Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự thi các khối lớp vòng 15 vòng thi cấp quận huyện tổ chức ngày 06/03/2015 Ban Tổ chức quyết định phân chia, bổ sung thêm ca thi, thời gian thi cho các khối lớp cụ thể như sau:

 

- Các ca thi như sau:

Ca 1: từ 8h đến 9h                                  Ca 4: từ 13h30 đến 14h30  

Ca 2: từ 9h30 đến 10h30                       Ca 5: từ 15h đến 16h

Ca 3: từ 11h đến 12h                              Ca 6: từ 16h30 đến 17h30

 

Ca thi

Bảng A

Thi vòng thi số 15

Khối thi

Ngày thi

     

1

1; 6

6/3/2015

2

2; 8

6/3/2015

3

9 và thi bổ sung cho các khối lớp(1,6,2,8)

6/3/2015

4

3;7

6/3/2015

5

5

6/3/2015

6

4+10,11,12(và thi bổ sung cho các khối lớp3,5,7)

6/3/2015- Thời gian tổ chức kỳ thi Cấp Quận/Huyện cho Bảng A là ngày 06/03/2015 (Thứ 6)Học sinh thi vòng 15 cần phải thi qua 14 vòng thi trước đó. Vòng thi Cấp Quận/Huyện không bắt buộc đối với các trường THPT.
Bảng A gồm 21 tỉnh (thành phố) sau: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà. 
- Chỉ những danh sách giáo viên tạo mã cấp Quận/Huyện đã đăng ký với BTC mới được quyền đăng nhập, tạo mã, khóa mã cho kỳ thi cấp Quận, Huyện. Nếu cần hỗ trợ gấp xin liên hệ về 3 số điện thoại của BTC
0463278041 - 
0463278042 - 0463278043


- Ban tổ chức sẽ hỗ trợ kéo dài các ca thi đối với các đơn vị có đăng ký với BTC.
- V
òng thi số 15 được mở thi tự do từ 8h30 ngày 07/03/2015.

Ban tổ chức