Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, ĐT: 0988242324.

+ Đồng chí Trịnh Thị Hương, Công ty Trạng Nguyên Việt, ĐT: 0913032 415.

Hỗ trợ về kỹ thuật

- Ms Hương: 0913032 415

- Mr Tân: 0964 335 688 - 01282163666.

Trên đây là thể lệ cuộc thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” năm học 2015 - 2016. Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website:http://trangnguyen.edu.vn/

 

CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

 BAN TỔ CHỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile