Menu

Liên kết website

Liên kết các trường

Thời khóa biểu

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2015-2016 (TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015-2016)

Thứ năm - 12/11/2015 20:47
THỂ LỆ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2015-2016 (TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015-2016)

THỂ LỆ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2015-2016 (TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015-2016)

THỂ LỆ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2015-2016 (TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015-2016)
  THỂ LỆ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY


DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2015-2016
(TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015-2016)
 






1.   Giới thiệu

Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2015-2016 (còn gọi là TOEFL Primary Challenge) là cuộc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh bậc Tiểu học. Đây là cuộc thi sử dụng các bài thi theo chuẩn quốc tế là TOEFL Primary và TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) làm tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh tham dự. Sau cuộc thi, các thí sinh được cấp Phiếu điểm có giá trị toàn cầu công nhận năng lực sử dụng Tiếng Anh của người tham dự.

2.   Đơn vị tổ chức

Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary được tổ chức tại Đà Nẵng bởi IIG Việt Nam – Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam.

3.   Đối tượng dự thi

Học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 (năm học 2015-2016) đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

4.   Cách thức đăng kí tham dự

4.1.  Đăng ký tham dự tại trường:
-  Thí sinh đăng ký dự thi tại Trường nơi thí sinh đang theo học;
- Trường tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: toefl.dn@iigvietnam.com.
Hạn đăng ký: đăng ký tham gia cuộc thi với nhà trường trước ngày 18/12/2015.
4.2. Đăng ký tại IIG Việt Nam:
Thí sinh đăng kí trực tiếp tại Văn phòng IIG Việt Nam – Số 266 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Thời gian nhận đăng ký: sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 (các ngày thứ bảy chỉ làm việc đến 12h00)
Hạn đăng ký: Đăng ký tham dự cuộc thi trước ngày 18/12/2015.
4.3. Cách thức đăng ký miễn thi Vòng 1
Thí sinh sẽ được đặc cách miễn thi vòng 1, vào thẳng vòng 2 nếu đạt một trong các điều kiện sau:
-  Thí sinh đã sở hữu Phiếu điểm TOEFL Primary đạt từ 3 Sao[1] hoặc 2 Huy hiệu[2] trở lên cho các kỹ năng;
- Hoặc Thí sinh đã tham dự vòng 1 cuộc thi Vô địch TOEFL Primary trong năm học 2014-2015 và đạt từ 70/100 điểm trở lên;
Cách 1: Đăng ký tại trường nơi thí sinh theo học
 - Thí sinh xuất trình Phiếu điểm TOEFL Primary còn hiệu lực (2 năm) và nộp lệ phí dự thi Vòng 2 tại trường nơi thí sinh theo học;
 - Trường tổng hợp danh sách thí sinh được đặc cách gửi về BTC: 01 danh sách đăng ký dự thi bản cứng (có chữ ký và đóng dấu) cùng lệ phí thi, 01 danh sách đăng kí dự thi (bản mềm, có chữ ký và đóng dấu) tới email: toefl.dn@iigvietnam.com.
 - Lệ phí thi được gửi trực tiếp hoặc chuyển khoản đến BTC theo thông tin sau:
Tên tài khoản: Công ty cổ phần IIG Việt Nam Số tài khoản:    86 01 66 88 (VND)
Mở tại: Ngân hàng VP Bank – Chi nhánh Thăng Long – PGD Quán Hoa
Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY [TÊN TRƯỜNG – Đà Nẵng] [Tên và điện thoại liên hệ của người nộp tiền]. (Ví dụ: TOEFL PRIMARY NGUYỄN SIÊU – Đà Nẵng Giáo viên Nguyễn Thị Hoàn 0988945220)
Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng IIG Việt Nam
-      Thí sinh đăng kí trực tiếp tại Văn phòng IIG Việt Nam – Số 266 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Thời gian nhận đăng ký: sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 (các ngày thứ bảy chỉ làm việc đến 12h00)
-      Khi đăng kí, thí sinh phải xuất trình Phiếu điểm TOEFL Primary còn hiệu lực và nộp lệ phí dự thi Vòng 2.
Hạn đăng ký: Thí sinh đăng ký miễn thi Vòng 1 tại trường đang theo học hoặc tại IIG Việt Nam trước ngày 18/12/2015.

5.   Nội dung tổ chức cuộc thi

Lịch trình tổ chức thi
Vòng thi Vòng 1 (dự kiến):
09/01/2016
Vòng 2 (dự kiến):
05/03/2016
Vòng 3 (dự kiến):
09/4/2016
Tổng kết và trao giải (dự kiến):
Tháng 5/2016
Nội dung thi Thi tiếng Anh sơ loại (trên giấy) Thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2
 (trên giấy)
Thi bài thi TOEFL Junior (trên giấy)
Địa điểm Theo thông báo của BTC Theo thông báo của BTC Theo thông báo của BTC
 
5.1. Vòng 1 – Thi bài thi tiếng Anh do các chuyên gia của ETS và IIG thiết kế
Cấu trúc bài thi: gồm 39 câu Đọc hiểu, thi trong vòng 30 phút (không kể thời gian làm thủ tục);
Hình thức thi: thi trên giấy;
Đối tượng dự thi: học sinh các khối lớp 3, 4 và 5;
Thời gian dự kiến thi: 09/01/2016 (thứ bảy);
Lệ phí thi: BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi;
Cách thức đăng ký dự thi: học sinh đăng ký với nhà trường trước ngày 18/12/2015;
Kết quả vòng 1 sẽ được thông báo (dự kiến) sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng.
5.2. Vòng 2 – Thi bài thi quốc tế TOEFL Primary cấp độ 2
Cấu trúc bài thi: gồm 72 câu, thi trong vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục);
Hình thức thi: thi trên giấy;
Đối tượng dự thi:
·        Thí sinh tham gia Vòng 1 đạt 50/100 điểm trở lên
·        hoặc Thí sinh đã hoàn thiện thủ tục đăng ký miễn thi Vòng 1, vào thẳng Vòng 2.
Thời gian dự kiến thi: 05/03/2016 (thứ bảy);
Lệ phí thi: 490.000 VND/thí sinh (BTC đã hỗ trợ 10% lệ phí dự thi)
 Cách thức đóng lệ phí thi:
*     Thí sinh đóng lệ phí dự thi Vòng 2 tại Trường trước ngày 20/02/2016;
*     Trường tổng hợp danh sách (là bản in có đóng dấu) và gửi về BTC, bao gồm: 01 danh sách đăng ký dự thi (bản cứng) cùng lệ phí thi cho BTC, 01 danh sách đăng kí dự thi Vòng 2 (bản mềm) tới email: toefl.dn@iigvietnam.com.
hoặc
*   Thí sinh nộp lệ phí dự thi trực tiếp tại văn phòng IIG Việt Nam - Số 266 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Thời gian nhận đăng ký: sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 (các ngày thứ bảy chỉ làm việc đến 12h00)
Kết quả : Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 2 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Primary có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp; Kết quả Vòng 2 và cách thức nhận Phiếu điểm sẽ công bố (dự kiến) trên website của BTC sau 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng.
5.3. Vòng 3 – Thi bài thi quốc tế TOEFL Junior
Cấu trúc bài thi: Thí sinh thi bài TOEFL Junior[3] gồm 126 câu hỏi (42 câu phần Nghe hiểu, 42 câu Ngữ pháp & Từ vựng, 42 câu Đọc hiểu) trong 115 phút (chưa kể thời gian làm thủ tục dự thi) ;
Hình thức thi: thi trên giấy;
Đối tượng dự thi: 05 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng 2 được dự thi Vòng 3 tại Đà Nẵng;
Thời gian dự kiến: 09/4/2016 (thứ bảy);
Lệ phí thi: BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi;
Kết quả: Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 3 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Junior có giá trị quốc tế do   Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp; Kết quả Vòng 3 và cách thức nhận Phiếu điểm sẽ công bố (dự kiến) trên website của BTC sau 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng.
Nếu thí sinh đã đăng ký và đóng tiền tham dự cuộc thi nhưng vì một lý do bất khả kháng không thể tham gia dự thi Vòng 2 theo thời gian do BTC đưa ra, thí sinh có thể được chuyển ngày thi theo lịch thi bổ sung do BTC quy định; thí sinh tham gia thi vẫn sẽ nhận Phiếu điểm của ETS cấp, tuy nhiên kết quả thi này sẽ không được tính vào kết quả  của cuộc thi Vô địch TOEFL Primary năm học 2015-2016. Các thí sinh không tham gia dự thi TOEFL Primary theo lịch thi bổ sung sẽ không được hoàn lại lệ phí thi. 
BTC cuộc thi sẽ thông báo kết quả thi và các thông tin khác thông qua: website: www.toefl.com.vnwww.iigvietnam.com.

6.   Giấy tờ tham dự cuộc thi

–     Thí sinh dự thi mang theo Phiếu Dự Thi;
–     Trong trường hợp thí sinh không có Phiếu Dự Thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: bản photo giấy khai sinh/hộ chiếu (không cần công chứng) hoặc xác nhận của nhà trường.
–     TOEFL Primary Challenge là một cuộc thi theo chuẩn quốc tế nên các thí sinh tham gia dự thi không được mang vào phòng thi: bút chì, giấy nháp hoặc bất cứ tài liệu, thiết bị tin học, viễn thông (điện thoại di động, máy nhắn tin, thiết bị sao lưu...). BTC sẽ cung cấp bút chì cho thí sinh.

7.   Cơ cấu giải thưởng

7.1. Cách thức bình xét và trao giải
a.      Đối với giải cá nhân:
-         Giải được xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, xét lần lượt theo kết quả Vòng 3 đến kết quả Vòng 2 và cuối cùng là kết quả Vòng 1 của thí sinh dự thi.
-         Trong trường hợp số lượng thí sinh có điểm bằng nhau trong cả ba vòng thi và cùng đạt tiêu chí xét giải nhiều hơn cơ cấu giải thưởng quy định thì BTC sẽ trao các giải đồng hạng. Giá trị giải thưởng sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng theo cơ cấu đã quy định trước đó và chia đều cho các thí sinh đạt giải.
b.      Đối với giải tập thể:
Giải Tập thể được xét theo số lượng các thí sinh đạt giải cá nhân của từng đơn vị, tiếp theo là số lượng và kết quả dự thi của các thí sinh được xét lần lượt từ Vòng 2 xuống Vòng 1.
7.2. Cơ cấu Giải thưởng
a.        Giải Cá nhân khu vực tại Đà Nẵng
01 Giải Nhất; 01 Giải Nhì; 03 Giải Ba.
b.        Giải Cá nhân mỗi khối tại Đà Nẵng
03 Giải Nhất theo Khối xét cho những học sinh đạt thành tích cao nhất mỗi khối 3,4,5         tại Đà Nẵng;
c.        Giải Cá nhân Quốc gia:
Kết quả Vòng 3 của Đà Nẵng sẽ được đưa ra so sánh với kết quả Vòng 3 của các tỉnh-thành phố trên cả nước để tranh: 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 1 Giải Ba toàn quốc.
d.        Giải Tập thể tại Đà Nẵng:
05 Trường đạt thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi sẽ nhận kỷ niệm chương và giấy khen của BTC.
           

Lưu ý với các thí sinh tham dự

·      Cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2015-2016 là cuộc thi dành riêng cho học sinh bậc tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5). Các thí sinh không thuộc các khối lớp trên sẽ không đạt điều kiện tham gia dự thi.
·      Thông tin đăng ký của thí sinh phải đảm bảo tính chính xác. Trong trường hợp thông tin có sai sót, BTC có thể huỷ bỏ kết quả thi của thí sinh. Các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin của mình trên danh sách dự thi và thông báo cho BTC về những thông tin bị sai lệch.
·      Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước ca thi chính thức của mình 30 phút. Các thí sinh cần đọc kỹ giờ thi, ca thi của mình. Trong trường hợp thí sinh đến sai giờ thi, ca thi thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự thi.
·      Mọi bổ sung, thay đổi và điều chỉnh có liên quan đến giải thưởng (tiền mặt, quà tặng, giấy khen và Phiếu điểm) cần phải gửi đến BTC trước thời hạn 2 tháng. Sau thời gian đó, BTC sẽ không giải quyết các trường hợp điều chỉnh trên.
·      Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn thì quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
 
Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ với BTC cuộc thi (IIG Việt Nam) theo địa chỉ:
  Địa chỉ: Số 266 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
SĐT: 0511.3565.888
Email: toefl.dn@iigvietnam.com
Hotline: 0969-337-457 (trong giờ hành chính)
 
 
 


[1] Đối với bài thi TOEFL Primary cấp độ 1.
[2] Đối với Phiếu điểm TOEFL Primary cấp độ 2.
[3] TOEFL Junior đánh giá trình độ của học sinh từ A2 đến B2.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ngọc Bích

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Cùng học tiếng anh

Góc thử tài

Xem bản: Desktop | Mobile